Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice -Swochowo


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na:  

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice - Swochowo”  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice - Swochowo.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: - czerwiec 2007 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45233226-9 Drogi dojazdowe.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 14 maja 2007 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 14 maja 2007 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02ogloszenie_drogi.doc (DOC, 25.KB) 2007-04-13 11:08:30 25.KB 316 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02_Przedmiar_robot.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 11:09:10 36KB 94 razy
2 02_Opis_techniczny.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 11:08:59 32KB 108 razy
3 02specyfikacja-_droga.doc (DOC, 85.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 11:08:30 85.KB 95 razy
4 Formularz_nr_3.doc (DOC, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 11:10:34 63.KB 69 razy
5 03za__czniki_do_specyfikacji.doc (DOC, 33KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 11:10:25 33KB 61 razy
6 02_Informacja_BiOZ.doc (DOC, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-13 11:08:48 23.KB 112 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 13-04-2007 11:08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamela Wilczyńska 13-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Kamela Wilczyńska 13-04-2007 11:10:57