Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budżet Gminy 200 Halina Rabenda 2004-08-27 14:11:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-27 14:10:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/82/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice Halina Rabenda 2004-08-27 14:06:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-27 14:04:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/83/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public Halina Rabenda 2004-08-27 13:58:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/80/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-27 13:57:39 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XII Halina Rabenda 2004-08-27 13:56:59 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XIV Halina Rabenda 2004-08-24 14:15:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/83/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie programu współpracy na 2004 rok Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public Halina Rabenda 2004-08-24 14:14:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/82/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice Halina Rabenda 2004-08-24 14:14:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/81/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:14:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/80/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:13:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/85/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Halina Rabenda 2004-08-24 14:13:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/84/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Zdzisława Haręży w okręgu wyborczym Nr 3 Halina Rabenda 2004-08-24 14:13:13 dodanie dokumentu
Seniuk Wiesław - Przewodniczący Rady Gminy Halina Rabenda 2004-08-24 14:11:58 dodanie dokumentu
Bednarczyk Michał Halina Rabenda 2004-08-24 14:11:39 dodanie dokumentu
Gancarz Grażyna Halina Rabenda 2004-08-24 14:11:14 dodanie dokumentu
Gancarz Grażyna Halina Rabenda 2004-08-24 14:10:50 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Babinek Halina Rabenda 2004-08-24 14:04:10 dodanie dokumentu
Sołectwo Babinek Halina Rabenda 2004-08-24 14:03:54 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Babin Halina Rabenda 2004-08-24 14:03:34 dodanie dokumentu
Sołectwo Babin Halina Rabenda 2004-08-24 14:03:25 dodanie dokumentu
Sołectwo Babin Halina Rabenda 2004-08-24 14:02:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/67/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:02:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:02:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:01:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/37/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:01:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok Halina Rabenda 2004-08-24 14:01:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/30/03 Rady gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2002r. Halina Rabenda 2004-08-24 13:59:19 dodanie dokumentu
Budżet Gminy 2003 Halina Rabenda 2004-08-24 13:58:44 dodanie dokumentu
Budżet Gminy 2002 Halina Rabenda 2004-08-24 13:55:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/90/04 Rady Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa sali gimnastyczne Halina Rabenda 2004-08-24 12:04:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/89/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004r. zmianiająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Halina Rabenda 2004-08-24 12:01:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/88/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wyn Halina Rabenda 2004-08-24 12:01:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/87/04 Rady Gminy bielice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotyc Halina Rabenda 2004-08-24 12:00:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/86/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielicach Halina Rabenda 2004-08-24 12:00:22 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XIII Halina Rabenda 2004-08-24 11:59:58 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Nowe Linie Halina Rabenda 2004-08-24 11:50:54 dodanie dokumentu
Sołectwo Nowe Linie Halina Rabenda 2004-08-24 11:50:42 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Linie Halina Rabenda 2004-08-24 11:50:27 dodanie dokumentu