Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.


Projekt

UCHWAŁA Nr .........

Rady Gminy Bielice

z dnia ……………

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372,z 2003 r.Nr 80,poz,719,Nr 122,poz.1143,z 2004 r.Nr 29,poz.257,Nr 99,poz.1001,Nr 152,poz.1597,Nr 273,poz.2703,z 2005 r.Nr 23,poz.186,Nr 132,poz.1110,Nr 155, poz.1298,Nr 179,poz.1485,z 2006 r.Nr 170,poz.1217,Nr 171,poz.1225,Nr 220,poz.1600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie gminy Bielice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1. Punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości, na której posadowiony jest budynek szkoły, przedszkola, służby zdrowia i kultu religijnego.

2. Pomiaru odległości należy dokonać po najkrótszej dostępnej linii dojścia pieszego mierzonej od wyjścia z punktu sprzedaży do granicy nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek określony w ust. 1.

§ 2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta.

§ 3. Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie może podawać napojów alkoholowych do spożycia w tym pomieszczeniu.

§ 4.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się w punktach:

1. Posiadających decyzję na prowadzenie działalności handlowej;

2. Będących częścią lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym po uzyskaniu

pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona w godzinach otwarcia

placówki.

4. Sprzedaż wszystkich rodzajów napojów alkoholowych oraz piwa , przeznaczonych do

spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w restauracjach, barach ,

kawiarniach i zajazdach.

5. Sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości

alkoholu , przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w

pijalniach piwa i ogródkach piwnych.

6. Przez ogródek piwny rozumie się wydzielone miejsce zlokalizowane bezpośrednio

przy lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i

piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ogródek piwny powinien być

oddzielony od ciągu komunikacyjnego estetycznym ogrodzeniem nie utrudniającym

dostępu do miejsc użyteczności publicznej z dostępem konsumentów do sanitariatu.

7. Dopuszcza się spożywanie alkoholu w obiektach zamkniętych ( np. świetlica, sale,

stołówki, itp .) na miejscu w wypadkach organizowania zabaw okolicznościowych .

§ 5. 1. Wyznacza się miejsca na otwartym powietrzu przeznaczone do organizacji imprez okolicznościowych, na których mogą być sprzedawane i spożywane napoje alkoholowe:

1) boiska sportowe,

2) place położone w najbliższej okolicy świetlic wiejskich,

3) tereny przy remizach strażackich

  1. w miejscowościach na terenie gminy Bielice podczas organizacji dożynek

  2. gminnych i innych imprez okolicznościowych

2. Sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach określonych w ust. 1 może być

prowadzona za zgodą organizatora imprezy oraz na podstawie jednorazowego

zezwolenia wydanego przez Wójta.

3.  Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach określonych w ust. 1 może odbywać

się w punkcie sprzedaży oraz w jego pobliżu w miejscu wydzielonym przez

sprzedawcę.

4. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezach odbywających się

na otwartym powietrzu winny być zlokalizowane w sposób zapewniający łatwy dostęp

do sanitariatów.

§ 6. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją moc do czasu upływu ich ważności lub cofnięcia.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Bielic.

§ 9.Traci moc Uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Pozytywna pinia Komisji:

1. Przewodnicząca - Wilczyńska Kamela - ...................................

2. Sekretarz- Kopacka Anna - ..........................................

3. członek - Rosińska Elżbieta - ......................................

4. członek - Geldner Jan - ..............................................

5. członek - Słomiński Ryszard - ...................................

6. członek - Kotlarz Kazimierz - ...................................

7. członek - Seniuk Anna - .............................................

8. członek - Pawlak Janusz - ........................................

9. członek- Włodarczyk Anna - ...................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 15-03-2007 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 15-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 15-03-2007 14:34:31