Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.


Projekt

U C H W A Ł A Nr /08

R A D Y G M I N Y B I E L I C E

z dnia 29 stycznia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218/ oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz U z 2007 r. Nr 191, poz. 1371) i 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1.Wrowadza się następujące zmiany w §1 do Uchwały Nr XXXIII/169/06 Rady Gminy
Bielice z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe:

1/ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 50% gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1971 -1990 r.”

2/ wykreśla się pkt. 3,

3/ pkt. 4 otrzymuje oznaczenie pkt. 3.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianą ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości minimalna wielkość bonifikaty wynosi 50%, Gmina Bielice określiła w pkt. 2 uchwały wysokość 40%, co nie odpowiada przepisom prawa w tym zakresie.

W związku z powyższym przedkłada się propozycję zmiany przedmiotowej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:04:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 23-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 23-01-2008 21:04:53