Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:04:48 dodanie dokumentu
W.0050.23.2016 Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-12-12 11:51:03 dodanie dokumentu
W.0050.24.2016 Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę w 2017 r. oleju opałowego Joanna Szewczyk 2017-12-12 11:50:00 dodanie dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 14:17:27 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 14:10:46 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 14:05:41 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 13:58:13 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 13:55:04 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 13:52:42 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 13:44:57 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 Joanna Szewczyk 2017-12-11 13:32:33 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 12:23:30 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 11:46:48 dodanie dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 11:38:10 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 11:37:09 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 11:21:55 edycja dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 10:56:15 dodanie dokumentu
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. Joanna Szewczyk 2017-12-11 10:40:16 edycja dokumentu
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Joanna Szewczyk 2017-12-11 10:21:56 edycja dokumentu
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Joanna Szewczyk 2017-12-11 10:17:19 edycja dokumentu
Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków Joanna Szewczyk 2017-12-11 10:04:04 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-07 14:08:50 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-07 13:55:38 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-07 13:43:02 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-07 13:35:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 5 grudnia 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-05 11:23:26 dodanie dokumentu
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-05 09:16:56 usunięcie dokument
Protokół Nr 2/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku Joanna Szewczyk 2017-12-05 09:15:47 edycja dokumentu
Kluby Radnych Joanna Szewczyk 2017-12-04 11:44:45 dodanie dokumentu
Klubu Radny Joanna Szewczyk 2017-12-04 11:42:33 usunięcie dokument
Skład Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-12-04 11:40:37 edycja dokumentu
Skład Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-12-04 11:39:49 edycja dokumentu
Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych Joanna Szewczyk 2017-12-04 11:08:35 dodanie dokumentu
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy Joanna Szewczyk 2017-12-04 10:57:58 usunięcie dokument
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy Joanna Szewczyk 2017-12-04 10:57:52 dodanie dokumentu
Jednostki organizacyjne Joanna Szewczyk 2017-12-04 10:54:35 edycja dokumentu
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy Joanna Szewczyk 2017-12-04 10:52:08 dodanie dokumentu
Archiwum zakładowe Joanna Szewczyk 2017-12-04 09:42:03 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-04 09:37:16 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-04 09:08:15 edycja dokumentu