Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro < progu z art. 11 ust. 8 na:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo - Chabówko.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do końca września 2007 r.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 17 lipca 2007 r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 lipca 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 26.KB) 2007-06-26 09:44:24 26.KB 330 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04_Informacja_BiOZ.doc (DOC, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:45:47 22.KB 78 razy
2 chabowo.tif (TIF, 754KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:47:01 754KB 41 razy
3 04_Przedmiar_robot.doc (DOC, 24KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:46:16 24KB 83 razy
4 04_Kosztorys_inwestorski-slepy.doc (DOC, 26KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:45:57 26KB 80 razy
5 04_Opis_techniczny.doc (DOC, 30KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:46:06 30KB 83 razy
6 siwz.doc (DOC, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:44:24 78.KB 90 razy
7 formularz_ofertowy_wykonawcy.doc (DOC, 51KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:46:26 51KB 48 razy
8 umowa-wzor.doc (DOC, 62KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:46:35 62KB 59 razy
9 mapa-orientacyjna.jpg (JPG, 853KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-06-26 09:48:52 853KB 42 razy
10 zal-czesci_rysunkowa.zip (ZIP, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2007-07-09 12:18:32 5.5MB 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 26-06-2007 09:44:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 26-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 09-07-2007 12:18:32