Mapa serwisu

GMINA BIELICE

|---Dane teleadresowe

|---Status i symbole

      |---Symbole

      |---Status Gminy

|---Lokalizacja i charakterystyka

|---Strategie, plany, programy, regulaminy, zadania publiczne

      |---Zadania publiczne

      |---Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice

      |--- Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością gminy Bielice

      |---Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice

      |--- Plany odnowy miejscowości

            |---Plan Odnowy Miejscowości Bielice

      |---Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice

      |---Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice

      |---Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013

      |---Strategia Rozwoju Gminy Bielice

      |---Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach

            |---Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach

|---Organizacje pozarządowe

      |---Przepisy prawne

      |---Wzory druków do pobrania

      |---Informacje / Konsultacje

            |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku

            |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku

            |---Konsultacje społeczne na rok 2018

            |---Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku

            |---Konsultacje społeczne na rok 2017

            |---Konsultacje społeczne na rok 2016

            |---Konsultacje społeczne na rok 2015

            |---Konsultacje społeczne na rok 2014

            |---Konsultacje społeczne na rok 2013

            |---Konsultacje społeczne na rok 2012

      |---Wykaz organizacji działających na terenie Gminy Bielice

            |---Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice

            |---Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie"

            |---Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach

            |---Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie

            |---Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie

            |---Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach

            |---Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie

            |---Związek Emerytów i Rencistów Rolniczych Rzeczposoplitej Polskiej

            |---Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo

      |---Aktualności

|---Ewidencje i rejestry prowadzone przez Urząd Gminy

|---Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023

|---Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

OCHRONA ŚRODOWISKA

|---Związek Gmin Dolnej Odry

      |---Informacje

      |---Zarządzenia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

      |---Ogłoszenia o naborze

      |---Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

|---Zawiadomienia / Obwieszczenia

|---Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

|---Informacje o środowisku

      |---Utrzymanie czystości i porządku w gminach- zmiany do ustawy

      |---Informacje dotyczące azbestu

|---Programy, regulaminy

|---Gospodarka odpadami

|---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

|---Dostęp do informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|---Informacje nieudostępnione

WYBORY

|---Referendum Ogólnokrajowe 2015

|---Samorząd terytorialny (wybory samorządowe)

      |---Wybory 2018

      |---Wybory 2014

      |---Wybory 2010

|---Wybory do Sejmu i Senatu RP

      |---Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

      |---Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011

|---Prezydenta RP

|---Do Parlamentu Europejskiego

|---Wybory ławników

      |---WYBORY ŁAWNIKÓW 2015

      |---WYBORY ŁAWNIKÓW 2011

PRZETARGI / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

|---Plan zamówień publicznych

|---Zamówienia publiczne

AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA

|---Obwieszczenia

      |---Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Parsów

|---Komunikaty

      |---Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice

|---Ogłoszenia

      |---Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bielice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 200/2 o pow. 0,1060 ha i nr 200/3 o pow. 0,1059 ha położonych w obrębie geodezyjnym Parsów Gm. Bielice

      |---OGŁOSZENIA 2013

PRACA

|---Praca w samorządzie / Nabór/ Wyniki

      |---Oferty pracy 2018 r.

      |---Oferty pracy 2016 r.

      |---Oferty pracy 2015 r.

      |---Oferty pracy 2013 r.

      |---Oferty pracy 2012 r.

      |---Oferty pracy 2011 r.

      |---Oferty pracy 2010 r.

FINANSE I MAJĄTEK GMINY

|---Budżet

      |---Budżet Gminy 2016

      |---Budżet Gminy 2015

      |---Budżet Gminy 2014

      |---Budżet Gminy 2013

      |---Budżet Gminy 2012

      |---Budżet Gminy 2011

      |---Budżet Gminy 2010

      |---Budżet Gminy 2009

      |---Budżet Gminy 2008

      |---Budżet Gminy 2007

      |---Budżet Gminy 2006

      |---Budżet gminy 2005 r.

      |---Budżet gminy 2004 r.

      |---Budżet Gminy 2003

      |---Budżet Gminy 2002

      |---KREDYT

      |---Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.

      |---Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok

      |---Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r.

      |---Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |---Majątek publiczny

      |---Budżet Gminy 2017

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

|---Informacje o wykonaniu budżetu, pomoc publiczna (w tym ulgi, odroczenia i inne)

      |---Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty

|---Mienie komunalne

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

|---Wykaz oświadczeń

      |---Kadencja VII

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---2015 rok

      |---Kadencja VI

            |---2014 rok

                  |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

            |---2013 rok

            |---2012 rok

            |---2011 rok

            |---2010 rok

      |---Kadencja V

            |---Oświadczenia majątkowe 2010 r.

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice przed upływem kadencji

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych urzędu

            |---Oświadczenia majątkowe 2009 r.

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych urzędu

            |---Oświadczenia majątkowe 2008r.

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych urzędu

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

            |---Oświadczenia majątkowe 2007 r.

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych urzędu

                  |---Oświadczenia majatkowe Radnych Gminy Bielice

            |---Oświadczenia majątkowe 2006r.

                  |---Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych urzędu

                  |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

      |---Oświadczenia majątkowe 2006r.

            |---Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych urzędu

                  |--- Oświadczenia składane na koniec kadencji

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

                  |---Oświadczenia składane na koniec kadencji

      |---Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

      |---Oświadczenia majątkowe 2005 r.

            |---Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych urzędu

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

      |---Oświadczenia majątkowe 2004 r.

            |---Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych

            |---Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice

      |---Oświadczenia majątkowe 2003 r.

            |---Oświadczenia majatkowe pracowników i jednostek organizacyjnych urzędu

            |---Rada

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

|---Język migowy

PRAWO LOKALNE

|---Statut Gminy

      |---Projekt Statutu Gminy Bielice

      |---Statut Gminy Bielice

            |---Zmiany Statutu Gminy Bielice

|---Uchwały Rady Gminy

      |---Kadencja VII

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2018 r.

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXIX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2017 r.

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2016 r.

                  |---Sesja Nr XIX

                  |---Sesja Nr XVII

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Sesja nr XIV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr XII

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r.

                  |---Sesja Nr XII

                  |---Sesja Nr XI

                  |---Sesja Nr X

                  |---Sesja Nr IX

                  |---Sesja nr VIII

                  |---Sesja Nr VII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr IV

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r.

                  |---Sesja Nr III

                  |---Sesja Nr II

                  |---Sesja Nr I

      |---Kadencja VI

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r.

                  |---Sesja Nr XXXIX

                  |---Sesja Nr XXXVIII

                  |---Sesja Nr XXXVII

                  |---Sesja Nr XXXVI

                  |---Sesja Nr XXXV

                  |---Sesja Nr XXXIV

                  |---Sesja Nr XXXIII

                  |---Sesja Nr XXXII

                  |---Sesja Nr XXXI

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r.

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXIX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2012 r.

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

                  |---Sesja Nr XIX

                  |---Sesja Nr XVIII

                  |---Sesja Nr XVII

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Sesja Nr XIV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr XII

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r.

                  |---Sesja Nr XI

                  |---Sesja Nr X

                  |---Sesja Nr IX

                  |---Sesja Nr VIII

                  |---Sesja Nr VII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr IV

                  |---Sesja Nr III

            |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2010 r.

                  |---Sesja Nr II

                  |---Sesja Nr I

      |---Kadencja V

            |---Uchwały Rady Gminy za 2010 r.

                  |---Sesja Rady XL

                  |---Sesja Rady XXXIX

                  |---Sesja Rady XXXVIII

                  |---Sesja Rady XXXVII

                  |---Sesja Rady XXXVI

                  |---Sesja Rady XXXV

                  |---Sesja Rady XXXIV

                  |---Sesja Rady XXXIII

                  |---Sesja Rady XXXII

                  |---Sesja Rady XXXI

                  |---Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

            |---Uchwały Rady Gminy za 2009 r.

                  |---Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

                  |---Sesja Rady XXX

                  |---Sesja Rady XXIX

                  |---Sesja Rady XXVIII

                  |---Sesja Rady XXVII

                  |---Sesja Rady XXVI

                  |---Sesja Rady XXV

                  |---Sesja Rady XXIV

                  |---Sesja Rady XXIII

            |---Uchwały Rady Gminy za 2008r.

                  |---Sesja Rady Nr XXII

                  |---Sesja Rady Nr XXI

                  |---Sesja Rady Nr XX

                  |---Sesja Rady Nr XIX

                  |---Sesja Rady Nr XVIII

                  |---Sesja Rady Nr XVII

                  |---Sesja Rady Nr XVI

                  |---Sesja Rady Nr XV

                  |---Sesja Rady Nr XIV

            |---Uchwały Rady Gminy za 2007r.

                  |---Sesja Rady Nr XIII

                  |---Sesja Rady Nr XII

                  |---Sesja Rady Nr XI

                  |---Sesja Rady Nr X

                  |---Sesja Rady Nr IX

                  |---Sesja Rady Nr VIII

                  |---Sesja Rady Nr VII

                  |---Sesja Rady Nr VI

                  |---Sesja Rady Nr V

            |---Uchwały Rady Gminy za 2006r.

                  |---Sesja Rady Nr IV

                  |---Sesja Rady Nr II

                  |---Sesja Rady Nr I

                  |---Sesja Rady Nr III

      |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2006r.

            |---Sesja Rady Nr XXXIII

            |---Sesja Rady Nr XXXIV

            |---Sesja Rady Nr XXXII

            |---Sesja Rady Nr XXIX

            |---Sesja Rady Nr XXXI

            |---Sesja Rady Nr XXX

      |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2005r

            |---Sesja Rady Nr XXVIII

            |--- Sesja Rady Nr XXVII

            |---Sesja Rady Nr XXVI

            |---Sesja Rady Nr XXV

            |---Sesja Rady Nr XXI

            |---Sesja Rady Nr XXIV

            |---Sesja XXIII

            |---Sesja XXII

            |---Sesja XX

      |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2004 r.

            |---Sesja XIX

            |---Sesja rady XVIII

            |---Sesja Rady Nr XVI

            |---Sesja Rady Nr XV

            |--- Sesja Rady Nr XVII

            |---Sesja Rady Nr XII

            |---Sesja Rady Nr XIV

            |---Sesja Rady Nr XIII

            |---

            |---Sesja Rady Nr XI

      |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2002 r.

            |---Sesja Rady nr III

            |---Sesja Rady nr II

            |---Sesja Rady nr I

      |---Uchwały Rady Gminy Bielice za 2003 r.

            |---Sesja Rady Nr X

            |---Sesja Rady Nr IX

            |---Sesja Rady nr VIII

            |---Sesja nr IV

            |---Sesja Rady Nr VII

            |---Sesja Rady nr VI

            |---Sesja Rady nr V

|---Zarządzenia Wójta

      |---Zarządzenia 2018

            |---W.0050.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---W.120.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2017

            |---W.0050.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---W.120.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2016

            |---W.0050.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---W.120.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2015

            |---W.0050.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---W.120.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2014

            |---W.120.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---W.0050.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2013

            |---W.0050.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---W.120.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2012

            |---Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

            |---Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

      |---Zarządzenia 2011

            |---Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

            |---Zarządzenia Kierownika OPS

      |---Zarządzenia 2010

            |---Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

            |---Zarządzenia Kierownika OPS

      |---Zarządzenia 2009

            |---Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

            |---Zarządzenia Kierownika OPS

      |---Zarządzenia 2008

            |---Zarządzenia Kierownika OPS

            |---Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

      |---Zarządzenia 2007

            |---Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

            |---Zarządzenia Kierownika OPS

      |---Zarządzenia 2006

      |---Zarządzenia 2005

      |---Zarządzenia 2004

      |---Zarzadzenia 2003

|---Zagospodarowanie Przestrzenne

|---Projekt Statutu Gminy Bielice

|---Akty prawa miejscowego

      |---Akty prawa miejscowego 2018 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2017 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2016 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2015 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2014 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2013 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2012 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2011 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2010 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2009 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2008 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2007 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2006 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2005 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2004 r.

      |---Akty prawa miejscowego 2003 r.

|---Punkt dostępu do aktów prawnych

|---Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego

      |---Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego 2017 r.

WŁADZE I STRUKTURA

|---Rada Gminy Bielice

      |---Informacje na sesje

            |---Infromacje na Sesję Rady Nr XXXII

            |---Informacje na Sesję Rady Nr XXV

            |---Kadencja VI

                  |---Sesja Nr VII

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r.

            |---Kadencja VII

      |---Projekty uchwał

            |---Kadencja VII

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXIX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

                  |---Sesja Nr XIX

                  |---Sesja Nr XVIII

                  |---Sesja Nr XVII

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja nr XV

                  |---Sesja Nr IV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr XII

                  |---Sesja Nr XI

                  |---Sesja Nr X

                  |---Sesja Nr IX

                  |---Sesja Nr VIII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr IV

                  |---Sesja Nr III

                  |---Sesja Nr II

            |---Kadencja VI

                  |---Sesja Nr XXXIX

                  |---Sesja Nr XXXVIII

                  |---Sesja Nr XXXVII

                  |---Sesja Nr XXXVI

                  |---Sesja Nr XXXV

                  |---Sesja Nr XXXIV

                  |---Sesja Nr XXXIII

                  |---Sesja Nr XXXII

                  |---Sesja Nr XXXI

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

                  |---Sesja Nr XIX

                  |---Sesja Nr XVIII

                  |---Sesja Nr XVII

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Sesja Nr XIV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr XII

                  |---Sesja Nr XI

                  |---Sesja Nr X

                  |---Sesja Nr IX

                  |---Sesja Nr VIII

                  |---Sesja Nr VII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr IV

                  |---Sesja Nr III

                  |---Sesja Nr II

                  |---Sesja Nr I

            |---Sesja XL

            |---Sesja XXXIX

            |---Sesja XXXVIII

            |---Sesja XXXVII

            |---Sesja XXXIV

            |---Sesja XXXIII

            |---Sesja XXXII

            |---Sesja XXXI

            |---Sesja XXX

            |---Sesja XXIX

            |---Sesja XXVIII

            |---Sesja XXVII

            |---Sesja XXVI

            |---Sesja XXV

            |---Sesja XXIV

            |---Sesja XXIII

            |---Sesja XXII

            |---Sesja XXI

            |---Sesja XX

            |---Sesja XIX

            |---Sesja XVIII

            |---Sesja XVI

            |---Sesja XV

            |---Sesja XIV

            |---Sesja XII

            |---Sesja XI

            |---Sesja X

      |---Skład Rady Gminy Bielice

            |---Kadencja VII

            |---Kadencja VI

            |---Kadencja V

            |---Kadencja IV

      |---Sesje

            |---Informacje na sesje

            |---VII Kadencja

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXIX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

                  |---Sesja Nr XIX

                  |---Sesja Nr XVIII

                  |---Sesja Nr XVII

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Sesja Nr XIV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr XII

                  |---Sesja Nr XI

                  |---Sesja Nr X

                  |---Sesja Nr IX

                  |---Sesja Nr VIII

                  |---Sesja Nr VII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr IV

                  |---Sesja Nr III

                  |---Sesja Nr II

                  |---Sesja Nr I

            |---VI Kadencja

                  |---Sesja Nr XXXIX

                  |---Sesja Nr XXXVIII

                  |---Sesja Nr XXXVII

                  |---Sesja Nr XXXVI

                  |---Sesja Nr XXXV

                  |---Sesja Nr XXXIV

                  |---Sesja Nr XXXIII

                  |---Sesja Nr XXXII

                  |---Sesja Nr XXXI

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXIX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

                  |---Sesja Nr XIX

                  |---Sesja Nr XVIII

                  |---Sesja Nr XVII

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Sesja Nr XIV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr XII

                  |---Sesja Nr XI

                  |---Sesja Nr X

                  |---Sesja Nr IX

                  |---Sesja Nr VIII

                  |---Sesja Nr VII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr IV

                  |---Sesja Nr III

                  |---Sesja Nr II

                  |---Sesja Nr I

            |---V Kadencja

                  |---Sesja Nr XL

                  |---Sesja Nr XXXIX

                  |---Sesja Nr XXXVIII

                  |---Sesja Nr XXXVII

                  |---Sesja Nr XXXVI

                  |---Sesja Nr XXXV

                  |---Sesja Nr XXXIV

                  |---Sesja Nr XXXIII

                  |---Sesja Nr XXXII

                  |---Sesja Nr XXXI

                  |---Sesja Nr XXX

                  |---Sesja Nr XXIX

                  |---Sesja Nr XXVIII

                  |---Sesja Nr XXVII

                  |---Sesja Nr XXVI

                  |---Sesja Nr XXV

                  |---Sesja Nr XXIV

                  |---Sesja Nr XXIII

                  |---Sesja Nr XXII

                  |---Sesja Nr XXI

                  |---Sesja Nr XX

                  |---Sesja Nr XIX

                        |---10 września 2008 roku

                  |---Sesja Nr XVIII

                  |---Sesja Nr XVII

                        |---14 maja 2008 roku

                  |---Sesja Nr XVI

                  |---Sesja Nr XV

                  |---Sesja Nr XIV

                  |---Sesja Nr XIII

                  |---Sesja Nr VI

                  |---Sesja Nr V

                  |---Sesja Nr II

            |---Sesja nr XXXIV

            |---Sesja nr XXXIII

            |---Sesja Nr XXXII

            |---Sesja nr XXXI

            |--- Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

            |---Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

      |---Protokoły z sesji

            |---Kadencja VII

            |---Kadencja VI

            |---Kadencja V

      |---Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy

      |---Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

|---Komisje Rady Gminy

      |---Protokoły z posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy

            |---2017 rok

            |---2016 rok

      |---Protokoły z posiedzeń Komisji ds. Społecznych

            |---2017 rok

            |---2016 rok

      |---Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych

            |---2017 rok

            |---2016 rok

      |---Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rewizyjnej

            |---2007 rok

            |---2008 rok

            |---2009 rok

            |---2010 rok

            |---2011 rok

            |---2012 rok

            |---2013 rok

            |---2014 rok

            |---2015 rok

            |---2016 rok

            |---2018 rok

            |---2017 rok

      |---Terminy posiedzeń komisji

      |---Skład Komisji Rady Gminy Bielice

            |---Kadencja VII

            |---Kadencja VI

            |---Kadencja V

            |---Kadencja IV

|---Wójt Gminy Bielice

      |---Kadencja V

      |---Kadencja IV

      |---Kadencja VI

      |---Kadencja VII

|---Urząd Gminy Bielice

      |---Zadania i kompetencje OPS Bielice

      |---Zadania i kompetencje pracowników Urzędu Gmniy

      |---Struktura organizacyjna urzędu

|---Jednostki organizacyjne

|---Jednostki pomocnicze (sołectwa)

      |---Zebrania wiejskie 2018

      |---WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VII

      |---WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VI

      |---WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA V

      |---Sołectwo Babinek

      |---Sołectwo Babin

      |---Sołectwo Nowe Linie

      |---Sołectwo Linie

      |---Sołectwo Chabówko

      |---Sołectwo Chabowo

      |---Sołectwo Bielice

      |---Sołectwo Będgoszcz

      |---Sołectwo Parsów

      |---Sołectwo Nowe Chrapowo

      |---Sołectwo Stare Chrapowo

      |---Sołectwo Swochowo

NIERUCHOMOŚCI I SPRZEDAŻ

|---Nieruchomości i sprzedaż

      |---Nieruchomości i sprzedaż 2011

      |---Nieruchomości i sprzedaż 2010

OBSŁUGA KLIENTA

|---KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

|---Jak załatwić sprawę

      |---Jak załatwić sprawę w OPS

|---Rejestry, ewidencje i archiwa

      |---Archiwum zakładowe

      |---Rejestry uchwał

      |---Rejestry zarządzeń

|---Podatki i opłaty

      |---Uchwały podatkowe

      |---Wzory formularzy podatkowych

            |---Podatek od środków transportowych

            |---Osoby prawne

                  |---Podatek od nieruchomości

                  |---Podatek rolny

                  |---Podatek leśny

            |---Osoby fizyczne

      |---Wzory deklaracji 2016 r.

      |---Postępowanie

      |---Nadpłaty

      |---Podatek rolny i leśny

      |---Podatek od środków transportowych

      |---Podatek od nieruchomości

      |---Opłata skarbowa

|---Petycje, skargi i wnioski

      |---Zbiorcza informacja o petycjach

      |---Skargi i wnioski

      |---Przyjmowanie i załatwianie petycji

      |---Rejestr petycji

      |---Petycje złożone do Urzędu Gminy w Bielicach

            |---2017 r.

            |---2016 r.

            |---2015 r.

|---Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

|---Instrukcja obsługi

BIP-y Jednostek

|---Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielicach

AUDYT I KONTROLE

|---Kontrole zewnętrzne

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---Kontrole zewnętrzne 2008-2014

      |---2016 rok

      |---2015 rok

|---ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

|---GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

|---Kontrola zarządcza