Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca


WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli/użytkowników lokali/nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji usług co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym oraz zapewni stworzenie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

3) Dostarczyć właścicielom/użytkownikom nieruchomości określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice urządzenia do zbiórki odpadów komunalnych.

4) Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji przekazywanych odpadów zarówno tych gromadzonych w sposób selektywny jak i mieszanych oraz umożliwi obliczenie średniego poziomu selekcji i możliwości naliczania zniżek w opłatach.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem instalacji, urządzeń bądź obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami.

6) Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów zebranych w sposób selektywny do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

7) W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty, do których przekazywane są odpady nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

8) Posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

9) Dostarczyć, w terminie do końca marca każdego roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

10) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości posiadających podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

11) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

12) Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

13) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość realizacji, usług co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym.

2) Posiadany sprzęt transportowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz wymagania określone innymi przepisami prawa.

3) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

4) Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem umożliwiający prowadzenie ewidencji zawartych umów i rozliczeń księgowych.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane będą nieczystości płynne.

6) Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości.

7) Przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

8) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI W GMINIE BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać sprzęt i urządzenia przy pomocy których wyłapywane będą zwierzęta bezdomne.

2) Wykorzystywane przy wyłapywaniu zwierząt urządzeni i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani zadawać im cierpienia.

3) Posiadać sprzęt transportowy oraz środki do przewozu zwierząt, które spełniają warunki art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.)

4) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

5) Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem/użytkownikiem schroniska, w którym będą umieszczane wyłapane zwierzęta.

6) W razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska posiadać miejsce do przetrzymywania zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska.

7) W razie potrzeby posiadać możliwość zapewnienia pomocy lekarsko - weterynaryjnej.

8) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice oraz przepisami prawa.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O POZWOLENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI W GMINIE BIELICE

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja takiej działalności. Lokalizację takiej inwestycji szczegółowo określają przepisy prawa i jest ona możliwa po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

2) W przypadku spalarni bądź grzebowisk wskazanym byłoby posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewni możliwość dostarczenia zwłok zwierzęcych do miejsca ich utylizacji.

3) W przypadku prowadzenia transportu przedsiębiorca powinien posiadać aktualne pozwolenie na transport odpadów.

4) W przypadku prowadzenia schroniska przedsiębiorca powinien wyposażyć je w sprzęt i urządzenia uniemożliwiające zagrożenie dla życia lub zdrowia przetrzymywanych zwierząt.

5) Przedsiębiorca powinien zapewnić opiekę lekarsko - weterynaryjną.

6) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalności w w/w zakresie.

7) Posiadać możliwość prowadzenia działalności zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 14-04-2006 11:42:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 14-04-2006 11:42:41