Dane teleadresowe

DANE TELEADRESOWE  

Urząd Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34
74 - 202 Bielice  

tel. 91 56 44 235, 91 56 44 220
fax. 91 56 44 173  

e-mail: sekretariat@bielice.com.pl 

REGON: 000533423
NIP:  853- 12- 53- 086  

kod statystyczny gminy: 321201 2

BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

Godziny pracy Urzędu Gminy:  

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30  

Władze gminy:

Wójt - Iwona Jolanta Kochel

e-mail: wojt@bielice.com.pl

Zastępca Wójta - Alina Pluta

e-mail: bip@bielice.com.pl

Sekretarz Gminy 

e-mail: sekretarz@bielice.com.pl

Skarbnik - Halina Butkowska 

e-mail: skarbnik@bielice.com.pl

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW

 Lp.

Stanowisko

Pracownik

e-mail

Telefon

numer wewnętrzny

1.

Wójt Gminy Bielice

Iwona Jolanta Kochel

wojt@bielice.com.pl

915644 102

915644 235

915644 220

14

2. Zastępca Wójta  Alina Pluta bip@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

15

3.

Sekretarz

 

sekretarz@bielice.com.pl

605 931 446

915792 172

915644 235

915644 220

12

4.

Skarbnik

Halina Butkowska

skarbnik@bielice.com.pl

91 5644 235

91 5644 220

17

5.

ds. kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr

Joanna Szewczyk

sekretariat@bielice.com.pl

wojt@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

11

6.

ds. księgowości budżetowej

Monika Szustak

sekretariat@bielice.com.pl

ksiegowosc@bielice.com.pl  

915644 235

915644 220 

18

7.

ds. księgowości jednostek organizacyjnych gminy

Mariola Wolińska

sekretariat@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

18

8.  ds. rozliczeń finansowych, ZFŚS, księgowości Tomasz Gottfried sekretariat@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

18

9.

ds. podatku VAT, płac, świadczeń pracowniczych, zamówień publicznych

Agnieszka Szczerbińska

zamowienia@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

19

10.

ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych

Halina Wiącek

sekretariat@bielice.com.pl

 podatki@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

20

11.

ds. wymiaru podatków i opłat

Dominika Masternak

sekretariat@bielice.com.pl

 podatki@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

20

12.

ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa

Beata Gajlun

sekretariat@bielice.com.pl

 inwestycje@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

21

13.

ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska 

Ryszard Mocarski

sekretariat@bielice.com.pl

 rmocarski@bielice.com.pl

ochronasrodowiska@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

21

14.

ds. informacji niejawnych, administratora bezpieczeństwa informacji, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia, wyborów

Ferdynand Faliszek

sekretariat@bielice.com.pl

 wybory@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

15

15.

ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Rafał Perłak

sekretariat@bielice.com.pl

meldunki@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

22

16.

ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa 

Krystyna Rutkowska

sekretariat@bielice.com.pl

krutkowska@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

23

17. ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich  Paula Ziemiańska

sekretariat@bielice.com.pl  

oswiata@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

21

18.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Anna Kopacka

Renata Kościelska

Marta Rakowska

Anna Wolniakowska

ops@bielice.com.pl

915644 228

915644 235

915644 220

24

19.

Gminna Biblioteka Publiczna

Elżbieta Kreft

biblioteka@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

25

 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 

Wójt Gminy Bielice

w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 i 14.00 - 15.15

a także w miarę możliwości w każdy dzień w godzianch pracy urzędu

Przewodniczący Rady Gminy Bielice

w poniedziałki w godz. 15.30 - 16.30

email: przewodniczacyrady@bielice.com.pl

radagminy@bielice.com.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Urzędu Gminy BIELICE jest dostępna na portalu ePUAP skrytka: /6lr84c2myc/skrytka

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 12-09-2007 11:53:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 01-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 17-01-2019 14:53:01