Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na sprzedaż i dostawę oleju opałowego


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:  

Sprzedaż i dostawę oleju opałowego

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach w okresie styczeń - sierpień 2007 r. w ilości 90 000 litrów. Olej opałowy powinien spełniać wymogi polskiej normy PN-C-96024.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń - sierpień 2007 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 28 grudnia 2006 r. do godz. 1000.  

Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2006 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05ogloszenie1.doc (DOC, 17KB) 2006-12-12 14:54:59 17KB 396 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03zalaczniki_do_specyfikacji.doc (DOC, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-12-12 14:55:14 49.KB 61 razy
2 02specyfikacja.doc (DOC, 80.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-12-12 14:54:59 80.KB 84 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 21.KB) 2007-01-02 10:50:27 21.KB 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 12-12-2006 14:54:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 12-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 03-01-2007 14:39:20