Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice


Projekt

U C H W A Ł A Nr ........................

R a d y G m i n y B I E L I C E

z dnia ........................................

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego

zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych

urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice.

Na podstawie art.24 ust.1 i ust.10 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków/ Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz.858 /Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1.1.Zatwierdza się taryfę za pobór 1 m3 wody z urządzeń zbiorowego

zaopatrzenia w wodę w wysokości 1,92zł.+ Vat /1,85 zł. + VAT-było/

2. Zatwierdza się stawkę opłatę abonamentową w wysokości dla odbiorcy

rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość

bezpowrotnie zużytej wody /dla dostarczania wody i odprowadzania

ścieków lub dla odprowadzania ścieków w wysokości 3,45 zł + Vat za

odbiorcę /punkt/miesiąc

3. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego

wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku

wielolokalowym/gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub

właścicielem budynku -dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody

i odprowadzania ścieków/ w wysokości 1,55zł. + Vat za odbiorcę

/punkt/miesiąc

4. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego

wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody /dla

dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków/

w wysokości 3,58 zł. + Vat za odbiorcę / punkt /miesiąc

5. Zatwierdza się cenę za 1 m3 dostarczanej wody za wodę pobieraną z

publicznych studni i zdrojów ulicznych ,do zasilania publicznych fontann

i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych ulic i publicznych

terenów zielonych w wysokości 1,92 zł. + Vat za m3

6. Zatwierdza się taryfę za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorczych

urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 3,95zł.+Vat /3,72 ,-zł. +VAT-było/

7. Taryfy obowiązują przez 1 rok ,tj. od 20 kwietnia 2007 r. do 19 kwietnia

2008 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wodociągom Zachodniopomorskim

Spółce z o.o. w Goleniowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2007 roku i podlega

ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Bielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 15-03-2007 14:35:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 15-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 15-03-2007 14:35:41