Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Joanna Szewczyk 2018-06-13 14:18:39 dodanie dokumentu
W.0050.18.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Bielice 2018" Joanna Szewczyk 2018-06-13 11:37:00 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy w Chabówku, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 09:18:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2018-06-07 09:03:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:57:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:55:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:46:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:32:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:29:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:28:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:27:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:26:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:25:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:25:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:24:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:23:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:18:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:16:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:14:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:13:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:12:50 dodanie dokumentu
W.0050.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:11:57 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA zgodnie z art. 13 i 14 RODO Paula Ziemiańska 2018-05-25 12:13:17 dodanie dokumentu
W.0050.15.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku. Joanna Szewczyk 2018-05-22 13:08:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-05-22 13:05:18 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-05-22 13:01:29 usunięcie dokument
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-05-22 13:01:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. Elektrowni Wiatrowej Bielice Joanna Szewczyk 2018-05-21 12:52:59 dodanie dokumentu
Wsparcie Szkoły Podstawowej w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" Joanna Szewczyk 2018-05-21 09:05:58 dodanie dokumentu
Budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni w miejscowości Nowe Linie, gmina Bielice Paula Ziemiańska 2018-05-18 09:37:51 dodanie dokumentu
Chodnik Nowe Linie Joanna Szewczyk 2018-05-17 12:55:55 usunięcie dokument
Chodnik Nowe Linie Joanna Szewczyk 2018-05-17 12:55:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty Joanna Szewczyk 2018-05-17 09:59:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży Paula Ziemiańska 2018-05-07 08:13:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2018-05-02 14:22:23 dodanie dokumentu
Protokół kontroli nr HK-156/18 Joanna Szewczyk 2018-04-26 08:44:55 dodanie dokumentu
W.0050.11.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-04-24 10:17:57 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży Joanna Szewczyk 2018-04-24 10:16:28 dodanie dokumentu
Naprawa dróg w miejscowościach Swochowo, Nowe Chrapowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-18 14:13:28 dodanie dokumentu
W.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Dopalacze-powiedz stop!-2018" oraz kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" na terenie Gminy Bielice w okresie od 17 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-18 13:29:11 edycja dokumentu