Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-11-23 09:57:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:31:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:30:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:09:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok. Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:05:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018. Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:03:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:02:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2018 roku Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:56:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:54:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/122/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025. Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:52:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:40:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:31:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:23:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:19:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-11-21 13:55:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025" Joanna Szewczyk 2017-11-21 13:40:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-11-20 14:36:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025" Joanna Szewczyk 2017-11-20 14:35:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-11-20 14:34:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 położonego w Swochowie Joanna Szewczyk 2017-11-17 15:09:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Joanna Szewczyk 2017-11-14 09:27:35 dodanie dokumentu
Podatek rolny i podatek leśny na 2018 rok Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:51:35 dodanie dokumentu
Podatek rolny i podatek leśny Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:51:01 usunięcie dokument
Podatek rolny i podatek leśny Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:50:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:45:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:41:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:39:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:38:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:36:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:32:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.". Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:30:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.". Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:29:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:28:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:27:14 dodanie dokumentu
Podatek rolny i podatek leśny Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:25:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:23:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:23:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2017-11-13 14:21:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Joanna Szewczyk 2017-10-31 09:33:21 dodanie dokumentu
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Joanna Szewczyk 2017-10-30 15:25:37 edycja dokumentu