Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego"


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74-202 Bielice

OGŁASZA

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:  

Sprzedaż i dostawę oleju opałowego  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej:www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz za pośrednictwem poczty.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach w okresie wrzesień - grudzień 2006 r. w ilości 50 000 litrów. Olej opałowy powinien spełniać wymogi polskiej normy PN-C-96024.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: wrzesień - grudzień 2006 r.  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Brak jest wadium.  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalnej 34,

74-202 Bielice, pok. nr 3 do dnia 12 września 2006 r. do godz. 1000.

 Otwarcie ofert nastąpi 12 września 2006 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach - w pokoju nr 5.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_olej.doc (DOC, 30KB) 2006-08-31 11:55:41 30KB 400 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_specyfikacji.doc (DOC, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-08-31 11:56:26 62.KB 82 razy
2 specyfikacja_olej.doc (DOC, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-08-31 11:55:41 98.KB 101 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 23.KB) 2006-09-25 12:47:31 23.KB 381 razy
Udzielenie zamówienia
1 20ogloszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 22KB) 2006-10-26 11:49:36 22KB 369 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 31-08-2006 11:55:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 31-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 26-10-2006 11:49:36