Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:53:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 08 grudnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:49:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:37:15 edycja dokumentu
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:30:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:23:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.577.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:11:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.576.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:10:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.575.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:09:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLIV.575.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 12:09:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-11 11:15:40 dodanie dokumentu
Wykonanie projektów budowlanych dla obiektu integracyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie oraz centrum integracji społeczno-kulturalnej wraz ze stworzeniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Babinek, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-10 14:47:30 dodanie dokumentu
Zaproszenie na konferencję podsumowującą Joanna Szewczyk 2018-01-10 07:49:40 edycja dokumentu
Zaproszenie na konferencję podsumowującą Joanna Szewczyk 2018-01-10 07:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/132/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:58:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:56:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:52:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:51:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:48:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:48:11 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:48:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:45:01 edycja dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:40:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:37:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/139/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:01:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/138/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:57:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/137/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:53:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/136/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:50:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:49:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:45:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:44:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:43:01 dodanie dokumentu
W.120.55.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:29:17 dodanie dokumentu
W.120.53.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:28:03 dodanie dokumentu
W.120.52.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:26:25 dodanie dokumentu
W.120.51.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:24:49 dodanie dokumentu
W.120.50.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:22:57 dodanie dokumentu
W.120.49.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:20:39 dodanie dokumentu
W.120.48.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:18:05 dodanie dokumentu
W.120.47.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:16:37 dodanie dokumentu
W.120.45.2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 października 2017 r. w sprawie Powołania Komitetu Rewitalizacji Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:09:42 dodanie dokumentu