Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:14:51 edycja dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:13:39 edycja dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:08:59 edycja dokumentu
W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2018-12-13 14:08:01 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2019 r. Gmina Bielice Weronika Tarka 2018-12-11 10:06:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR II/ 15/18 RADY GMINY BIELICE z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.". Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:42:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/16/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:36:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:33:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:31:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/17/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:31:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:30:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr II/12/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:30:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:29:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:29:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:28:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr I / 2018 z sesji inauguracyjnej R a d y G m i n y B i e l i c e z dnia 20 listopada 2018 roku Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:04:14 dodanie dokumentu
Klub Radnych Młodzi dla Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:01:15 dodanie dokumentu
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Paula Ziemiańska 2018-12-10 12:00:30 dodanie dokumentu
Klub Radnych Zieloni Paula Ziemiańska 2018-12-10 11:59:38 dodanie dokumentu
Klub Radnych PSL Paula Ziemiańska 2018-12-10 11:58:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej Paula Ziemiańska 2018-12-10 08:29:47 dodanie dokumentu
W.0050.32.2018 Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. Paula Ziemiańska 2018-12-07 10:30:13 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 14:08:16 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:56:50 edycja dokumentu
Skład Komisji skarg, wniosków i petycji Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:56:23 dodanie dokumentu
Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:55:18 dodanie dokumentu
Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:53:56 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:51:28 usunięcie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:51:19 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:51:04 dodanie dokumentu
W.0050.31.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:34:56 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-12-04 14:04:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-12-04 11:28:35 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel Joanna Szewczyk 2018-12-04 08:13:09 edycja dokumentu
Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel Joanna Szewczyk 2018-12-04 08:08:49 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-12-04 08:05:02 edycja dokumentu
Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji doraźnej Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:54:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:52:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:50:04 dodanie dokumentu