Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.


Uchwała Nr …………… projekt

Rady Gminy Bielice

z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 1.000.000 zł

1. Dział 600 Transport i łączność 1.000.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 1.000.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- drogi gminne : Nowe Chrapowo-Czarnowo i Chabowo - Nowe Linie 1.000.000 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 1.000.000 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie 550.000 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 300.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja 200.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200.000 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 50.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 250.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie placu

zabaw w Chabowie) 250.000 zł

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (świetlica Linie) 100.000 zł

4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 100.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 100.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budynek socjalny

na boisku w Swochowie) 100.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:10:14