Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wójt Gminy Bielice   powołał Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach , Oświaty – Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach, Służby Zdrowia  - NZOZ w Bielicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji  w Pyrzycach, Instytucji Pozarządowej – Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Pyrzycach, Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim ( kurator zawodowy ds. dorosłych, kurator zawodowy ds. rodzinnych) . Rada Gminy Bielice  określiła tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowaniei koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy, w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, tel. 91 564 42 28.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-04-2016 14:18:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-04-2016 14:18:56