Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
W.0050.18.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-02 13:02:59 dodanie dokumentu
W.0050.17.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Joanna Szewczyk 2018-01-02 13:01:23 dodanie dokumentu
W.0050.16.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-02 13:00:17 dodanie dokumentu
W.0050.15.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania związanego z rozwojem sieci gazowej na terenie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:58:09 dodanie dokumentu
W.0050.14.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany terminu oraz regulaminu i powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu gminnego "Najładniejszy Wieniec" Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:55:40 dodanie dokumentu
W.0050.12.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice" Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:53:48 dodanie dokumentu
W.0050.11.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:45:58 dodanie dokumentu
W.0050.9.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:43:02 dodanie dokumentu
W.0050.8.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bielice, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:40:35 dodanie dokumentu
W.0050.7.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:35:12 edycja dokumentu
W.0050.7.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:33:59 dodanie dokumentu
W.120.64.2016 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:31:31 dodanie dokumentu
W.120.63.2016 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:30:05 dodanie dokumentu
W.120.62.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:28:40 dodanie dokumentu
W.120.61.2016 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Bielice i jej jednostkach organizacyjnych Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:27:16 dodanie dokumentu
W.0050.22.2016 Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obsługi konta platformy ePUAP założonego do obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-02 12:22:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-12-29 19:22:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2017-12-29 19:21:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 27 grudnia 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-28 13:08:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 27 grudnia 2017 r. Joanna Szewczyk 2017-12-28 13:07:38 dodanie dokumentu
W.120.54.2017 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położnego w obrębie geodezyjnym Swochowo Joanna Szewczyk 2017-12-18 21:35:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2017-12-14 14:21:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 Joanna Szewczyk 2017-12-14 14:19:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-12-14 12:19:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-12-14 12:18:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2017-12-14 12:18:19 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018. Joanna Szewczyk 2017-12-14 12:16:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018. Joanna Szewczyk 2017-12-14 12:16:03 dodanie dokumentu
Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:49:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:48:43 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:48:41 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:48:34 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:43:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:43:20 usunięcie załacznika
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:28:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:27:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:24:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:21:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:14:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 Joanna Szewczyk 2017-12-13 14:10:37 usunięcie załacznika