Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. Elektrowni Wiatrowej Bielice Joanna Szewczyk 2018-05-21 12:52:59 dodanie dokumentu
Wsparcie Szkoły Podstawowej w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" Joanna Szewczyk 2018-05-21 09:05:58 dodanie dokumentu
Budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni w miejscowości Nowe Linie, gmina Bielice Paula Ziemiańska 2018-05-18 09:37:51 dodanie dokumentu
Chodnik Nowe Linie Joanna Szewczyk 2018-05-17 12:55:55 usunięcie dokument
Chodnik Nowe Linie Joanna Szewczyk 2018-05-17 12:55:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze oferty Joanna Szewczyk 2018-05-17 09:59:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży Paula Ziemiańska 2018-05-07 08:13:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2018-05-02 14:22:23 dodanie dokumentu
Protokół kontroli nr HK-156/18 Joanna Szewczyk 2018-04-26 08:44:55 dodanie dokumentu
W.0050.11.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-04-24 10:17:57 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży Joanna Szewczyk 2018-04-24 10:16:28 dodanie dokumentu
Naprawa dróg w miejscowościach Swochowo, Nowe Chrapowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-18 14:13:28 dodanie dokumentu
W.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Dopalacze-powiedz stop!-2018" oraz kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" na terenie Gminy Bielice w okresie od 17 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-18 13:29:11 edycja dokumentu
W.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Dopalacze-powiedz stop!-2018" oraz kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" na terenie Gminy Bielice w okresie od 17 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-18 13:24:03 dodanie dokumentu
W.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Joanna Szewczyk 2018-04-18 13:10:49 edycja dokumentu
W.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Joanna Szewczyk 2018-04-18 13:08:33 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018 Joanna Szewczyk 2018-04-17 14:31:22 edycja dokumentu
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Joanna Szewczyk 2018-04-17 13:57:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2017 rok Joanna Szewczyk 2018-04-17 13:55:59 dodanie dokumentu
Budowa chodnika w miejscowości Bielice, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-13 13:58:17 dodanie dokumentu
Remont drogi w miejscowości Nowe Chrapowo, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-11 13:26:34 dodanie dokumentu
Naprawa drogi w miejscowości Swochowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-10 11:06:33 dodanie dokumentu
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-10 08:23:04 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Swochowie Paula Ziemiańska 2018-04-09 10:12:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 5 kwietnia 2018r. Joanna Szewczyk 2018-04-06 15:24:18 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-05 13:23:02 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-05 09:11:32 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-05 08:59:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:38:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2018 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:36:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/150/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:32:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/149/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:28:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/151/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:25:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/147/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:22:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/148/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:20:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-04-04 14:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-04-03 12:46:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-04-03 12:43:31 dodanie dokumentu
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych administrowanych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-03-27 09:37:27 dodanie dokumentu
Sporządzenie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz Joanna Szewczyk 2018-03-23 12:11:10 dodanie dokumentu