Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie trzebieży wczesnej na działce 396/4 obręb Chabowo, Gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-02-22 11:23:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w celu przeprowadzenia kontroli Joanna Szewczyk 2018-02-22 11:11:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w celu przeprowadzenia kontroli Joanna Szewczyk 2018-02-22 11:10:28 dodanie dokumentu
W.0050.5.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" Joanna Szewczyk 2018-02-21 13:41:45 dodanie dokumentu
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-02-19 14:00:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 14:41:15 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 13:48:58 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 13:48:20 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 13:15:56 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 13:10:18 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 13:09:40 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:47:57 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:46:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:24:39 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:22:20 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:21:39 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:14:18 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:14:13 usunięcie załacznika
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Joanna Szewczyk 2018-02-16 12:13:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 11:50:08 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 11:41:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 11:38:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 11:38:09 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 11:17:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-16 11:15:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzewa w miejscowości Nowe Chrapowo Paula Ziemiańska 2018-02-15 08:50:34 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-13 11:23:21 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-13 11:22:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2018-02-13 11:09:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Joanna Szewczyk 2018-02-13 11:06:42 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-02-12 12:45:41 edycja dokumentu
Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 roku Joanna Szewczyk 2018-02-12 12:43:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:36:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:34:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:19:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:17:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:15:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:15:14 edycja dokumentu