Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę sieci wodociągowej w Bielicach"

O G Ł O S Z E N I E

o udzielenie zamówienia publicznego

Gmina Bielice ul. Niepokalanej 34 74 – 202 Bielice

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BIELICACH ”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl. Można ją również uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice w pokoju nr 11 oraz pocztą.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Bielicach,

o długości: 0,275 km z rur PVC Ø110 wraz z przyłączami o dł. 0,123 km z rur PE Ø32.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi – 2 miesiące, od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w art.22 ust.1 w/w ustawy i w SIWZ.

Brak jest wadium.

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Oferty należy składać w:

Urzędzie Gminy Bielice

ul. Niepokalanej 34

74 – 202 Bielice

Pokój nr 3

Termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2006 r. o godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2006 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice w pokoju nr 5.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_przetargu_woda.doc (DOC, 29KB) 2006-07-14 15:18:04 29KB 387 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_woda.zip (ZIP, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-07-14 15:18:04 59.KB 46 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 23KB) 2006-07-28 14:43:30 23KB 406 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 22KB) 2006-10-26 11:51:29 22KB 406 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 14-07-2006 15:18:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 14-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 26-10-2006 11:51:29