Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-09-21 11:05:22 dodanie dokumentu
Komunikat z dnia 17.09.2018 r. Paula Ziemiańska 2018-09-18 08:32:31 dodanie dokumentu
Uchwała XXXI/163/2018 Paula Ziemiańska 2018-09-17 14:18:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXI/162/2018 Paula Ziemiańska 2018-09-17 14:18:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/161/2018 Paula Ziemiańska 2018-09-17 14:17:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Paula Ziemiańska 2018-09-17 10:08:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2018 r. Paula Ziemiańska 2018-09-17 10:06:48 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych Paula Ziemiańska 2018-09-14 08:28:38 dodanie dokumentu
Komunikat w sprawie zmiany miejsca dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 14 września 2018 roku Paula Ziemiańska 2018-09-14 08:03:08 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca oświadczenia lustracyjnego Paula Ziemiańska 2018-09-13 12:24:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie w sprawie odwołana Przewodniczącego Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-09-13 12:21:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bielice odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Paula Ziemiańska 2018-09-13 12:13:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Bielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Paula Ziemiańska 2018-09-13 12:12:47 dodanie dokumentu
Wniosek p.o. Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej Paula Ziemiańska 2018-09-13 12:04:06 dodanie dokumentu
Wniosek o odwołanie Radnego Gminy z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-09-13 11:57:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-09-13 11:48:53 dodanie dokumentu
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach Paula Ziemiańska 2018-09-13 11:07:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Joanna Szewczyk 2018-09-07 16:50:19 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-09-07 12:38:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych Joanna Szewczyk 2018-09-07 12:26:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Joanna Szewczyk 2018-08-27 14:08:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Joanna Szewczyk 2018-08-27 14:04:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego Joanna Szewczyk 2018-08-27 14:04:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Joanna Szewczyk 2018-08-23 13:17:39 dodanie dokumentu
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejminków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Joanna Szewczyk 2018-08-22 13:25:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-08-22 13:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Joanna Szewczyk 2018-08-22 13:00:11 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:56:23 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:50:54 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:47:19 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:46:46 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna RODO Joanna Szewczyk 2018-08-13 08:57:01 dodanie dokumentu
W.0050.25.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Joanna Szewczyk 2018-08-08 12:11:04 dodanie dokumentu
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa Centrum Społeczno - Integracyjnego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce Nr ewid. 468/2 Obręb Bielice w m. Bielice. Joanna Szewczyk 2018-08-06 23:02:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:59:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:58:45 usunięcie załacznika
W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:58:14 edycja dokumentu
W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:56:36 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-01 12:17:38 dodanie dokumentu
W.0050.23.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Joanna Szewczyk 2018-08-01 12:14:47 dodanie dokumentu