Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:48:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:47:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:45:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:45:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:41:09 dodanie dokumentu
W.0050.30.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Paula Ziemiańska 2018-11-28 13:11:19 edycja dokumentu
W.0050.30.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Paula Ziemiańska 2018-11-28 13:10:55 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:19:39 dodanie dokumentu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:19:04 dodanie dokumentu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:18:27 dodanie dokumentu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:17:50 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.". Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:17:05 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:16:31 dodanie dokumentu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:15:57 edycja dokumentu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:15:50 usunięcie załacznika
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:15:04 dodanie dokumentu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:14:14 dodanie dokumentu
w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:13:33 dodanie dokumentu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:12:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Joanna Szewczyk 2018-11-23 15:08:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2018-11-23 15:07:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2018-11-23 15:05:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Joanna Szewczyk 2018-11-23 15:04:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie II sesja Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-11-23 15:02:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Joanna Szewczyk 2018-11-22 13:48:22 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Joanna Szewczyk 2018-11-22 13:47:19 usunięcie dokumentu
Klauzula informacyjna Joanna Szewczyk 2018-11-22 13:46:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego Joanna Szewczyk 2018-11-22 13:41:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22.11.2018r. Joanna Szewczyk 2018-11-22 13:40:11 dodanie dokumentu
W.0050.29.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Joanna Szewczyk 2018-11-19 13:31:35 dodanie dokumentu
W.120.36.2018 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-11-19 13:26:43 dodanie dokumentu
W.0050.10.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Joanna Szewczyk 2018-11-19 13:17:21 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Joanna Szewczyk 2018-11-15 15:18:41 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-11-09 11:18:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. Koło Łowieckie DROP Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:15:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:13:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. (obwód łowiecki nr 258) Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:12:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. (obwód łowiecki nr 258) Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:03:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. (obwód łowiecki 225) Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:00:58 dodanie dokumentu