Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:05:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:02:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/109/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:00:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/108/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-07-04 09:59:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/107/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-07-04 09:58:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-06-27 14:46:11 dodanie dokumentu
2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 13:51:57 edycja dokumentu
2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 13:51:40 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 13:00:18 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:58:18 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:47:38 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:46:35 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:46:23 edycja dokumentu
2016 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:43:25 edycja dokumentu
2016 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:38:40 edycja dokumentu
2016 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:12:42 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-06-26 12:07:12 edycja dokumentu
W.120.24.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 maja 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:42:55 dodanie dokumentu
W.120.23.2017 Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:41:35 dodanie dokumentu
W.120.22.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 2 września 2017 r. w miejscowości Stare Chrapowo Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:40:21 dodanie dokumentu
W.120.17.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:38:03 dodanie dokumentu
W.120.16.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:36:42 dodanie dokumentu
W.120.14.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:35:06 dodanie dokumentu
W.0050.7a.2017 Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów "Święta Plonów - Stare Chrapowo 2017 R Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:31:24 dodanie dokumentu
W.0050.6.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-06-21 13:29:11 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej projekt Joanna Szewczyk 2017-06-21 12:50:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" Joanna Szewczyk 2017-06-21 12:50:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. Joanna Szewczyk 2017-06-14 14:26:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-06-14 14:24:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna Szewczyk 2017-06-14 13:21:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:19:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:18:22 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:18:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:17:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:16:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:10:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:08:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-06-12 15:08:15 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Nr HD-30/17 Joanna Szewczyk 2017-06-02 09:31:30 dodanie dokumentu
W.120.21.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice Joanna Szewczyk 2017-06-01 12:29:35 dodanie dokumentu