Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/86/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice


 

Uchwała Nr XVI / 86/ 08

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie

gminy Bielice.

 

 

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167,poz.1759,z; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się:

„Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących

własnością gminy Bielice”

  1. Place zabaw pełnią funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe.

2. Na placu zabaw zabrania się:

1.) Niszczenia elementów urządzeń służących do zabawy, sportu oraz innych

elementów małej architektury;

2.) Przebywania dzieci do lat 7 bez opieki rodziców;

3.) Jazdy i parkowania pojazdów silnikowych;

4.) Palenia ognisk;

5.) Zaśmiecania terenu;

6.) Spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym;

7.) Palenia tytoniu oraz używania środków psychotropowych;

8.) Wprowadzania zwierząt;

9.) Jazdy na rowerze, rolkach i wrotkach;

10.)Prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam;

11.)Postępowania zagrażającego innym użytkownikom, w tym korzystania

jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym

czasie, jeżeli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez jedną osobę bądź

w odpowiedniej kolejności;

12.)Wnoszenia i pozostawiania na terenie placu zabaw przedmiotów niebezpiecznych

bądź takich, które stanowią przeszkodę dla innych użytkowników;

13.)Korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw przez osoby powyżej

15 roku życia;

3. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do

niniejszego regulaminu.

4. Osoby nie stosujące się do powyższych zakazów będą podlegać odpowiedzialności na

podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń (Dz. U z 2007 r. Nr 109 poz. 756 z

późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007 r. Nr 70

poz. 473 z późniejszymi zmianami)

§ 2. Regulamin o którym mowa w § 1, będzie podany do publicznej wiadomości poprzez

opublikowanie na tablicach usytuowanych na terenach placów zabaw.

§ 3. Regulamin obowiązuje we wszystkich miejscowościach gminy Bielice, w których są lub

będą zamontowane place zabaw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 08-05-2008 15:45:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 07-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 15-05-2008 13:01:30