Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:  

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Nowe Chrapowo - Czarnowo”  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Chrapowo - Czarnowo - długość 1,755 km, szerokość 4,0 m, wraz ze zjazdami na pola oraz rowami.  

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca czerwca 2008 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 31 marca 2008 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2008 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia_publicznego.doc (DOC, 39.KB) 2008-03-10 15:21:36 39.KB 314 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_drogi-cz_rysunkowa.zip (ZIP, 9.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 15:34:11 9.2MB 71 razy
2 formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 15:22:41 34KB 62 razy
3 umowa-wzor.doc (DOC, 55KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 15:22:58 55KB 75 razy
4 Dok-tech-Nowe_Chrapowo-Czarnowo.doc (DOC, 157KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 15:22:33 157KB 141 razy
5 specyfikacja_istotnych__warunkow_zamowienia.doc (DOC, 77.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 15:21:36 77.KB 87 razy
6 Specyfikacje_Techniczne.doc (DOC, 741KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-03-10 15:24:11 741KB 68 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 21.KB) 2008-04-11 10:51:19 21.KB 315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 10-03-2008 15:21:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Pencarska 11-04-2008 10:51:19