Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-05-30 13:32:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r. Joanna Szewczyk 2017-05-30 13:21:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r. Joanna Szewczyk 2017-05-30 13:21:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r. Joanna Szewczyk 2017-05-30 13:20:49 dodanie dokumentu
W.120.20.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości Joanna Szewczyk 2017-05-30 09:26:54 edycja dokumentu
W.120.20.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości Joanna Szewczyk 2017-05-30 09:16:42 dodanie dokumentu
W.120.19.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania o przydział lokalu socjalnego Joanna Szewczyk 2017-05-30 09:02:53 dodanie dokumentu
W.120.18.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 36B/2 wraz z przynależnym gruntem stanowiącego własność Gminy Bielice, położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo na lokal socjalny. Joanna Szewczyk 2017-05-30 08:58:33 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr HK-124/17 Joanna Szewczyk 2017-05-29 13:38:29 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr HK-125/17 Joanna Szewczyk 2017-05-29 13:37:44 dodanie dokumentu
Informacja dot. przeznaczenia lokalu mieszkalnego do nabycia Joanna Szewczyk 2017-05-29 12:14:32 edycja dokumentu
Informacja dot. przeznaczenia lokalu mieszkalnego do nabycia Joanna Szewczyk 2017-05-29 12:11:40 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2017-05-25 15:10:12 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich Joanna Szewczyk 2017-05-19 11:47:00 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa Joanna Szewczyk 2017-05-19 11:46:08 edycja dokumentu
Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska Joanna Szewczyk 2017-05-19 11:45:00 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2017-05-19 11:42:15 edycja dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-05-16 12:36:03 edycja dokumentu
Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" Joanna Szewczyk 2017-05-15 11:52:57 dodanie dokumentu
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Joanna Szewczyk 2017-05-15 11:11:29 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bielicach w zakresie organizowania, kontrolowania dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej Joanna Szewczyk 2017-05-11 14:36:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-05-11 09:16:34 dodanie dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-05-09 10:48:22 edycja dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-05-09 10:39:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie SKO z dnia 02 maja 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-05-05 12:27:32 dodanie dokumentu
W.120.60.2016 Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-05-04 11:39:38 dodanie dokumentu
W.120.58.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-05-04 11:37:25 dodanie dokumentu
W.120.57.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-05-04 11:36:15 dodanie dokumentu
W.120.54.2016 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-05-04 11:32:46 dodanie dokumentu
W.120.52.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-05-04 11:30:39 dodanie dokumentu
W.120.51.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów Joanna Szewczyk 2017-05-04 11:28:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2/23 i 2/24 obręb Linie Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:22:14 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 200/2 i 200/3 obręb Parsów Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:20:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 162/1 obręb Swochowo Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:19:00 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:15:39 dodanie dokumentu
Komunikat o ćwiczeniach z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Joanna Szewczyk 2017-04-28 08:03:42 edycja dokumentu
W.120.13.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:41:38 dodanie dokumentu
W.120.11.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:35:23 dodanie dokumentu
W.120.10.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:26:30 dodanie dokumentu
W.120.9.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:23:04 dodanie dokumentu