Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 Joanna Szewczyk 2017-04-07 08:55:30 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-04-06 11:30:21 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-06 11:29:29 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-06 11:24:43 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-04-06 11:15:57 edycja dokumentu
Wzory dokumentów dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-04-06 10:33:28 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie Joanna Szewczyk 2017-04-06 10:29:29 edycja dokumentu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:55:51 usunięcie dokument
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:55:40 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:54:19 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie Koła Emerytów i Rencistów Ziemi Bielickiej Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:49:24 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:42:37 edycja dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:39:42 edycja dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:37:16 edycja dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:30:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:18:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-04-05 14:14:55 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:57:37 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:56:59 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:56:00 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:55:24 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:54:56 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:54:15 edycja dokumentu
Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" Joanna Szewczyk 2017-04-05 13:53:58 dodanie dokumentu
W.0050.3.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-04-04 13:49:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-03-31 08:47:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-03-27 08:23:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok Joanna Szewczyk 2017-03-27 08:22:40 dodanie dokumentu
W.120.8.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie Gm. Bielice Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:30:02 dodanie dokumentu
W.120.7.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gm. Bielice Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:28:34 dodanie dokumentu
W.120.6.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:27:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016.  Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:12:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:10:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:09:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:07:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:06:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-03-22 13:05:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Joanna Szewczyk 2017-03-22 12:55:19 dodanie dokumentu
W.0050.21.2016 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach dokonujących czynności kontrolnych Joanna Szewczyk 2017-03-16 14:45:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie SKO z dnia 14 marca 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-03-15 12:27:06 dodanie dokumentu