Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII / 57 /07


Uchwała Nr XII / 57 /07

Rady Gminy Bielice

z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327;) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę : 185.000

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 185.000 zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych 185.000 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości 185.000 zł

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 115.000

1. Dział 600 Transport i łączność 42.000 zł

rozdział Drogi publiczne gminne 42.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000 zł

- chodnik w miejscowości Linie 22.000 zł

- parking w Bielicach 20.000 zł

2. Dział 710 Działalność usługowa 13.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze 8.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 zł

3. Dział 750 Administracja publiczna 55.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 55.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000 zł

4. Dział 757 Obsługa długu publicznego 5.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego 5.000 zł

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz od krajowych pożyczek i kredytów 5.000 zł

§3. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę: 300.000

Przychód w kwocie 300.000 złotych został sfinansowany zaciągniętym kredytem w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:25:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 11-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 11-01-2008 10:25:25