Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.


Projekt

UCHWAŁA Nr………………

RADY GMINY BIELICE
z dnia 29 stycznia 2008 r.


w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice.

Na podstawie art. 25 ust. 4 - 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. Radny otrzymuje diety za udział w posiedzeniach :

1/ sesji Rady Gminy

2/ stałej komisji, do której został powołany oraz w posiedzeniu podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji,

3/ niestałej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do spraw o charakterze doraźnym,

4/ organów innych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli udział w tym posiedzeniu został uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy w formie pisemnej.

§ 2. 1.Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1.

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 3. 1. Ustala się dietę dla radnego w wys.100 zł, w tym zwrot kosztów podróży.

2. Radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego stałej komisji Rady Gminy, za udział w sesji Rady oraz w posiedzeniu komisji, której jest przewodniczącym - przysługuje dieta w wysokości 150 zł., w tym zwrot kosztów podróży.

3. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności prowadzonej przez osobę zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

§ 4. 1. Ustala się dla Przewodniczącego Rady Gminy Bielice dietę miesięczną w wysokości 550 zł. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego.

2. Przewodniczący Rady lub pełniący jego obowiązki Wiceprzewodniczący nie otrzymuje diet za udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 pkt.1-4, za które otrzymuje dietę określoną w ust.1.

3. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady powyżej dwóch miesięcy, dieta miesięczna przysługuje Wiceprzewodniczącemu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/7/2002 Rady Gminy Bielice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach zmieniona Uchwałą Nr X/68/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2003 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:07:30