Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2018 r. Joanna Szewczyk 2017-10-23 11:39:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Joanna Szewczyk 2017-10-13 11:02:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Joanna Szewczyk 2017-10-13 10:55:49 usunięcie załacznika
Ogłoszenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Joanna Szewczyk 2017-10-13 10:53:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Joanna Szewczyk 2017-10-12 14:40:49 dodanie dokumentu
W.120.46.2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo Joanna Szewczyk 2017-10-11 12:58:53 dodanie dokumentu
Relacja z I otwartego spotkania Joanna Szewczyk 2017-10-10 09:46:20 dodanie dokumentu
Informacja z przebiegu konsultacji Joanna Szewczyk 2017-10-09 08:28:11 dodanie dokumentu
Protokół kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Joanna Szewczyk 2017-10-06 14:40:19 dodanie dokumentu
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-04 12:45:34 edycja dokumentu
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-04 12:44:00 edycja dokumentu
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-04 12:43:57 usunięcie załacznika
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-04 12:41:18 edycja dokumentu
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-04 09:09:47 edycja dokumentu
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-04 09:06:56 edycja dokumentu
Ankiety dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-10-03 10:14:02 dodanie dokumentu
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-09-28 14:14:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-27 14:52:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/120/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie Joanna Szewczyk 2017-09-27 14:41:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/119/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz. 55) Joanna Szewczyk 2017-09-27 14:38:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/118/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-09-27 14:33:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/116/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-27 14:30:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIV/116/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-27 14:29:22 dodanie dokumentu
Zaproszenia na I otwarte spotkania w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-09-25 14:00:08 edycja dokumentu
Zaproszenia na I otwarte spotkania w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-09-25 13:49:00 edycja dokumentu
Zaproszenia na I otwarte spotkania w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-09-25 13:24:10 edycja dokumentu
Zaproszenia na I otwarte spotkania w ramach projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-09-25 13:22:11 dodanie dokumentu
Roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:17:50 edycja dokumentu
Formularz konsultacji Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:17:23 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:16:32 usunięcie dokument
Formularz konsultacji Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:14:18 dodanie dokumentu
Roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:13:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:10:29 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:09:02 dodanie dokumentu
W.120.37.2017 Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Joanna Szewczyk 2017-09-14 14:06:10 dodanie dokumentu
Informacja Paula Ziemiańska 2017-09-14 10:53:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-07 13:06:02 dodanie dokumentu
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za I półrocze 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-07 12:35:06 usunięcie dokument
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za I półrocze 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-07 12:03:45 edycja dokumentu
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za I półrocze 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-07 12:03:34 dodanie dokumentu