Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:24:20 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:23:27 usunięcie załacznika
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:22:57 edycja dokumentu
Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:21:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:14:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:10:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:05:17 dodanie dokumentu
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 13:03:24 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:56:57 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 marca 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:51:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:47:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:42:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:39:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:24:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:21:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 13 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 12:20:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 maja 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:42:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:41:26 dodanie dokumentu
Protokół z drugiej części kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 marca 2016 roku, w dniu 05 kwietnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:39:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:37:13 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:26:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:19:25 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:18:51 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-12-01 10:14:27 dodanie dokumentu
Archiwum zakładowe Joanna Szewczyk 2017-12-01 08:39:29 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2018 r. Joanna Szewczyk 2017-11-23 12:31:24 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-11-23 09:57:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:31:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/123/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:30:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:09:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok. Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:05:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018. Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:03:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. Joanna Szewczyk 2017-11-22 15:02:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2018 roku Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:56:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:54:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/122/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025. Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:52:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:40:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/121/17 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:31:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:23:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2017-11-22 14:19:22 dodanie dokumentu