Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/63/07


Uchwała Nr XIII / 63 /07

Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę : 533.939,21

1. Dział 600 Transport i łączność 383.939,21

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 383.939,21 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł 383.939,21 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150.000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 150.000 zł

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 401.610,99

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 401.610,78

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 401.389,21 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 401.389,21 zł rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 221,78 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 221,78 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 132.550

1. Dział 600 Transport i łączność 73.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 73.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73.000 zł

- droga gminna Parsów-Parsówek 73.000 zł

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 zł

rozdział 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 50 zł

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie 20.800 zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.800 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.600 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 1.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 17.000 zł

4. Dział 852 Pomoc społeczna 2.500 zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (z.wł.UG) 2.500 zł

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.200 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność 32.700 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.700 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 221,78 zł

1. Dział 851 Ochrona Zdrowia 221,78 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 221,78 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 221,78 zł

§ 5 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 14-01-2008 14:22:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 14-01-2008 14:23:12