Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Klub Radnych Zieloni Paula Ziemiańska 2018-12-10 11:59:38 dodanie dokumentu
Klub Radnych PSL Paula Ziemiańska 2018-12-10 11:58:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej Paula Ziemiańska 2018-12-10 08:29:47 dodanie dokumentu
W.0050.32.2018 Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. Paula Ziemiańska 2018-12-07 10:30:13 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 14:08:16 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:56:50 edycja dokumentu
Skład Komisji skarg, wniosków i petycji Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:56:23 dodanie dokumentu
Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:55:18 dodanie dokumentu
Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:53:56 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:51:28 usunięcie dokument
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:51:19 dodanie dokumentu
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:51:04 dodanie dokumentu
W.0050.31.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-12-06 13:34:56 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-12-04 14:04:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-12-04 11:28:35 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel Joanna Szewczyk 2018-12-04 08:13:09 edycja dokumentu
Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel Joanna Szewczyk 2018-12-04 08:08:49 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-12-04 08:05:02 edycja dokumentu
Uchwała nr I/8/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji doraźnej Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:54:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:52:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:51:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:50:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:48:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:47:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:45:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:45:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-29 14:41:09 dodanie dokumentu
W.0050.30.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Paula Ziemiańska 2018-11-28 13:11:19 edycja dokumentu
W.0050.30.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach Paula Ziemiańska 2018-11-28 13:10:55 dodanie dokumentu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:19:39 dodanie dokumentu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:19:04 dodanie dokumentu
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:18:27 dodanie dokumentu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:17:50 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.". Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:17:05 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:16:31 dodanie dokumentu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:15:57 edycja dokumentu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:15:50 usunięcie załacznika
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:15:04 dodanie dokumentu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:14:14 dodanie dokumentu
w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok. Paula Ziemiańska 2018-11-26 13:13:33 dodanie dokumentu