Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał od 1 stycznia 2005r. do 26 maja 2006r.


REJESTR UCHWAŁ

RADY GMINY W BIELICACH

KADENCJA IV

OD 1 STYCZNAIA 2005 ROKU DO 26 MAJA 2006 ROKU

LP.

NUMER UCHWAŁY

UCHWAŁA W SPRAWIE

DATA PODJĘCIA UCHWAŁY

UWAGI ZMIANY

1

2

3

4

5

1.

XX/114/05

zatwierdzenia planu pracy na 2005 rok

22.02.2005r.

2.

XX/115/05

programu współpracy na 2005 r. Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

22.02.2005r.

3.

XX/116/05

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

22.02.2005r.

4.

XX/117/05

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych

22.02.2005r..

5.

XX/118/05

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w szkole

22.02.2005r.

6.

XXI/119/05

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości

24.03.2005r.

7.

XXI/120/05

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorczego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice

24.03.2005r.

8.

XXI/121/05

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2004 rok

24.03.2005r.

9.

XXI/122/05

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

24.03.2005r.

10.

XXI/123/05

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

24.03.2005r.

11.

XXI/124/05

uchylenia uchwały

24.03.2005r.

12.

XXI/125/05

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat , motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

24.03.2005r.

13.

XXII/126/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

28.04.2005r.

14.

XXII/127/05

zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości

28.04.2005r.

15.

XXII/128/05

zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego

28.04.2005r.

16.

XXIII/129/05

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

25.05.2005r.

17.

XXIV/130/05

przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie”

29.06.2005r.

18.

XXIV/131/05

wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

29.06.2005r.

19.

XXIV/132/05

wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Bielice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

29.06.2005r.

20.

XXIV/133/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

29.06.2005r

21.

XXIV/134/05

wyrażenia zgody na przejecie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach

29.06.2005r.

22.

XXIV/135/05

wyrażenia zgody na przejecie w użyczenie na czas określony 6 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Witolda Józak, zam. Chabówko

29.06.2005r.

23.

XXV/136/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

28.09.2005r.

24.

XXV/137/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

28.09.2005r.

25.

XXV/138/05

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

28.09.2005r.

26.

XXV/139/05

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

28.09.2005r.

27.

XXV/140/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku w szkole

28.09.2005r.

28.

XXV/141/05

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice

28.09.2005r.

29.

XXVI/142/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2005 rok

26.10.2005r.

30.

XXVI/143/05

przeniesienia praw majątkowych

26.10.2005r.

31.

XXVII/144/05

zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

01.12.2005r.

32.

XXVII/145/05

określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

01.12.2005r.

33.

XXVII/146/05

programu współpracy na 2006 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

01.12.2005r.

34.

XXVII/147/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

01.12.2005r.

35.

XXVIII/148/05

zmian budżetu gminy na 2005 rok

29.12.2005r.

36.

XXVIII/149/05

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania Wójta Gminy

29.12.2006r.

37.

XXVIII/150/05

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

29.12.2005r.

38.

XXVIII/151/05

ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

29.12.2005r.

39.

XXVIII/152/05

uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok

29.12.2005r.

40.

XXIX/153/06

zmian budżetu gminy

16.12.2006r.

41.

XXIX/154/06

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

16.02.2006r.

42.

XXIX/155/06

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok

16.02.2006r.

43.

XXIX/156/06

zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

16.02.2006r.

44.

XXIX/158/06

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

16.02.2006r.

45.

XXIX/159/06

przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mieszkalnego

16.02.2006r.

46.

XXIX/160/06

zatwierdzenia planu pracy na 2006 rok

16.02.2006r.

47.

XXX/161/06

zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice

22.03.2006r.

48.

XXX/162/06

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania

22.03.2006r.

49.

XXX/163/06

zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2006r.

22.03.2006r.

50.

XXXI/164/06

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2005 rok

12.04.2006r.

51.

XXXII/165/06

zmian w budżecie gminy na 2006 rok

26.05.2006r.

52.

XXXII/166/06

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

26.05.2006r.

53.

XXXII/167/06

nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Bielicach

26.05.2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 29-06-2006 12:41:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 29-06-2006 12:41:37