Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działka nr 200/2 i 200/3 obręb Parsów Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:20:13 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 162/1 obręb Swochowo Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:19:00 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Joanna Szewczyk 2017-04-28 12:15:39 dodanie dokumentu
Komunikat o ćwiczeniach z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Joanna Szewczyk 2017-04-28 08:03:42 edycja dokumentu
W.120.13.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:41:38 dodanie dokumentu
W.120.11.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:35:23 dodanie dokumentu
W.120.10.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:26:30 dodanie dokumentu
W.120.9.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:23:04 dodanie dokumentu
W.120.3.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 luty 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:12:24 dodanie dokumentu
W.120.2.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:10:47 dodanie dokumentu
W.120.1.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XIX/88/16 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2017 rok Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:08:17 dodanie dokumentu
W.0050.4.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Przemoc Boli" na terenie Gminy Bielice w okresie od 04 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:05:54 dodanie dokumentu
W.0050.2.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Bielice do Archiwum Zakładowego Joanna Szewczyk 2017-04-25 09:03:13 dodanie dokumentu
W.0050.1.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-25 08:57:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/106/17 Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice Paula Ziemiańska 2017-04-20 14:29:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/106/17 Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice Paula Ziemiańska 2017-04-20 14:28:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/105/17 Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Bielice jest organem prowadzącym Paula Ziemiańska 2017-04-20 14:27:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/104/ 17 Rady Gminy Bielice zmieniająca uchwałę Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe Paula Ziemiańska 2017-04-20 14:26:15 dodanie dokumentu
Program Społecznik Paula Ziemiańska 2017-04-20 11:07:11 dodanie dokumentu
Komunikat o ćwiczeniach z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Paula Ziemiańska 2017-04-20 11:06:18 dodanie dokumentu
W.0050.5.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2017 roku z zakresu podejmowania działań na rzezcz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych Paula Ziemiańska 2017-04-19 08:09:31 edycja dokumentu
W.0050.5.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2017 roku z zakresu podejmowania działań na rzezcz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych Paula Ziemiańska 2017-04-19 08:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadnia publicznego Gminy Bielice w 2017 roku z zakresu podejmowania działań na rzezc integracji społecznosci lokalnej przez organizowanie imprez kulturalnych Paula Ziemiańska 2017-04-19 08:01:50 dodanie dokumentu
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice. Joanna Szewczyk 2017-04-14 07:56:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-12 14:33:58 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-04-12 14:31:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie kryteriów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla ktorej Gmina Bielice jest organem prowadzącym Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:34:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstaowej dla której organem prowadzacym jest Gmina Bielice Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:34:26 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:34:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie kryteriów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla ktorej Gmina Bielice jest organem prowadzącym Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:20:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstaowej dla której organem prowadzacym jest Gmina Bielice Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:18:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:17:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Paula Ziemiańska 2017-04-11 11:00:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/103/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-04-10 14:02:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-04-10 14:00:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe Joanna Szewczyk 2017-04-10 13:54:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/100/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok Joanna Szewczyk 2017-04-10 13:52:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/99/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-04-10 13:50:54 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości działka 2/15 obręb Linie Joanna Szewczyk 2017-04-10 11:10:04 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych działka nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 obręb geodezyjny Linie Joanna Szewczyk 2017-04-10 11:08:59 dodanie dokumentu