Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 66/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 marca 2004r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XI/74/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bie Halina Rabenda 2004-08-20 13:25:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz obow Halina Rabenda 2004-08-20 13:24:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 268/2 o pow. 0,0731 ha położonej w Bielicach i nr 390/2 o pow. 0,8467 ha położonej w Halina Rabenda 2004-08-20 13:24:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 22/3 o pow. 0,0590 ha położonej w Liniu i nr 22/4 o pow. 0,0506 ha położonej w Liniu Halina Rabenda 2004-08-20 13:23:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieruchomości położonej w Swochowie Halina Rabenda 2004-08-20 13:23:21 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 92/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości gminnych Halina Rabenda 2004-08-20 13:23:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego Halina Rabenda 2004-08-20 13:22:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze negocjacji nieruchomości położonej w Swochowie Halina Rabenda 2004-08-20 11:45:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Halina Rabenda 2004-08-20 11:45:23 dodanie dokumentu
Zarzązdenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. Halina Rabenda 2004-08-20 11:45:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nabycia okularów Halina Rabenda 2004-08-20 11:20:37 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 71/2004 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r. Halina Rabenda 2004-08-20 11:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2004 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Halina Rabenda 2004-08-20 11:19:56 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 69/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2004r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów k Halina Rabenda 2004-08-20 11:19:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gminnych Halina Rabenda 2004-08-20 11:19:25 dodanie dokumentu
Grażyna Gancarz Halina Rabenda 2004-07-14 11:54:23 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice Halina Rabenda 2004-07-14 11:54:12 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Nowe Chrapowo Halina Rabenda 2004-07-14 11:53:35 dodanie dokumentu
Sołectwo Nowe Chrapowo Halina Rabenda 2004-07-14 11:53:19 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Stare Chrapowo Halina Rabenda 2004-07-14 11:52:52 dodanie dokumentu
Sołectwo Stare Chrapowo Halina Rabenda 2004-07-14 11:52:33 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Swochowo Halina Rabenda 2004-07-14 11:52:18 dodanie dokumentu
Sołectwo Swochowo Halina Rabenda 2004-07-14 11:52:04 dodanie dokumentu
Halina Rabenda - Z-ca Wójta Halina Rabenda 2004-07-14 10:15:00 dodanie dokumentu
Jan Stefan Adamski - Wójt Gminy Bielice Halina Rabenda 2004-07-14 10:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieruchomości położonej w Swochowie Halina Rabenda 2004-06-25 13:55:57 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 78/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Swochowie Halina Rabenda 2004-06-25 13:55:32 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 77/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 19.maja 2004r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród na dzień pracownika samorządowego Halina Rabenda 2004-06-25 13:55:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 maja 2004r. w sprawie zakazu handlu podręcznikami i innymi wydawnictwami edukacyjnymi na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach Halina Rabenda 2004-06-25 13:54:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/72/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Halina Rabenda 2004-06-04 15:39:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/79/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa pierwokupu działki nr 241/17 położonej w Bielicach Halina Rabenda 2004-06-04 15:39:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/78/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorowych urzad Halina Rabenda 2004-06-04 15:39:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/77/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla działki nr 13/11 położonej w Halina Rabenda 2004-06-04 15:38:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/73/04 Rady Gminy Bielice z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Halina Rabenda 2004-06-04 15:38:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/71/04 z dnia 26 lutego 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości Halina Rabenda 2004-06-04 15:37:50 dodanie dokumentu
Halina Rabenda 2004-06-04 15:37:23 dodanie dokumentu
Smyk Wacław Halina Rabenda 2004-06-04 12:31:15 dodanie dokumentu
Ignasiak Bogusław Tadeusz Halina Rabenda 2004-06-04 12:30:51 dodanie dokumentu
Mocarski Edward Halina Rabenda 2004-06-04 12:30:23 dodanie dokumentu
Chytryj Dariusz Krzysztof Halina Rabenda 2004-06-04 12:30:00 dodanie dokumentu