Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji 2015 r. Joanna Szewczyk 2018-07-02 14:52:36 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2016 r. Joanna Szewczyk 2018-07-02 14:52:21 edycja dokumentu
Rejestr petycji 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-07-02 14:51:52 edycja dokumentu
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018 Joanna Szewczyk 2018-06-25 13:52:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-06-22 08:51:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/154/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-06-20 15:03:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/157/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 15:01:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/160/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 15:00:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/155/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:59:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/153/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:57:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/152/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/159/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:51:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/158/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:47:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/156/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-06-20 14:45:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-14 10:51:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Joanna Szewczyk 2018-06-13 14:18:39 dodanie dokumentu
W.0050.18.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Bielice 2018" Joanna Szewczyk 2018-06-13 11:37:00 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy w Chabówku, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 09:18:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Joanna Szewczyk 2018-06-07 09:03:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:57:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:55:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:46:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:32:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:29:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:28:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:27:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:26:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:25:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:25:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:24:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:23:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:18:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-06-07 08:16:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:14:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:13:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:12:50 dodanie dokumentu
W.0050.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu Joanna Szewczyk 2018-06-05 09:11:57 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA zgodnie z art. 13 i 14 RODO Paula Ziemiańska 2018-05-25 12:13:17 dodanie dokumentu
W.0050.15.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku. Joanna Szewczyk 2018-05-22 13:08:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku Joanna Szewczyk 2018-05-22 13:05:18 dodanie dokumentu