Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za I półrocze 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-07 12:03:45 edycja dokumentu
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice za I półrocze 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-09-07 12:03:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 Joanna Szewczyk 2017-09-07 12:00:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:59:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:57:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:55:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:53:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:51:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:48:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:46:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:44:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-09-07 11:43:39 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym nr 30/1 Joanna Szewczyk 2017-09-06 11:30:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 Joanna Szewczyk 2017-09-06 11:27:46 dodanie dokumentu
W.0050.7a.2017 Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów "Święta Plonów - Stare Chrapowo 2017 R Joanna Szewczyk 2017-09-05 13:56:07 edycja dokumentu
W.0050.7a.2017 Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów "Święta Plonów - Stare Chrapowo 2017 R Joanna Szewczyk 2017-09-05 13:55:45 usunięcie załacznika
W.0050.7a.2017 Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów "Święta Plonów - Stare Chrapowo 2017 R Joanna Szewczyk 2017-09-05 13:54:30 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Joanna Szewczyk 2017-09-01 13:36:10 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. Joanna Szewczyk 2017-09-01 13:35:29 dodanie dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-08-29 13:20:57 edycja dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-08-29 13:19:39 edycja dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-08-21 13:04:41 edycja dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-08-16 13:30:56 dodanie dokumentu
W.120.35.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-08-14 13:03:34 dodanie dokumentu
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2017-08-10 13:31:17 dodanie dokumentu
W.120.36.2017 Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów Gm. Bielice Joanna Szewczyk 2017-08-08 15:01:11 dodanie dokumentu
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Nowe Linie - Bielice Joanna Szewczyk 2017-08-01 12:54:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-08-01 12:39:13 dodanie dokumentu
W.120.33.2017 Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo Joanna Szewczyk 2017-08-01 10:32:16 dodanie dokumentu
W.120.32.2017 Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo Joanna Szewczyk 2017-08-01 10:30:52 dodanie dokumentu
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2017-07-26 14:13:16 dodanie dokumentu
Informacja o przyznaniu dofinansowania na "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-07-20 13:35:20 edycja dokumentu
Informacja o przyznaniu dofinansowania na "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-07-20 13:34:52 dodanie dokumentu
Program Społecznik Joanna Szewczyk 2017-07-19 11:15:22 edycja dokumentu
Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:51:21 edycja dokumentu
Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:49:59 dodanie dokumentu
Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:48:27 dodanie dokumentu
Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:46:33 dodanie dokumentu
Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:45:14 dodanie dokumentu
Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-07-17 14:43:48 dodanie dokumentu