Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:56:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:52:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-04 14:51:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:48:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:48:11 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:48:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:45:01 edycja dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:40:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:37:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/139/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-03 10:01:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/138/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:57:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/137/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:53:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/136/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:50:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/135/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:49:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:45:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:44:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/17 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:43:01 dodanie dokumentu
W.120.55.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:29:17 dodanie dokumentu
W.120.53.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:28:03 dodanie dokumentu
W.120.52.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:26:25 dodanie dokumentu
W.120.51.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:24:49 dodanie dokumentu
W.120.50.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:22:57 dodanie dokumentu
W.120.49.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:20:39 dodanie dokumentu
W.120.48.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:18:05 dodanie dokumentu
W.120.47.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:16:37 dodanie dokumentu
W.120.45.2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 października 2017 r. w sprawie Powołania Komitetu Rewitalizacji Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:09:42 dodanie dokumentu
W.120.43.2017 Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach na rok szkolny 2017/2018 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:07:03 edycja dokumentu
W.120.43.2017 Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 października 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach na rok szkolny 2017/2018 Joanna Szewczyk 2018-01-03 09:05:51 dodanie dokumentu
W.120.42.2017 Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:55:05 dodanie dokumentu
W.120.41.2017 Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:51:28 dodanie dokumentu
W.120.40.2017 Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:49:51 dodanie dokumentu
W.120.39.2017 Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2018 rok Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:48:21 dodanie dokumentu
W.120.38.2017 Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:46:57 dodanie dokumentu
W.120.34.2017 Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów, regulaminu jej pracy oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w zamówieniach publicznych Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:44:18 dodanie dokumentu
W.120.31.2017 Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:39:42 dodanie dokumentu
W.120.30.2017 Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:36:58 dodanie dokumentu
W.120.29.2017 Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:34:05 dodanie dokumentu
W.120.26.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:32:41 dodanie dokumentu
W.120.25.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:31:05 dodanie dokumentu
Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 Joanna Szewczyk 2018-01-03 08:14:11 dodanie dokumentu