Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
W.120.66.2019 zarzadzenie Nr 66/2019 Wójta gminy bielice z dnia 19 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-20 09:01:32 dodanie dokumentu
W.120.65.2019 Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 listopada 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-20 08:57:37 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2020 r. Weronika Tarka 2019-11-18 11:28:55 dodanie dokumentu
List Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Pana Jana Krzywickiego do Mieszkańców Gmin należących do ZGDO. Weronika Tarka 2019-11-12 15:09:57 edycja dokumentu
List Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry Pana Jana Krzywickiego do Mieszkańców Gmin należących do ZGDO. Weronika Tarka 2019-11-12 15:09:38 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bielice z dnia 12 listopada 2019 r. o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bielice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działak nr 325/4 o pow. 1,0835 ha położona w obrębie geodezyjnym Bielice, gmina Bielice. Weronika Tarka 2019-11-12 15:02:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 5/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 lipca 2019 roku w sparwie sporzązdenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży. Weronika Tarka 2019-11-12 08:05:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie Nr 5/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 lipca 2019 roku w sparwie sporzązdenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży. Weronika Tarka 2019-11-12 08:05:33 usunięcie załacznika
Informacja Wójta Gminy Bielice o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 325/4 w obrębie Bielice Weronika Tarka 2019-11-12 07:57:18 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bielice o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 325/4 w obrębie Bielice Weronika Tarka 2019-11-12 07:56:57 usunięcie załacznika
W.120.63.2019 Zarządzenia Nr 63/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 listopada 2019r. w sparwie powołania komisji inwenteryzacyjnej do przeprowadzenia inweteryzacji materiałów bibliotecznych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. Weronika Tarka 2019-11-08 10:49:53 dodanie dokumentu
W.0050.38.2019 zarzadzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 listopada 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Kluczy w Urzędzie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-11-06 10:03:25 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-06 09:29:31 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-06 09:05:03 edycja dokumentu
W.0050.38.2019 zarzadzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 listopada 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Kluczy w Urzędzie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-11-05 13:34:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. Weronika Tarka 2019-11-05 13:29:23 dodanie dokumentu
W.120.62.2019 Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sprwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. Weronika Tarka 2019-11-05 13:23:11 dodanie dokumentu
W.120.61.2019 Zarzadzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy bielice w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-05 13:20:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Bielice z dnoia 30 października 2019 r. w sparwie oceny aktulności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-11-05 12:44:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzytania przez przewoźników z przytanków komunikacyjnych, których włścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice. Weronika Tarka 2019-11-05 12:39:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/63/19 rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.h Weronika Tarka 2019-11-05 12:37:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice. Weronika Tarka 2019-11-05 12:35:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie przyjęcia " Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. " Weronika Tarka 2019-11-05 12:25:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. Weronika Tarka 2019-11-05 12:17:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie utworzenia Palcówki Wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Weronika Tarka 2019-11-05 12:12:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdizernika 2019 r. w sparwie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019/2021. Weronika Tarka 2019-11-05 12:09:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. Weronika Tarka 2019-11-05 11:58:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku. Weronika Tarka 2019-11-05 11:53:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku. Weronika Tarka 2019-11-05 11:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nietuchomości obowiązujacych na terenie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-11-05 11:51:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. Weronika Tarka 2019-11-05 11:48:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. Weronika Tarka 2019-11-05 11:48:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie zmian w budżetu gminy na 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-05 11:29:13 dodanie dokumentu
W.120.60.2019 zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30października 2019 r. w sparwie zmianw budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. Weronika Tarka 2019-11-04 12:02:23 dodanie dokumentu
W.120.59.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. Weronika Tarka 2019-10-31 11:57:25 dodanie dokumentu
W.0050.37.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy. Weronika Tarka 2019-10-31 11:55:10 dodanie dokumentu
W.0050.36.2019 Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 36/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństaw Informacji oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-10-31 11:53:18 dodanie dokumentu
W.0050.59.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. Weronika Tarka 2019-10-31 11:48:33 usunięcie dokumentu
W.0050.59.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. Weronika Tarka 2019-10-31 11:48:13 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania z IX sesji Weronika Tarka 2019-10-30 15:06:07 dodanie dokumentu