Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Joanna Szewczyk 2018-11-15 15:18:41 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-11-09 11:18:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. Koło Łowieckie DROP Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:15:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 15 października 2018 r. Koło Łowieckie PRZEPIÓRKA Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:13:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. (obwód łowiecki nr 258) Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:12:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. (obwód łowiecki nr 258) Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:03:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. (obwód łowiecki 225) Joanna Szewczyk 2018-11-08 11:00:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. Koło Łowieckie ŻUBR Joanna Szewczyk 2018-11-08 10:57:29 dodanie dokumentu
Informacja z przebiegu konsultacji Joanna Szewczyk 2018-11-08 09:24:21 dodanie dokumentu
test Joanna Szewczyk 2018-11-06 15:32:43 usunięcie dokument
test Joanna Szewczyk 2018-11-06 15:31:10 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej Joanna Szewczyk 2018-11-06 13:58:41 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa techniczna obrad Rady Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-11-05 14:11:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie w jednostkach i podmiotach organizacyjnych funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Joanna Szewczyk 2018-10-26 08:32:33 dodanie dokumentu
Wyniki wyborów samorządowych Joanna Szewczyk 2018-10-24 12:10:43 edycja dokumentu
Wyniki wyborów samorządowych Joanna Szewczyk 2018-10-24 12:09:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18 października 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-19 12:46:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.10.2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-18 10:01:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.10.2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-18 10:01:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:59:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego ŁOŚ Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:58:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego ŁOŚ Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:58:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach i miejscach polowań Koła Łowieckiego KANIA Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:53:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:51:00 dodanie dokumentu
W.0050.27.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-18 09:42:12 dodanie dokumentu
Informacja o składach osobowych komisji Joanna Szewczyk 2018-10-16 14:07:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie sesji nadzwyczajnej Joanna Szewczyk 2018-10-16 14:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-16 14:01:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-10-16 13:59:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej numerem 219 położonej w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice Joanna Szewczyk 2018-10-16 13:58:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/156/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Joanna Szewczyk 2018-10-16 13:55:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 planowane terminy polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:07:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:06:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:03:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie o planowanych terminach polowań Koło Łowieckie ORLIK Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:02:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 8.10.2018 Joanna Szewczyk 2018-10-10 12:01:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:17:48 dodanie dokumentu
Formularz konsultacji Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:17:24 dodanie dokumentu
Program współpracy Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:16:58 dodanie dokumentu
W.120.28.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Joanna Szewczyk 2018-10-10 09:15:31 dodanie dokumentu