Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach


UCHWAŁA Nr XVI/84/08
Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h, w związku z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr 179. poz. 1487, Nr 180. poz. 1493; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818)  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach,  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/86/04 Rady Gminy Bielice z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach wprowadza się następujące zmiany:

1/ Rozdział IV otrzymuje brzmienie „ Działalność finansowa” i następującą treść:

„§  14.  Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Gminy Bielice w zakresie wykonywania zadań własnych oraz budżetu Wojewody w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

§ 15. Ośrodek posiada wspólny rachunek bankowy z Urzędem Gminy w Bielicach w Banku Spółdzielczym w Bielicach.

§ 16. Ośrodek tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wspólnie z Urzędem Gminy w Bielicach.

§ 17. Zasady gospodarowania funduszem, o którym mowa w § l6 określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany przez Urząd Gminy w Bielicach.

§ 18. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Bielicach zgodnie z podpisanym porozumieniem”.

2/ „Postanowienia końcowe” otrzymują oznaczenie Rozdziału V

1. dotychczasowy „§ 14 oznacza się jako § 19

2. dotychczasowy § 15 oznacza się jako § 20

3. dotychczasowy § 16 oznacza się jako § 21”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:45:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:03:40