Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.


projekt

U C H W A Ł A Nr ……..

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia ….. grudnia 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Na podstawie art.41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. W rozdziale VIII załącznika do Uchwały Nr V/115/07 Rady Gminy Bielice z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 r.- „kwotę 32.000 zł” zastępuje się kwotą „w wysokości 35.679,28 zł”.

1/ przy „lp.2. Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży w ZSP w Bielicach

zwiększa się wydatki z kwoty 600 zł do wysokości „1.000,00 zł”

2/ przy „lp.3. Dofinansowanie do zajęć sportowych pozalekcyjnych

zmniejsza się wydatki z kwoty 4.500 zł do wysokości „1.197,78 zł”

3/ przy „lp.4.Dofinansowanie do imprez dla społeczności lokalnej

zwiększa się wydatki z kwoty 2.970 zł do wysokości „5.878,54 zł”

4/ przy „lp.5. Wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią ,

a w szczególności alkoholizmem

zmniejsza się z kwoty 3.000 zł do wysokości„ 2.113,26 zł”

5/ przy „ lp.6. wykreśla się pkt.6 Dofinansowanie do festiwalu dla dzieci i młodzieży „ Bawmy się bez alkoholu” w kwocie 500,00 zł

6/ przy „lp. 8. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci , a w szczególności dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym „

zwiększa się wydatki z kwoty 8.000 zł do wysokości „ 11.340,37 zł”

7/ przy „lp.9” Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych” dodaje się treść „ oraz osób współuzależnionych a w szczególności dzieci”

zwiększa się wydatki z kwoty 3.060 zł do wysokości „ 3.755,00 zł”

8/ przy „lp.10” Podróże służbowe krajowe

zmniejsza się wydatki z kwoty 200 zł do wysokości „ 158,64 zł”

9/ przy „lp.11” szkolenie członków GKRPA w Bielicach

zmniejsza się wydatki z kwoty 1.000 zł do wysokości „ 312,00 zł

10/ przy „lp.12” Posiedzenia komisji

zwiększa się wydatki z kwoty 4.000 zł do wysokości „4.104,00 zł”

11/ przy „lp. 14. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „ zmniejsza się wydatki z kwoty 3.120 zł do wysokości „ 2.874,24 zł”

12/ dotychczasowy punkt.6 otrzymuje oznaczenie lp.7, pkt.7 oznaczenie lp.8,

pkt.7 oznaczenie lp.8, pkt.8 oznaczenie lp.9, pkt.9 oznaczenie lp.10, pkt.10 oznaczenie lp.11, , pkt.11 oznaczenie lp.13,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 20-12-2007 16:23:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 12-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 20-12-2007 16:23:26