Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-18 13:44:03 edycja dokumentu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-18 13:42:16 usunięcie załacznika
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-18 11:30:50 edycja dokumentu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-18 10:38:03 edycja dokumentu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-18 10:37:58 usunięcie załacznika
w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. Weronika Tarka 2019-03-18 10:26:35 edycja dokumentu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. Weronika Tarka 2019-03-18 10:25:41 usunięcie załacznika
w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. Weronika Tarka 2019-03-18 10:22:29 dodanie dokumentu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok. Weronika Tarka 2019-03-15 15:26:11 dodanie dokumentu
w sprawie skargi grupy mieszkańców wsi Swochowo reprezentowanej przez ... na działania Wójta Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-03-15 15:24:11 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-15 15:21:05 dodanie dokumentu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/26/18 w sprawie powołania delegata do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego ?POMERANIA?. Weronika Tarka 2019-03-15 15:20:04 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-03-15 15:17:03 dodanie dokumentu
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach i nadania jej Statutu. Weronika Tarka 2019-03-15 15:16:09 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-03-15 15:15:15 dodanie dokumentu
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bielice Weronika Tarka 2019-03-15 15:14:33 dodanie dokumentu
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat nieruchomości oznaczonej nr 10/2, położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy. Weronika Tarka 2019-03-15 15:13:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie V sesji Rady Gminy Bielice. Weronika Tarka 2019-03-15 14:56:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Weronika Tarka 2019-03-15 14:55:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Weronika Tarka 2019-03-15 14:54:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Weronika Tarka 2019-03-15 14:53:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Weronika Tarka 2019-03-15 14:52:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Weronika Tarka 2019-03-15 14:51:44 dodanie dokumentu
Decyzja NR 01/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego. Weronika Tarka 2019-03-15 14:02:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.03.2019r. Weronika Tarka 2019-03-15 13:25:25 dodanie dokumentu
W.120.9.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 12 marca 2019r. W sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Weronika Tarka 2019-03-13 10:11:45 dodanie dokumentu
W.120.9.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 12 marca 2019r. W sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Weronika Tarka 2019-03-13 10:00:45 usunięcie dokument
W.120.9.2019 Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy bielice z dnia 12 marca 2019r. W sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. Weronika Tarka 2019-03-13 09:57:46 dodanie dokumentu
W.0050.7.2019 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacynej. Weronika Tarka 2019-03-11 07:56:29 edycja dokumentu
W.0050.7.2019 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacynej. Weronika Tarka 2019-03-11 07:55:30 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 Weronika Tarka 2019-03-07 13:19:06 edycja dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 Weronika Tarka 2019-03-07 13:18:00 edycja dokumentu
W.0050.6.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 247 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 20199r. Weronika Tarka 2019-03-07 12:19:25 dodanie dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 Weronika Tarka 2019-03-07 11:58:38 edycja dokumentu
Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 Weronika Tarka 2019-03-07 11:53:58 dodanie dokumentu
WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VIII Weronika Tarka 2019-03-07 11:52:18 usunięcie dokument
WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VIII Weronika Tarka 2019-03-07 11:51:56 dodanie dokumentu
Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Weronika Tarka 2019-03-04 13:11:04 edycja dokumentu
Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Weronika Tarka 2019-03-04 13:07:58 edycja dokumentu
Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Weronika Tarka 2019-03-04 13:07:05 edycja dokumentu