Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr VII/52/2003 z dnia 11 września 2003r. w sprawie wniosku o pomoc finansową w celu złagodzenia skutków suszy na terenie gminy Bielice Halina Rabenda 2004-01-15 15:56:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-15 15:17:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza Halina Rabenda 2004-01-15 15:09:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie wydzierżawienia częśći działki Nr 42/7 położonej w Swochowie Halina Rabenda 2004-01-06 10:53:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 46/4 położonej w Swochowie Halina Rabenda 2004-01-06 10:53:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/57/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie Uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r. Halina Rabenda 2004-01-06 10:52:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/56/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej Halina Rabenda 2004-01-06 10:51:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/55/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-06 10:51:10 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr VIII Halina Rabenda 2004-01-06 10:50:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/55/2003 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-06 10:49:12 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr VIII Halina Rabenda 2004-01-06 10:48:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-06 10:48:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r. Halina Rabenda 2004-01-06 10:46:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA Halina Rabenda 2004-01-06 10:46:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Bielice Halina Rabenda 2004-01-06 10:46:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-06 10:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice Halina Rabenda 2004-01-06 10:45:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bielicach i Parsowie Halina Rabenda 2004-01-06 10:45:09 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr III Halina Rabenda 2004-01-06 10:43:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr V/33/2003 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i moderniazcji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bielice Halina Rabenda 2004-01-02 12:19:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/32/2003 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r. Halina Rabenda 2004-01-02 12:19:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/2003 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Bielice Halina Rabenda 2004-01-02 12:18:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/29/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Halina Rabenda 2004-01-02 12:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/2003 z dnia 27 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice Halina Rabenda 2004-01-02 12:17:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie planu pracy Komisji d/s Społecznych na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-02 12:17:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki nr 71/6 położonej w obrębie Chabówko Halina Rabenda 2004-01-02 12:16:35 dodanie dokumentu
Sesja nr IV Halina Rabenda 2004-01-02 12:16:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok Halina Rabenda 2004-01-02 12:15:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/15/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie pracy komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2003r. Halina Rabenda 2004-01-02 12:11:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/20002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2002r. Halina Rabenda 2004-01-02 12:10:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/5/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie Halina Rabenda 2004-01-02 12:10:28 dodanie dokumentu
Lokal użytkowy Nr 73/1 wraz z udziałem w gruncie -działka nr 210/2 Halina Rabenda 2004-01-02 12:09:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Parsów Halina Rabenda 2004-01-02 12:09:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Parsów>Lokal użytkowy Nr 73/1 wraz z udziałem w gruncie -działka nr 210/2 Halina Rabenda 2004-01-02 12:08:48 dodanie dokumentu
Działka ewidencyjna nr 242/6 Halina Rabenda 2004-01-02 12:07:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bielice Halina Rabenda 2004-01-02 12:07:21 dodanie dokumentu
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W BIELICACH Halina Rabenda 2003-11-19 11:38:48 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury, sportu i gospodarki komunalnej Halina Rabenda 2003-11-19 11:31:24 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy Halina Rabenda 2003-11-19 11:30:54 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje referatu finansowego Halina Rabenda 2003-11-19 11:30:28 dodanie dokumentu