Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie z dnia 18 października 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-19 12:46:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.10.2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-18 10:01:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.10.2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-18 10:01:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:59:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego ŁOŚ Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:58:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego ŁOŚ Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:58:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego KANIA Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:53:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:51:00 dodanie dokumentu
W.0050.27.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:42:12 dodanie dokumentu
Informacja o składach osobowych komisji Joanna Szewczyk 2018-10-16 14:07:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji nadzwyczajnej Joanna Szewczyk 2018-10-16 14:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-16 14:01:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-16 13:59:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej numerem 219 położonej w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-16 13:58:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/156/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-10-16 13:55:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 planowane terminy polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:07:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:06:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:03:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:02:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:01:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:17:48 dodanie dokumentu
Formularz konsultacji Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:17:24 dodanie dokumentu
Program współpracy Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:16:58 dodanie dokumentu
W.120.28.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:15:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Joanna Szewczyk 2018-10-10 07:58:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia komisji obwodowych Joanna Szewczyk 2018-10-08 08:36:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-05 15:20:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-04 13:29:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego Joanna Szewczyk 2018-10-04 13:22:32 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-04 13:18:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-10-04 08:20:30 edycja dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-09-28 13:23:59 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-09-27 13:08:48 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-09-27 13:08:08 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-09-27 13:05:42 edycja dokumentu
Informacja Paula Ziemiańska 2018-09-25 14:12:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-09-21 11:13:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-09-21 11:12:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-09-21 11:11:59 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice Paula Ziemiańska 2018-09-21 11:05:54 edycja dokumentu