Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

DANE TELEADRESOWE  

Urząd Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34
74 - 202 Bielice  

tel. 91 56 44 235, 91 56 44 220
fax. 91 56 44 173  

e-mail: sekretariat@bielice.com.pl 

REGON: 000533423
NIP:  853- 12- 53- 086  

kod statystyczny gminy: 321201 2

BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

Godziny pracy Urzędu Gminy:  

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30  

Władze gminy:

Wójt - Iwona Jolanta Kochel

e-mail: wojt@bielice.com.pl

Zastępca Wójta - Alina Pluta

e-mail: bip@bielice.com.pl

 

Skarbnik - Halina Butkowska 

 

e-mail: skarbnik@bielice.com.pl

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW

 Lp.

Stanowisko

Pracownik

e-mail

Telefon

numer wewnętrzny

1.

Wójt Gminy Bielice

Iwona Jolanta Kochel

wojt@bielice.com.pl

915644 102

915644 235

915644 220

14

2. Zastępca Wójta  Alina Pluta bip@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

15
  3. Sekretarz Gminy   sekretariat@bielice.com.pl

91 5644 220

91 5644 235

 

4.

Skarbnik

Halina Butkowska

skarbnik@bielice.com.pl

91 5644 235

91 5644 220

17

5.

ds. kancelarii urzędu, promocji gminy, zaopatrzenia, archiwum

Joanna Szewczyk

zastępstwo

Weronika Tarka

sekretariat@bielice.com.pl

wojt@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

11

6.

ds. księgowości budżetowej

Monika Szustak

sekretariat@bielice.com.pl

ksiegowosc@bielice.com.pl  

915644 235

915644 220 

18

7.

ds. księgowości jednostek organizacyjnych gminy

Mariola Wolińska

sekretariat@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

18

8.  ds. rozliczeń finansowych, ZFŚS, księgowości Tomasz Gottfried sekretariat@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

18

9.

ds. podatku VAT, płac, świadczeń pracowniczych, zamówień publicznych, kadr

Agnieszka Szczerbińska

zamowienia@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

19

10.

ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych

Halina Wiącek

sekretariat@bielice.com.pl

 podatki@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

20

11.

ds. wymiaru podatków i opłat

Dominika Masternak

sekretariat@bielice.com.pl

 podatki@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

20

12.

ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa, transportu drogowego

Beata Gajlun

sekretariat@bielice.com.pl

 inwestycje@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

21

13.

ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, łowiectwa 

Ryszard Mocarski

sekretariat@bielice.com.pl

 rmocarski@bielice.com.pl

ochronasrodowiska@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

21

14.

ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. informacji niejawnych, administratora bezpieczeństwa informacji, wyborów

Rafał Perłak

sekretariat@bielice.com.pl

meldunki@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

22

15.

ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, rolnictwa, działalności gospodarczej, obsługi biura rady gminy 

Krystyna Rutkowska

sekretariat@bielice.com.pl

krutkowska@bielice.com.pl

915644 235

915644 220 

23

 16. ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich, ochrony przeciwpożarowej, obsługi jednostek pomocniczych Paula Ziemiańska

sekretariat@bielice.com.pl  

oswiata@bielice.com.pl 

915644 235

915644 220

21

17.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Anna Kopacka

Renata Kościelska

Marta Rakowska

 

ops@bielice.com.pl

915644 228

915644 235

915644 220

24

18.

Gminna Biblioteka Publiczna

Elżbieta Kreft

biblioteka@bielice.com.pl

915644 235

915644 220

        25

 

19.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Bartosz Kaniuk        bkaniuk@proinspektor.pl 579 979 237         ___

 

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 

Wójt Gminy Bielice

w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 i 14.00 - 15.15

a także w miarę możliwości w każdy dzień w godzianch pracy urzędu

Przewodniczący Rady Gminy Bielice

w poniedziałki w godz. 15.30 - 16.30

email: przewodniczacyrady@bielice.com.pl

radagminy@bielice.com.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Urzędu Gminy BIELICE jest dostępna na portalu ePUAP skrytka: /6lr84c2myc/skrytka

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74 - 202 Bielice. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 56 44 235, adresu e-mail: sekretariat@bielice.com.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 579 979 237; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Gminy.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Burmistrz Chociwla Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamela Wilczyńska 12-09-2007 11:53:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 01-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 10-09-2019 11:40:24