Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kompleksowa obsługa obrad sesji Rady Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2021-01-26 14:03:33 edycja dokumentu
W.120.47.1/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020. Weronika Tarka 2021-01-25 14:43:58 dodanie dokumentu
W.120.6.2021 Zarządzenie nr 6/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego samochodu Volkswagena Transportera T5. Weronika Tarka 2021-01-25 14:41:38 dodanie dokumentu
120.5.2021 Zarządzenie nr 5/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2021 r w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności w 2021 roku. Weronika Tarka 2021-01-25 14:38:59 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa obrad sesji Rady Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2021-01-22 08:51:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XXV.79.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bielice. Weronika Tarka 2021-01-21 14:12:13 dodanie dokumentu
W.120.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Bielice na 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-21 10:08:43 dodanie dokumentu
Kompleksowa obsługa obrad sesji Rady Gminy w Bielicach Weronika Tarka 2021-01-21 10:01:23 dodanie dokumentu
W.0050.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-20 10:51:06 dodanie dokumentu
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-20 10:50:14 usunięcie dokumentu
W.0050.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-20 08:46:28 edycja dokumentu
W.0050.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-20 08:46:10 dodanie dokumentu
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-20 08:44:45 usunięcie dokumentu
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-19 13:12:31 edycja dokumentu
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-19 13:12:21 dodanie dokumentu
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-19 13:08:27 edycja dokumentu
W.0050.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-19 13:08:15 dodanie dokumentu
W.0050.1.2021 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Weronika Tarka 2021-01-19 12:58:58 edycja dokumentu
Uchwały Podatkowe 2021 Weronika Tarka 2021-01-19 08:49:34 dodanie dokumentu
W.0050. 2.2021 Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021r w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-18 13:37:08 dodanie dokumentu
W.120.3.2021 Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 12.01.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice. Weronika Tarka 2021-01-13 14:27:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/118/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. Weronika Tarka 2021-01-13 12:59:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/118/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021. Weronika Tarka 2021-01-13 12:57:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/117/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021-2025. Weronika Tarka 2021-01-13 12:55:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/116/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021 - 2031. Weronika Tarka 2021-01-13 12:52:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/115/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Weronika Tarka 2021-01-13 12:50:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/114/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. Weronika Tarka 2021-01-13 12:36:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/113/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r dla Gminy Bielice. Weronika Tarka 2021-01-13 12:32:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021. Weronika Tarka 2021-01-13 12:28:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. Weronika Tarka 2021-01-13 12:23:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/111/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 Weronika Tarka 2021-01-13 12:19:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XV/110/20 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020r. Weronika Tarka 2021-01-13 12:16:20 dodanie dokumentu
W.120.57.2020 Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Weronika Tarka 2021-01-07 14:23:43 edycja dokumentu
W.120.1.2021 Zarządzenie nr 1/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Bielicach. Weronika Tarka 2021-01-07 13:57:59 edycja dokumentu
W.120.2.2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Linie. Weronika Tarka 2021-01-07 13:57:27 dodanie dokumentu
W.0050.58.2020 Zarządzenie nr 58/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2020 r. Weronika Tarka 2021-01-07 13:05:37 dodanie dokumentu
W.120.57.2020 Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Weronika Tarka 2021-01-07 13:00:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04 stycznia 2021 r. Weronika Tarka 2021-01-07 07:33:18 dodanie dokumentu
W.120.1.2021 Zarządzenie nr 1/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Bielicach. Weronika Tarka 2021-01-05 08:28:03 dodanie dokumentu
W.0050.1.2021 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Weronika Tarka 2021-01-05 08:25:27 dodanie dokumentu