Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:42:20 dodanie dokumentu
Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:40:59 dodanie dokumentu
Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:37:45 dodanie dokumentu
Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:36:17 dodanie dokumentu
Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:34:35 dodanie dokumentu
Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:33:04 dodanie dokumentu
Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:31:30 dodanie dokumentu
Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:28:41 dodanie dokumentu
Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:27:17 edycja dokumentu
Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:26:43 dodanie dokumentu
Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Biblioteki Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:20:23 dodanie dokumentu
Kopacka Anna Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:16:10 dodanie dokumentu
Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:14:12 dodanie dokumentu
Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:12:38 edycja dokumentu
Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:12:18 dodanie dokumentu
Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:11:07 dodanie dokumentu
Adamski Jan - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:07:50 edycja dokumentu
Butkowska Halina - Skarbnik Gminy Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:07:35 dodanie dokumentu
Adamski Jan - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:05:45 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 325/4 obręb Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 12:17:17 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-07-12 11:23:23 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-07-12 11:21:36 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2017-07-11 12:42:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-07-06 14:22:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-07-06 14:21:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 6 lipca 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-07-06 14:21:14 dodanie dokumentu
70 lecie OSP Babin i OSP Parsów Joanna Szewczyk 2017-07-05 08:16:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 2/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:29:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie Nr 2/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:28:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:27:52 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:26:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:25:06 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:23:16 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej projekt Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:21:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:19:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:17:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:13:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:12:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:10:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/112/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-04 10:08:28 dodanie dokumentu