Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetargi 2002 r. Halina Rabenda 2003-08-19 11:21:08 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje OPS Bielice Halina Rabenda 2003-08-06 08:46:37 dodanie dokumentu
Statut OPS -u w Bielicach Halina Rabenda 2003-08-06 08:45:24 dodanie dokumentu
Statut Gminnej Bibioteki w Bielicach. Halina Rabenda 2003-08-06 08:44:32 dodanie dokumentu
Statut ZSP w Bielicach Halina Rabenda 2003-08-06 08:43:45 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Gminy Halina Rabenda 2003-08-04 17:47:59 dodanie dokumentu
Jednostki organizacyjne Gminy Bielice Halina Rabenda 2003-08-04 16:33:55 dodanie dokumentu
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Halina Rabenda 2003-08-04 16:33:09 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr VI Halina Rabenda 2003-06-29 14:25:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/14/02 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Halina Rabenda 2003-06-27 21:37:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/13/02 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Halina Rabenda 2003-06-27 21:36:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/11/02 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok Halina Rabenda 2003-06-27 21:34:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/02 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Halina Rabenda 2003-06-27 21:34:05 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr II/ 8/ 02 w sprawie wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Halina Rabenda 2003-06-27 21:33:10 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr II/ 7 / 02 w sprawie ustalania zasad wypłaty diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach Halina Rabenda 2003-06-27 21:32:36 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr II/ 6/ 02 w sprawie ustalania warunków sprzedaży i przekształcania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Halina Rabenda 2003-06-27 21:32:02 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr II Halina Rabenda 2003-06-27 21:31:25 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr I/ 5/ 02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 92/6 położonej w Starym Chrapowie Halina Rabenda 2003-06-27 21:30:49 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr I/ 4 / 02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Halina Rabenda 2003-06-27 21:30:10 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr I/ 3 / 02 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Bielicach oraz określania zakresu ich działania. Halina Rabenda 2003-06-27 21:29:37 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr I/ 2 / 02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Bielicach Halina Rabenda 2003-06-27 21:28:42 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr I/ 1 / 02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Bielicach Halina Rabenda 2003-06-27 21:28:06 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr I Halina Rabenda 2003-06-27 21:27:34 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr V / 34 / 2003 w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji Halina Rabenda 2003-06-27 20:16:10 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr V / 35 / 2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Halina Rabenda 2003-06-27 20:15:27 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr V / 36 w sprawie ustanowienia służebności dojścia i dojazdu na działce Nr 210/4 na rzecz działki Nr 210/5 położonych w Parsowie Halina Rabenda 2003-06-27 20:14:37 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr V Halina Rabenda 2003-06-27 20:13:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/02 w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Halina Rabenda 2003-06-27 20:12:42 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2002 r. Halina Rabenda 2003-06-27 20:11:49 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2003 r. Halina Rabenda 2003-06-27 20:11:20 dodanie dokumentu
Statut Gminy Halina Rabenda 2003-06-27 20:08:52 dodanie dokumentu
Instrukcja BIP Halina Rabenda 2003-06-27 19:58:21 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione Halina Rabenda 2003-06-27 19:57:48 dodanie dokumentu
Organizacja Urzędu Halina Rabenda 2003-06-27 19:56:56 dodanie dokumentu