Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi Bielice-Nowe Linie

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- 31 lipiec 2009 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233120-6 roboty w zakresie dróg.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 24 marca 2009 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi 24 marca 2009 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_droga.doc (DOC, 27.KB) 2009-03-02 12:50:35 27.KB 406 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Plansza_tyczenia_rys.5.1.pdf (PDF, 343KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:52:52 343KB 16 razy
2 umowa_-_wzA_r_droga.doc (DOC, 64KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:41:01 64KB 48 razy
3 S-01.04_Bielice_podbudowaKA_SM_.pdf (PDF, 170KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:11:09 170KB 27 razy
4 formularz_ofertowy_droga.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:37:40 38KB 23 razy
5 S-01.01_Bielice_rozbiA_rka_.pdf (PDF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:06:46 43.KB 55 razy
6 Plan_sytuacyjno-wysokoA_ciowy_rys.1.1.pdf (PDF, 688KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:48:57 688KB 26 razy
7 S-01.07_Bielice_Slurry_Seal_.pdf (PDF, 430KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:18:15 430KB 13 razy
8 S-01.03_Bielice_stabilizacja_.pdf (PDF, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:10:35 80.KB 14 razy
9 Przekroje_poprzeczne_rys._4.2.pdf (PDF, 262KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:05:38 262KB 38 razy
10 S-01.05_Bielice_nawierzchnie_brukowcowa_.pdf (PDF, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:15:05 81.KB 17 razy
11 Przekroje_poprzeczne_rys._4.1.pdf (PDF, 279KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:54:13 279KB 34 razy
12 S-01.10_Bielice__odtworzenie_i_inwentaryzacja_.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:25:24 51.KB 13 razy
13 TABELA_PRZEDMIARA_W.pdf (PDF, 41.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:25:43 41.KB 77 razy
14 S-01.09_Bielice__A_zKK_.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:24:43 56.KB 16 razy
15 Opis_techniczny.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:46:20 90.KB 40 razy
16 Niweleta_rys.3.2.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:45:16 130KB 32 razy
17 KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf (PDF, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:44:57 58.KB 53 razy
18 Niweleta_wydruk_rys._3.1.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:45:51 131KB 27 razy
19 plan_sytuacyjno-wysokoA_ciowy-rys.1.2.pdf (PDF, 752KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:50:27 752KB 19 razy
20 S-01.09_Bielice__A_ciek_z_prefabrykatA_w_betonowych.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:24:08 51.KB 35 razy
21 specyfikacja_istotnych__warunkA_w_zamA_wienia_droga.doc (DOC, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:40:17 87.KB 40 razy
22 S-0.0.Bielice.pdf (PDF, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:06:21 136KB 16 razy
23 Plansza_tyczenia_rys._5.2.pdf (PDF, 247KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 08:53:22 247KB 14 razy
24 S-01.02_Bielice_ziemne_.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:09:24 113KB 29 razy
25 S-01.06_Bielice__wa-wa_wiA_A_A_ca_ukA_adana_na_zimno_.pdf (PDF, 67.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:15:27 67.KB 35 razy
26 S-01.08_Bielice__KrawA_A_niki_.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-27 09:18:39 51.KB 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Pencarska 27-02-2009 08:35:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Pencarska 27-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 02-03-2009 12:50:35