Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Kompleksowa obsługa obrad sesji Rady Gminy w Bielicach 2021-01-22 08:51:06 Składanie ofert w toku
2021-01-28 10:00
Wykonanie projektu wykonawczego "Przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymianą odcinków przyłaczy w m. Linie gm. Bielice" 2020-12-21 14:37:21 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu   Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej,  Szkoły Podstawowej w   Bielicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 r. 2020-12-21 10:04:24 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2020-12-07 10:28:21 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA 2020-11-20 11:58:22 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2021 r. 2020-12-16 12:48:54 Minął termin składania ofert
"Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-11-18 10:05:47 Minął termin składania ofert
"Dostawa sprzętu w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" 2020-11-17 13:28:44 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni na dwóch boiskach wielofunkcyjnych oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Bielicach 2020-10-13 10:46:56 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę. 2020-10-22 08:02:03 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody na potrzeby uzupełniania kotłowni wodnej w technologii zmiękczania jonowymiennnego. 2020-10-09 10:37:33 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice gmina Bielice 2020-10-09 14:15:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni na dwóch boiskach wielofunkcyjnych oraz rozbiegu do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Bielicach 2020-09-30 10:13:39 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę 2020-09-28 13:40:03 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020-09-23 11:11:15 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m.Bielice gmina Bielice 2020-09-24 10:53:19 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2020-09-18 14:21:53 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-09-18 14:06:09 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2020-09-16 14:38:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boiskach wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Bielicach. 2020-09-04 13:07:36 Minął termin składania ofert
Przewóz uczniów i dzieci z terenu Gminy Bielice do Szkoły Podstawowej w Bielicach 2020-08-18 10:55:42 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż urządzenia do zmiękczania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m. Bielice, gmina Bielice 2020-07-13 14:53:56 Minął termin składania ofert
Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania. 2020-06-25 09:48:35 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obr. ewidencyjnym Będgoszcz 2020-06-04 11:42:11 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów dróg gminnych 2020-06-03 12:19:56 Minął termin składania ofert
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2020-06-01 14:25:58 Minął termin składania ofert
Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Bielice oraz na wyposażeniu Urzędu Gminy Bielice w latach 2020-2021. 2020-05-29 10:19:52 Minął termin składania ofert
Dowozy dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Bielicach z terenu Gminy Bielice. 2020-05-28 09:02:36 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bielice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Bielice 2020-05-20 14:10:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę dla zewnętrznych instalacji gazowych 2020-05-12 10:34:19 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna szkoła 2020-05-20 14:10:13 Minął termin składania ofert
Wykoanie remotów dróg gminnych. 2020-05-07 14:51:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z pozwoleniem na budowę dla zewnętrznych instalacji gazowych 2020-04-22 13:03:45 Minął termin składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-04-07 10:12:06 Minął termin składania ofert
Zakup i wymiana okien do budynku Urzędu Gminy w Bielicach 2020-03-13 15:07:18 Minął termin składania ofert
Zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej www.bielice.com.pl 2020-02-27 14:10:38 Minął termin składania ofert
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 -2023, z perspektywą do 2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem startegicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 2020-02-07 12:46:07 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-01-15 11:18:59 Minął termin składania ofert
Zakup okien do budynku Urzędu Gminy w Bielicach. 2020-01-02 13:40:46 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2020 r., Gmina Bielice. 2019-12-23 10:37:22 Minął termin składania ofert
Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w m. Bedgoszcz. 2019-11-27 08:32:21 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2020 r. 2019-11-27 08:30:26 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2019-09-13 12:11:30 Minął termin składania ofert
Dowozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Bielicach. 2019-08-14 10:58:16 Minął termin składania ofert
Remont dróg gminnych w gminie Bielice 2019-08-08 14:10:59 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2019 r. 2019-01-09 09:24:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2019 r. Gmina Bielice 2019-01-09 09:25:29 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa techniczna obrad Rady Gminy Bielice 2018-11-08 09:58:33 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie w jednostkach i podmiotach organizacyjnych funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) 2018-10-26 08:32:33 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bielice 2018-09-18 08:49:12 Minął termin składania ofert
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. : Budowa Centrum Społeczno - Integracyjnego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce Nr ewid. 468/2 Obręb Bielice w m. Bielice. 2018-08-06 23:03:38 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia świetlicy w Chabówku, gmina Bielice 2018-06-15 13:24:28 Minął termin składania ofert
Wsparcie Szkoły Podstawowej w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" 2018-06-15 13:24:52 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni w miejscowości Nowe Linie, gmina Bielice 2018-06-15 11:03:55 Minął termin składania ofert
Naprawa dróg w miejscowościach Swochowo, Nowe Chrapowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice 2018-04-25 11:44:28 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bielice, gmina Bielice 2018-05-09 10:46:52 Minął termin składania ofert
Remont drogi w miejscowości Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2018-04-18 13:58:48 Minął termin składania ofert
Naprawa drogi w miejscowości Swochowo oraz uzupełnianie ubytków dróg gminnych, gmina Bielice 2018-04-18 13:57:34 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice 2018-04-10 08:23:04 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych administrowanych przez Gminę Bielice 2018-03-27 09:37:27 Minął termin składania ofert
Sporządzenie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-04-09 11:21:10 Minął termin składania ofert
Remont odcinka drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2018-03-09 09:19:32 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z budową pomostu przy jeziorze Babińskim w miejscowości Babin 2018-03-19 13:04:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie trzebieży wczesnej na działce 396/4 obręb Chabowo, Gmina Bielice 2018-02-22 11:25:36 Minął termin składania ofert
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice 2018-03-19 13:04:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wycinkę drzewa w miejscowości Nowe Chrapowo 2018-02-15 08:50:34 Minął termin składania ofert
Przebudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Swochowo gmina Bielice 2018-02-19 09:13:06 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych dla obiektu integracyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Linie oraz centrum integracji społeczno-kulturalnej wraz ze stworzeniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2018-01-23 12:36:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2018 r. 2017-12-12 08:51:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Bielicach w 2018 r. 2017-10-31 14:05:17 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2017-08-16 13:30:56 Minął termin składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice 2018-06-07 14:45:24 Minął termin składania ofert
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Nowe Linie - Bielice 2017-08-21 13:00:14 Minął termin składania ofert
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice 2017-08-17 12:53:37 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice. 2017-04-14 07:57:55 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2017 r. 2016-12-30 11:13:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2017 r. 2016-12-30 11:14:37 Minął termin składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice 2016-08-18 12:05:29 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2016 r. 2015-12-30 12:28:09 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz środków czystości do Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w 2016 r. 2015-12-11 14:18:15 Minął termin składania ofert
Wykonanie Bankowej Obsługi budżetu Gminy Bielice 2015-12-17 13:59:33 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2016 r. 2015-12-17 13:59:55 Minął termin składania ofert
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2015-11-12 14:19:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych 2015-11-10 11:20:04 Minął termin składania ofert
Dowozy dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych z terenu Gminy Bielice 2015-08-12 09:04:57 Minął termin składania ofert
Usługa koszenia terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice 2015-03-19 09:41:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Swochowo-Kunowo, Gmina Bielice 2015-03-05 09:57:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa oleju opałowego w 2015 r. 2014-12-30 08:52:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek 2014-09-22 12:56:25 Minął termin składania ofert
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielice 2014-08-23 09:05:02 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2014-07-07 09:24:24 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Babinek, gmina Bielice 2014-07-03 14:50:22 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2014-06-23 08:25:34 Minął termin składania ofert
Modernizacja trzech oddziałów przedszkolnych przy SP w Bielicach 2014-04-14 10:22:10 Minął termin składania ofert
Koszenie terenów gminnych oraz poboczy przydrożnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych administrowanych przez Gminę Bielice 2014-03-18 11:25:23 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo gm. Bielice 2014-03-03 07:26:10 Minął termin składania ofert
Utworzenie terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bielice 2014-04-07 07:42:41 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego. 2013-12-23 13:17:07 Minął termin składania ofert
Remont świetlic w Starym Chrapowie i Parsowie oraz ich doposażenie 2013-11-15 09:52:02 Minął termin składania ofert
Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Babinie 2013-11-15 09:52:21 Minął termin składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE LINIE - CHABOWO 2013-03-12 12:16:20 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego" 2013-01-09 14:50:32 Minął termin składania ofert
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap III" 2012-11-21 14:41:39 Minął termin składania ofert
"Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo" 2013-10-02 13:07:28 Minął termin składania ofert
"Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Swochowo" 2012-10-19 15:27:07 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach z terenu gminy Bielice w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 2012-08-22 17:04:39 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO 2012-05-31 11:40:11 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego" 2012-03-26 09:36:20 Minął termin składania ofert
"Budowa chodnika w miejscowości Chabowo" 2012-03-30 08:33:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej Nowe Linie - Chabowo 2011-12-30 16:49:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Bielice" 2011-11-18 12:44:20 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach 2011-10-21 13:35:53 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Bielicach 2011-10-20 14:58:32 Minął termin składania ofert
"Sprzedaż i dostawa oleju opałowego" 2011-09-30 11:06:12 Minął termin składania ofert
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice etap II" 2012-11-02 10:55:17 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Nowe Chrapowo I etap 2011-09-13 14:17:58 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2011-09-16 14:46:46 Minął termin składania ofert
"BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NOWE CHRAPOWO I ETAP" 2011-09-13 08:06:35 Minął termin składania ofert
Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Chabowo i Linie 2012-02-01 12:27:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac naprawczych instalacji drenażu i wody deszczowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2011-07-27 12:02:54 Minął termin składania ofert
Wykonanie prac naprawczych instalacji drenażu i wody deszczowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2011-07-07 14:24:30 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci i uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach z terenu gminy Bielice w roku szkolnym 2011/2012 2011-06-14 13:20:11 Minął termin składania ofert
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pn. : Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice 2011-08-17 09:35:26 Minął termin składania ofert
"PRZEBUDOWA I REMONT DROGI W BABINKU" 2011-06-14 13:20:31 Minął termin składania ofert
Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice 2012-07-13 12:31:25 Minął termin składania ofert
Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów 2012-02-07 10:04:41 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo 2011-05-12 08:06:58 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo 2011-04-20 15:34:10 Minął termin składania ofert
"UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO" 2012-05-29 07:46:05 Minął termin składania ofert
"UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO" 2015-10-12 11:07:07 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego. 2010-12-09 17:52:02 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2011-09-01 12:56:11 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Stare Chrapowo 2010-11-26 10:19:45 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bielice III etap 2010-11-04 08:05:03 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Linie 2010-08-30 15:14:52 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Linie 2010-08-13 10:49:32 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo 2010-08-18 13:50:47 Minął termin składania ofert
Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice 2012-02-14 09:06:00 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Bielice w wysokości 1.670.000 zł na okres 2010-2017 2010-06-28 10:48:44 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Swochowo etap I 2010-06-17 09:53:02 Minął termin składania ofert
Zakup zestawów obiadowych. Zielone Przedszkole do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach "Punkt Przedszkolny" 2010-03-30 12:12:24 Minął termin składania ofert
Zakup zestawów obiadowych. Zielone Przedszkole do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach -Punkt Przedszkolny 2010-03-17 07:55:35 Minął termin składania ofert
Sprzedaż oleju napędowego 2011-09-01 12:54:23 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Parsów etap I 2010-02-09 08:15:18 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2009-12-23 13:11:43 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Bielice 2009-11-20 11:35:37 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Bielice w wysokości 1.700.000 zł na okres 2009-2017 rok 2012-05-29 07:43:02 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Parsów II etap 2009-09-14 14:06:07 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w miejscowości Parsów 2009-07-31 10:25:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Bielice-Nowe Linie 2009-04-21 08:59:57 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Linie na dz. nr ewid. 2/16 w Gm. Bielice 2009-04-24 11:44:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa i zagospodarowanie placu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Chabowo gm. Bielice 2009-04-08 12:28:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Bielice - Nowe Linie 2009-03-02 12:50:35 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2008-11-14 08:37:16 Minął termin składania ofert
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2008-08-21 14:47:57 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w Babinie 2008-08-21 14:24:07 Minął termin składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO 2008-08-05 14:27:56 Minął termin składania ofert
Dostawę pawilonów kontenerowych jako budynek socjalny dla piłkarzy w Swochowie 2008-07-30 14:37:28 Minął termin składania ofert
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CHABÓWKO 2008-07-11 14:39:00 Minął termin składania ofert
Udzielenie Kredytu Bankowego dla gminy Bielice w kwocie 1.800.000,00 2012-05-31 11:37:17 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY BIELICE W KWOCIE 1.800.000,00 ZŁ 2010-11-17 14:20:15 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Linie - Chabowo. 2008-04-22 08:49:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2008-04-11 10:51:19 Minął termin składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego 2007-09-27 12:44:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej ul. C.K. Norwida w Bielicach 2007-08-30 10:01:03 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Chabowo- Chabówko 2007-07-09 12:18:32 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bielice -Swochowo 2007-04-13 11:10:57 Minął termin składania ofert
II przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na:"Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie" 2007-03-05 13:21:48 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż 2 szt. pawilonów kontenerowych jako świetlice wiejskie 2007-02-22 11:31:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na sprzedaż i dostawę oleju opałowego 2007-01-03 14:39:20 Minął termin składania ofert
Wyposazenie placów zabaw 2006-11-09 16:01:39 Minął termin składania ofert
Wyposażenie placów zabaw 2006-10-25 16:02:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego" 2006-10-26 11:49:36 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na "Sprzedaż i dostawę oleju opałowego" 2006-08-25 15:06:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę sieci wodociągowej w Bielicach" 2006-10-26 11:51:29 Minął termin składania ofert