Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2017 r. dot. projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Joanna Szewczyk 2017-03-14 09:49:05 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej projekt Joanna Szewczyk 2017-03-14 09:36:50 edycja dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej projekt Joanna Szewczyk 2017-03-14 09:36:34 edycja dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej projekt Joanna Szewczyk 2017-03-14 09:35:41 edycja dokumentu
Ewidencje i rejestry prowadzone przez Urząd Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-03-13 08:30:48 dodanie dokumentu
W.0050.27.2015 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bielice i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-03-09 13:21:24 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 Joanna Szewczyk 2017-03-06 08:27:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/98/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Joanna Szewczyk 2017-03-01 12:53:23 dodanie dokumentu
W.120.4.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice Joanna Szewczyk 2017-03-01 12:48:58 dodanie dokumentu
W.120.5.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 marca 2017 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice Joanna Szewczyk 2017-03-01 12:47:52 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna prawa podatkowego Joanna Szewczyk 2017-02-28 15:15:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2017-02-27 10:45:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 roku Joanna Szewczyk 2017-02-24 10:48:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 roku Joanna Szewczyk 2017-02-24 10:46:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 maja 2013 roku Joanna Szewczyk 2017-02-24 10:43:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/97/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2017. Joanna Szewczyk 2017-02-20 14:16:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Joanna Szewczyk 2017-02-20 14:13:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-02-20 14:10:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Joanna Szewczyk 2017-02-16 14:39:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Joanna Szewczyk 2017-02-16 14:39:07 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzewów Joanna Szewczyk 2017-01-31 14:26:26 usunięcie załacznika
Wycinka drzew i krzewów Joanna Szewczyk 2017-01-31 14:26:05 edycja dokumentu
Protokół kontroli Nr HD-05/17 Joanna Szewczyk 2017-01-30 09:40:11 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr HD-04/17 Joanna Szewczyk 2017-01-30 09:39:20 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 Joanna Szewczyk 2017-01-30 09:32:33 edycja dokumentu
Kontrola zarządcza - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 Joanna Szewczyk 2017-01-30 09:13:10 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-01-27 15:26:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Joanna Szewczyk 2017-01-24 12:19:57 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Joanna Szewczyk 2017-01-24 12:19:51 usunięcie załacznika
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Joanna Szewczyk 2017-01-24 12:06:44 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Joanna Szewczyk 2017-01-24 12:06:39 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXIV.90.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-01-23 14:37:12 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 Joanna Szewczyk 2017-01-23 11:46:00 dodanie dokumentu
Budżet Gminy 2017 Joanna Szewczyk 2017-01-20 09:04:36 edycja dokumentu
Budżet Gminy 2017 Joanna Szewczyk 2017-01-20 09:04:18 edycja dokumentu
Budżet Gminy 2017 Joanna Szewczyk 2017-01-20 09:02:31 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.50.2016.PZ Joanna Szewczyk 2017-01-19 13:45:02 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.49.2016.PZ Joanna Szewczyk 2017-01-19 13:44:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Joanna Szewczyk 2017-01-19 13:32:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-01-19 11:37:25 dodanie dokumentu