Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy w Swochowie


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

 

Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy Swochowie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca sierpnia 2008 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 28111100-4 Budynki modułowe i przenośne.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 01 sierpnia 2008 r. do godz. 1100.

 

Otwarcie ofert nastąpi 01 sierpnia 2008 r. o godz. 1115 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_budowlany_03.jpg (JPG, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:14:39 313KB 25 razy
2 Projekt_budowlany_01.jpg (JPG, 286KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:14:26 286KB 28 razy
3 formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:14:08 39.KB 38 razy
4 Projekt_budowlany.jpg (JPG, 250KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:14:18 250KB 30 razy
5 specyfikacja_istotnych__warunkA_w_zamA_wienia_swochowo.doc (DOC, 91KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:13:59 91KB 79 razy
6 Projekt_budowlany_02.jpg (JPG, 325KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-07-24 14:14:32 325KB 24 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 umowa-dostawy.doc (DOC, 69.KB) 2008-07-30 14:36:04 69.KB 318 razy
2 Modyfikacja_specyfikacji.doc (DOC, 20KB) 2008-07-30 14:35:12 20KB 321 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 24-07-2008 14:13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 24-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 30-07-2008 14:37:28