Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz Joanna Szewczyk 2018-01-24 12:20:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:20:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:15:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:14:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:12:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:59:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:54:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:46:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:44:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI.38.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-18 11:27:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI.37.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-18 11:27:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI.37.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-18 11:26:43 dodanie dokumentu
Uchwały podatkowe 2017 Joanna Szewczyk 2018-01-16 10:43:05 edycja dokumentu
Uchwały podatkowe 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-16 10:42:41 edycja dokumentu
Uchwały podatkowe 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-16 10:38:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-01-15 10:13:20 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-15 08:40:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 13:16:39 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 13:13:27 usunięcie załacznika
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 13:12:41 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 maja 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 13:12:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 13:01:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:56:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:53:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 08 grudnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:49:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:37:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:30:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:23:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.577.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:11:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.576.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:10:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.575.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:09:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.575.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:09:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 11:15:40 dodanie dokumentu
Wykonanie projektów budowlanych dla obiektu integracyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie oraz centrum integracji społeczno-kulturalnej wraz ze stworzeniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Babinek, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-10 14:47:30 dodanie dokumentu
Zaproszenie na konferencję podsumowującą Joanna Szewczyk 2018-01-10 07:49:40 edycja dokumentu
Zaproszenie na konferencję podsumowującą Joanna Szewczyk 2018-01-10 07:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/132/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:58:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:56:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:52:09 edycja dokumentu