Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejminków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Joanna Szewczyk 2018-08-22 13:25:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-08-22 13:21:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Joanna Szewczyk 2018-08-22 13:00:11 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:56:23 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:50:54 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:47:19 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Joanna Szewczyk 2018-08-22 12:46:46 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna RODO Joanna Szewczyk 2018-08-13 08:57:01 dodanie dokumentu
W.0050.25.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Joanna Szewczyk 2018-08-08 12:11:04 dodanie dokumentu
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa Centrum Społeczno - Integracyjnego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce Nr ewid. 468/2 Obręb Bielice w m. Bielice. Joanna Szewczyk 2018-08-06 23:02:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:59:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:58:45 usunięcie załacznika
W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:58:14 edycja dokumentu
W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-02 08:56:36 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-01 12:17:38 dodanie dokumentu
W.0050.23.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Joanna Szewczyk 2018-08-01 12:14:47 dodanie dokumentu
W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-08-01 12:12:57 dodanie dokumentu
Informacja dot. zebrań wiejskich Joanna Szewczyk 2018-07-25 13:58:07 edycja dokumentu
Informacja dot. zebrań wiejskich Joanna Szewczyk 2018-07-25 13:57:57 usunięcie załacznika
Informacja dot. zebrań wiejskich Joanna Szewczyk 2018-07-25 13:57:44 edycja dokumentu
Informacja dot. zebrań wiejskich Joanna Szewczyk 2018-07-25 13:11:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-07-24 14:59:39 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-07-20 13:31:08 edycja dokumentu
W.120.16.2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz Joanna Szewczyk 2018-07-13 11:56:19 dodanie dokumentu
Rejestr petycji 2015 r. Joanna Szewczyk 2018-07-02 14:52:36 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2016 r. Joanna Szewczyk 2018-07-02 14:52:21 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-07-02 14:51:52 edycja dokumentu
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018 Joanna Szewczyk 2018-06-25 13:52:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-06-22 08:51:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/154/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-06-20 15:03:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/157/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 15:01:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/160/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 15:00:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/155/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:59:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/153/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:57:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/152/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/159/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:51:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/158/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:47:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/156/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:45:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-14 10:51:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Joanna Szewczyk 2018-06-13 14:18:39 dodanie dokumentu