Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:36:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:34:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:19:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:17:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:15:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-07 09:15:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-02-06 12:39:54 dodanie dokumentu
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-31 14:22:00 dodanie dokumentu
W.0050.4.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-29 11:06:40 edycja dokumentu
W.0050.3.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Joanna Szewczyk 2018-01-29 11:03:39 edycja dokumentu
W.0050.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykorzystania prac społecznie użytecznych na 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-29 11:03:28 edycja dokumentu
W.0050.1.2018 Zarządzenie Ne 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-29 11:03:15 edycja dokumentu
W.120.1.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-29 10:59:14 edycja dokumentu
W.120.1.2018 Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-29 10:57:28 dodanie dokumentu
W.0050.4.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-29 10:55:44 dodanie dokumentu
W.0050.3.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Joanna Szewczyk 2018-01-29 10:54:43 dodanie dokumentu
W.0050.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykorzystania prac społecznie użytecznych na 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-29 10:53:49 dodanie dokumentu
W.0050.1.2018 Zarządzenie Ne 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-29 10:52:23 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2018 roku o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36B/2 Paula Ziemiańska 2018-01-25 11:36:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2018 r. Paula Ziemiańska 2018-01-25 10:28:44 dodanie dokumentu
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2018-01-24 14:15:22 edycja dokumentu
Konferencja podsumowująca projekt pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" Joanna Szewczyk 2018-01-24 14:15:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz Joanna Szewczyk 2018-01-24 12:20:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:20:07 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:15:00 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:14:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Joanna Szewczyk 2018-01-24 11:12:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:59:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:54:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:46:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:44:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-24 10:40:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI.38.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-18 11:27:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI.37.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-18 11:27:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI.37.2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-01-18 11:26:43 dodanie dokumentu
Uchwały podatkowe 2017 Joanna Szewczyk 2018-01-16 10:43:05 edycja dokumentu
Uchwały podatkowe 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-16 10:42:41 edycja dokumentu
Uchwały podatkowe 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-16 10:38:37 dodanie dokumentu