Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice


Projekt

Uchwała Nr ........................

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia ...................................

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

Na podstawie art. 42 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r, Nr 97,poz.674, Nr 170,poz.1218) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art.. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela w zależności od ilości oddziałów w szkole.

2. Nauczycielom, o których mowa w ustępie 1, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych ustala się następująco:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

3 godz.

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów

7 godz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Traci moc § 31 ust.2 i 3 Uchwały Nr IV/12/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.42 ust.7 pkt.2 ustawy - Karta Nauczyciela ,projekt uchwały Rady Gminy dotyczący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę , powinien być zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty.

Projekt uchwały Kuratorium pozytywnie zaopiniowało.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 31-01-2007 11:05:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 31-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 31-01-2007 11:06:17