Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. 2020-01-17 13:51:22
Informacja Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. 2020-01-17 12:23:33
Uchwała Nr X/68/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2020. 2020-01-17 12:08:30
Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2019 2020-01-17 08:41:26
Wykaz nieruchomości Gmina Bielice ( stan na 31.12.2018) Obręb Bielice 2020-01-14 10:39:59
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2020-01-10 14:43:18
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 2020-01-10 14:41:13
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2020-01-10 14:24:01
Wybory 2010 2020-01-10 14:21:48
Wybory 2014 2020-01-10 14:19:53
Wybory 2014 2020-01-10 14:18:14
Kontrol z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie oraz Ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011-2020. 2020-01-09 11:32:04
Uchwały Podatkowe 2020 2020-01-09 09:01:07
Sesja nr X 2020-01-08 09:01:13
W.0050.2020 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2020-01-07 14:23:29
W.120.2020 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2020-01-07 14:23:01
Statut Zespołu Szkól Publicznych w Bielicach. 2020-01-03 12:20:03
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. 2020-01-03 12:18:06
Statut OPS-u w Bielicach 2020-01-03 12:17:06
Zmiana Statutu Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. 2020-01-03 12:14:16
Zmiana Statutu Gminy Bielice z dnia 28 września 2005r. 2020-01-03 12:13:01
Zmiany statutu Gminy Bielice 2020-01-03 12:10:48
Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:09:53
Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:07:38
Statut Gminy Bielice 2020-01-03 12:05:38
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice. 2020-01-03 12:04:50
Zawiadomienie 2020-01-03 12:02:21
Projekt Statutu Gminy Bielice 2020-01-03 12:01:19
Informacja o rejestrze instytucji kultury. 2020-01-03 07:32:17
Rejestr instytucji kultury 2020-01-02 15:00:46
Rejestr i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Bielice 2020-01-02 14:58:29
Sesja nr X 2019-12-18 08:04:11
Zawiadomienie X sesji Rady Gminy Bielice 2019-12-16 14:13:04
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej. 2019-12-16 14:11:18
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-12-12 09:03:06
Informacja z przebiegu konsultacji statutów sołectw. 2019-11-28 08:09:58
Protokół nr 3/2019 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 21 marca 2019 r. 2019-11-27 11:29:18
2019 rok 2019-11-27 11:27:58
Protokół nr 3/2019 Z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 22 marca 2019 r. 2019-11-27 11:27:37
2019 rok 2019-11-27 11:25:57
2019 rok 2019-11-27 11:15:03
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjenj w celu przeprowadzenia kotroli. 2019-11-21 09:38:44
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 05.11.2019 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sparwie ustalenia statutów sołectw. 2019-11-05 13:29:23
Sesja nr IX 2019-11-05 11:25:51
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2019-10-22 12:52:58
Sesja nr IX 2019-10-22 12:03:32
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 2019-10-22 11:52:13
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw gospodarczych. 2019-10-22 11:49:52
Zawiadomienie o posiedeniu Komisji ds. Społecznych. 2019-10-22 11:48:03
Zawiadomienie o psiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków 2019-10-22 11:46:10
Zawiadomienie IX sesji Rady Gminy Bielice 2019-10-22 11:12:40
Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 15:34:14
Informacja Obwodowej komisji Wyborczej Nr 1 w Bielicach z dnia 10 października 2019r. 2019-10-11 11:52:19
Komuniikat Wójta Gminy Bielice z dnia 7 października 2019 r. 2019-10-09 11:06:36
INFORMACJA O PRZBIEGU KONSULTACJI DOTYCZĄCA PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY bIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK. 2019-10-09 10:35:31
Komunikat Wójta Gminy Bielice z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany numerów kontaktowych do siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Babinie. 2019-10-08 10:30:26
Zawiadomienie o pierwszysm posiedzeni komisji wyborczych. 2019-09-30 15:17:35
Postanowienie Nr 284/2019 Komisarza Wyborczego w Szcecinie II z dnia 20 września 2019 r. w sparwie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielic. 2019-09-24 10:02:39
"Współna praca ludzi wzbogaca" - realizcja 2019-09-23 10:13:09
Zebranie wiejskie w Swochowie 2019-09-19 12:19:05
Zebranie wiejskie w Starym Chrapowie 2019-09-19 11:32:58
Zebranie wiejskie w Będgoszczy. 2019-09-16 09:39:34
Informacja Komisrza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 16 września 2019 r. 2019-09-16 08:35:54
Zebranie wiejskie w Babinku. 2019-09-13 10:30:04
Regulamin korzystania z cmetarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice. 2019-09-12 12:47:43
Regulamin korzystania z cmetarzy komunalnych na terenie Gminy Bielice. 2019-09-12 12:46:13
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 2019-09-12 11:57:27
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 2019-09-12 11:53:06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2019-09-12 11:52:01
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2019-09-12 11:50:43
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2019-09-12 11:49:18
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2019-09-12 11:46:59
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 2019-09-12 11:45:51
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2019-09-12 11:44:01
minny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2019-09-12 11:42:18
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2019-09-12 11:41:19
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bielice na 2008 rok 2019-09-12 11:33:17
Archiwum 2019-09-12 11:31:38
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2019-09-12 11:24:44
Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:21:19
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:17:20
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:07:48
Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 11:01:21
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:56:19
Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:53:38
Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:52:50
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:52:04
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:51:00
Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:47:53
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:37:12
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2019-09-12 10:34:31
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Bielicach 2019-09-12 10:32:38
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013 2019-09-12 10:31:58
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bielice na lata 2004 - 2013 2019-09-12 10:29:05
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:28:30
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:27:00
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:21:14
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice 2019-09-12 10:19:00
Plan Odnowy Miejscowości Bielice 2019-09-12 09:49:09
Plan Odnowy Miejscowości Swochowo 2019-09-12 09:46:41
Plan Odnowy Miejscowości Nowe Chrapowo 2019-09-12 09:45:10
Plan Odnowy Miejscowości Chabowo 2019-09-12 09:39:47
Plan Odnowy Miejscowości Linie 2019-09-12 09:36:40
Plan Odnowy Miejscowości w Gminie Bielice 2019-09-12 09:32:28
Uchwały podatkowe 2019 2019-09-11 11:33:12
Zadania i kompetencje na stanowisku ds. obsługi kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr 2019-09-11 10:17:52
Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska 2019-09-11 10:14:55
Zadania i kompetencje stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki wodnej i leśnej, rolnictwa 2019-09-11 10:14:14
Zadania i kompetencje stanowiska ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa 2019-09-11 10:13:40
Zadania i kompetencje stanowiska ds. informacji niejawnych, administratora bezpieczeństwa informacji, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia i wyborów 2019-09-11 10:13:02
Zadania i kompetencje stanowiska ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2019-09-11 10:12:24
Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury, sportu i funduszy europejskich 2019-09-11 10:11:43
Zadania i kompetencje stanowiska ds. obsługi biura rady gminy, działalności gospodarczej, archiwum, zdrowia 2019-09-11 10:10:54
Zadania i kompetencje referatu budżetu i finansów 2019-09-11 10:10:02
Zadania i kompetencje Skarbnika Gminy 2019-09-11 10:05:03
Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy 2019-09-11 10:04:18
Zadania i kompetencje Wójta 2019-09-11 10:02:53
Zadania i kompetencje wspólne dla wszystkich stanowisk pracy 2019-09-11 10:01:55
Zadania i kompetencje pracowników Urzędu Gmniy 2019-09-11 10:01:05
Struktura organizacyjna urzędu 2019-09-11 10:00:04
Zadania i kompetencje OPS Bielice 2019-09-11 09:57:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2019 r. 2019-09-10 09:26:37
Zebranie wiejskie w Chabowie. 2019-09-10 08:54:42
Zebranie wiejskie w Chabówku. 2019-09-10 08:53:43
Zebranie wiejskie w Parsowie. 2019-09-10 08:51:54
Zebranie wiejskie w Nowych Liniach. 2019-09-10 08:50:54
Zebranie wiejskie w Nowym Chrapowie. 2019-09-10 08:48:52
Zebranie wiejskie w Liniach. 2019-09-10 08:47:57
Zebranie wiejskie w Babinie. 2019-09-10 08:45:19
Zebranie wiejskie w Bielicach. 2019-09-10 08:42:20
"Siłą własnych rąk" - realizacja 2019-09-09 08:45:40
"Zróbmy to razem" - relizacja 2019-09-09 08:41:21
Zaproszenie-na-zebranie-wiejskie 2019-09-04 13:10:52
Lista-obecnosci-zebrania-wiejskiego 2019-09-04 13:09:19
Wzór protokolu z zebrania 2019-09-04 13:07:38
Wzór uchwaly-solectwa. 2019-09-04 13:07:06
Wzór wniosku solectwa 2019-09-04 13:06:27
Wzór wniosku w_sprawie_dodanie-nowego-przedsiewziecia- 2019-09-04 13:05:47
Wzór wniosku zmiana-przedsiewziecia-lub-zakresu 2019-09-04 13:04:31
Sesja nr VIII 2019-08-30 08:36:31
Wystąpienie Pokontrolne z 21.08.2019 r. 2019-08-26 15:13:59
70- lecie OSP Chabowo 2019-08-26 12:53:55
"Siłą własnych rąk" 2019-08-26 10:39:16
"Zróbmy to razem" 2019-08-26 10:38:12
"Pociąg do kultury" 2019-08-26 08:50:29
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 wnioski 2019-08-23 10:03:13
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 2019-08-23 09:28:32
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 2019-08-23 09:27:22
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2019-08-23 09:15:59
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. 2019-08-21 15:22:46
Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019r. 2019-08-14 12:53:33
Sesja nr VIII 2019-08-14 12:40:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2019-08-14 10:44:43
Zawiadomienie VIII sesja Rady Gminy Bielice 2019-08-14 10:43:35
Umowa o realizację zadania publicznego 2019-08-02 13:58:46
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 2019-08-02 13:57:18
Oferta realizacji zadania publicznego 2019-08-02 13:56:24
Umowa o realizację zadania publicznego 2019-08-02 13:54:13
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 2019-08-02 13:52:28
Wzór oferty uproszczonej 2019-08-02 13:50:58
Wzór dokumentów na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert 2019-08-02 13:49:44
Wzór dokumentów dla oferty uproszczonej 2019-08-02 13:49:13
Po dniu 1 marca 2019 weszły w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zadań publicznych 2019-08-02 13:48:45
Archiwum 2019-08-02 13:22:41
Koło Gospodyń Wiejskich " Parsowianki" 2019-08-02 12:38:31
Koło Gospodyń Wiejskich "Parsowianki" 2019-08-02 12:30:30
Program społecznik 2019 r. 2019-08-02 11:52:46
"Razem możemy więcej" 2019-08-02 10:01:31
"Integrowanie przez grzybobranie" 2019-08-02 09:59:43
"Zabierz sąsiada na ryby" 2019-08-02 09:53:53
Program społecznik 2018 r. 2019-08-02 09:34:26
ZUMBA 2019-08-02 09:31:17
Zabawa taneczna w stylu lat 80 - tych. 2019-08-02 09:15:17
Wycieczka do Warszawy 2019-08-02 08:58:59
"Sport uwielbiamy, więc zdrowie mamy" 2019-08-02 08:56:06
Inicjatywy organizacji pozarządowych w ramach programu współpracy 2019-08-02 08:43:19
Wystąpienie Pokontrolne z 25.07.2019 r. 2019-08-01 11:23:09
Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-07-17 13:44:37
Deklaracja na poadatek od nieruchomości. 2019-07-12 10:16:03
Deklaracja na poadtek leśny 2019-07-12 10:14:03
Deklaracja na podatek rolny 2019-07-12 10:13:14
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum 2019-07-08 08:56:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Bielice 2019-07-08 08:54:40
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2019-07-08 08:53:06
Aktualne informacje dotyczące referendum 2019-07-08 08:48:27
W.0050.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. na terenie Gminy Bielice 2019-07-08 08:46:03
Informacja o składach obwodowych komisji 2019-07-08 08:44:02
Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy Komisji ds. referendum 2019-07-08 08:42:04
Komunikat w sprawie numerów telefonów 2019-07-08 08:39:48
Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2019-07-03 14:31:39
2019 rok 2019-07-03 14:22:04
Sesja nr VII 2019-07-02 13:43:33
Sesja nr VI 2019-07-02 13:19:33
W roku 2018 do Urzędu Gminy Bielice nie wpłynęła żadna petycja. 2019-06-28 09:17:18
Rejestr petycji 2018 r. 2019-06-28 09:06:39
Zawiadomienie VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bielice. 2019-06-27 10:33:49
Sesja nr VII 2019-06-27 10:27:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice . 2019-06-26 10:44:06
Wystąpienie pokontrolne z 14.06.2019 r. 2019-06-21 13:37:06
Wystąpienie pokontrolne z 16.06.2019 r. 2019-06-21 13:36:15
Akty prawa miejscowego 2019 r. 2019-06-14 09:19:06
Formularz zgłoszenia do debaty nad Raportem o Stanie Gminy Bielice za 2018 rok. 2019-06-13 12:46:42
Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2018. 2019-06-13 12:44:23
Informacja 2019-06-13 10:39:42
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice. 2019-06-12 13:16:11
W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 2019-06-12 13:15:17
Raport o Stanie Gminy Bielice za rok 2018. 2019-06-12 08:56:13
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 2019-06-12 08:45:47
Kadencja VIII 2019-06-12 08:31:20
Sesja nr VI 2019-06-11 10:26:41
Zawiadomienie VI sesja Rady Gminy Bielice. 2019-06-11 10:19:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Bielice. 2019-06-11 10:15:50
Mienie Komunalne za 2009 rok. 2019-06-07 09:35:25
Mienie Komunalne za 2010 rok. 2019-06-07 09:31:49
Mienie Komunalne za 2011 rok. 2019-06-07 09:30:24
Mienie Komunalne za 2012 rok. 2019-06-07 09:21:49
Mienie Komunalne za 2013 rok. 2019-06-07 09:19:49
Mienie Komunalne za 2014 rok. 2019-06-07 09:15:56
Mienie Komunalne za 2015 rok. 2019-06-07 09:11:01
Mienie Komunalne za 2016 rok. 2019-06-07 09:09:14
Mienie Komunalne za 2017 rok. 2019-06-07 09:05:20
Statut Gminy Bielice 2019-06-05 10:44:41
Oświadczenia majątkowe za 2018r. 2019-06-03 15:03:54
Mienie Gminy za 2018 rok. 2019-06-03 11:20:34
INFORMACJA w sprawie wyboru ławników na lata 2016 ? 2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie 2019-05-31 12:55:35
2019 rok 2019-04-01 15:24:45
2019 rok 2019-04-01 15:19:35
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji rady gminy bielice z dnia 19 grudnia 2018r. 2019-04-01 15:11:43
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2018r 2019-04-01 15:07:29
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2018r. 2019-04-01 15:01:25
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 17grudnia 2018r. 2019-04-01 14:56:56
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia komisji budżetu, rolnictwa i spraw gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 roku. 2019-04-01 14:49:52
2018 rok 2019-04-01 14:47:35
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018roku 2019-04-01 14:19:21
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopad 2018 roku. 2019-04-01 14:11:53
2018 rok 2019-04-01 14:08:08
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. 2019-04-01 13:59:52
2018 rok 2019-04-01 13:57:56
Sesja nr V 2019-04-01 12:02:58
Wzór uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 2019-03-29 14:42:24
Rozstrzygnięcie konkursu dnia 29 marca 2019r. ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 2019-03-29 12:34:10
Sesja nr V 2019-03-15 15:11:27
Zawiadomienie V sesji Rady Gminy Bielice. 2019-03-15 14:56:42
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2019-03-15 14:55:31
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2019-03-15 14:54:44
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-03-15 14:53:59
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2019-03-15 14:52:29
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2019-03-15 14:51:44
Wykaz sołectw i sołtysów 2019-2024 2019-03-07 11:53:58
Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 2019-03-04 13:05:39
Rejestr zarzadzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym od dnia 15 stycznia 2018r do dnia 31 grudnia 2018r. 2019-03-04 11:19:56
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Bielice art.33 od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 07 grudnia 2018 r. 2019-03-04 10:43:32
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02 stycznia 2018r. do dnia 07 grudnia 2018r. 2019-03-04 09:24:16
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-22 10:06:31
Komunikat o obowiązku oznakowania pojemników w których gromadzi się odpady. 2019-02-21 13:34:40
Informcja na temat wodociągu w Swochowie. 2019-02-19 09:46:02
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice kadencja VIII od 20.11.2018 do 30.12.2019 2019-02-18 12:03:10
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice od 28.12.2017 do 19.10.2018 2019-02-18 09:58:55
Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie wezwania autorów pisma z dnia 31 stycznia 2019r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uzupełnienia jego braków. 2019-02-13 09:24:36
Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmiany Loklanego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-13 09:21:28
Sesja nr IV 2019-02-13 09:18:56
W sprawie zminy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023. 2019-02-12 07:58:52
Sesja nr IV 2019-02-12 07:48:47
Zawiadomnienie IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice. 2019-02-08 15:03:45
Wybory sołtysów w poszczególnych sołectwach w roku 2019. 2019-01-31 14:17:51
Oświadczenia majątkowe na początku VIII kadencji. 2019-01-31 08:06:58
2018 rok 2019-01-31 08:05:57
Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:46:57
Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2019-01-29 12:46:26
Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2019-01-29 12:45:48
Stępień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:45:20
Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:55
Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:27
Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:44:02
Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:43:22
Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:42:48
Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:42:17
Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:41:49
Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:40:22
Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:39:54
Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:39:09
Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2019-01-29 12:35:06
Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2019-01-29 12:16:58
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Bielice przed upływem kadencji. 2019-01-29 12:13:40
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy Bielice 2019-01-28 07:59:39
Plan zamówień publicznych 2019r. 2019-01-25 08:14:19
W.120.2019 Zarzadzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2019-01-22 13:32:43
W.0050.2019 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. 2019-01-22 13:31:25
Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2019-01-17 13:34:17
Butkowska Halina - Skarbnik Gminy Bielice 2019-01-17 13:29:00
Kopacka Anna Maria - Kierownik Osrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2019-01-17 13:25:37
Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Bibloteki 2019-01-17 13:16:43
Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2019-01-17 13:08:47
Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2019-01-17 13:02:59
Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:57:33
Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2019-01-17 12:56:11
Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:53:28
Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:48:35
Stępień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:47:20
Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:46:19
Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:45:22
Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:43:57
Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2019-01-17 12:42:52
Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:41:20
Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:36:36
Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:33:31
Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:31:50
Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:30:35
Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2019-01-17 12:28:06
2018 rok 2019-01-17 12:11:00
Zwrot podatku akcyzowego 2019-01-15 08:34:15
Sesja nr III 2019-01-10 12:17:50
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-14 14:43:41
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2018-12-14 14:43:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych 2018-12-14 14:43:06
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-12-14 14:42:39
Zawiadomienie III sesja Rady Gminy Bielice 2018-12-14 14:27:33
Sesja nr III 2018-12-14 13:11:40
Sesja nr II 2018-12-10 12:27:21
Kadencja VIII 2018-12-10 12:03:22
Klub Radnych Młodzi dla Gminy Bielice 2018-12-10 12:01:15
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-10 12:00:30
Klub Radnych Zieloni 2018-12-10 11:59:38
Klub Radnych PSL 2018-12-10 11:58:50
Kluby Radnych 2018-12-10 11:58:15
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji doraźnej 2018-12-10 08:29:47
Skład Rady Gminy Bielice 2018-12-06 14:08:16
Skład Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-06 13:56:23
Skład Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-12-06 13:55:52
Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:55:18
Skład Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:54:50
Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:53:56
Skład Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:53:15
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2018-12-06 13:51:19
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice. 2018-12-06 13:49:28
Kadencja VIII 2018-12-06 13:38:53
Skład Rady Gminy Bielice 2018-12-06 13:37:46
Kadencja VIII 2018-12-06 13:37:23
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2018-12-04 11:28:35
Wójt Gminy Bielice Iwona Jolanta Kochel 2018-12-04 08:08:49
Sesja Nr 1 2018-11-29 14:39:23
Sesja Nr II 2018-11-26 13:11:24
Kadencja VIII 2018-11-26 13:11:08
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-23 15:08:37
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-11-23 15:07:16
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-11-23 15:05:50
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-11-23 15:04:41
Zawiadomienie II sesja Rady Gminy Bielice 2018-11-23 15:02:21
Klauzula informacyjna 2018-11-22 13:48:22
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta 2018-11-15 15:18:41
VIII Kadencja 2018-11-15 15:16:55
Informacja z przebiegu konsultacji 2018-11-08 09:24:21
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej 2018-11-06 13:58:41
Wyniki wyborów samorządowych 2018-10-24 12:09:58
Obwieszczenie z dnia 18 października 2018 r. 2018-10-19 12:46:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2018-10-18 09:51:00
Informacja o składach osobowych komisji 2018-10-16 14:07:36
Zawiadomienie o terminie sesji nadzwyczajnej 2018-10-16 14:02:24
Sesja Nr XXXII 2018-10-16 14:01:47
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2018 r. 2018-10-16 14:01:21
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. 2018-10-16 13:59:40
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej numerem 219 położonej w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2018-10-16 13:58:21
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/156/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-10-16 13:55:54
Sesja Nr XXXII 2018-10-16 13:53:49
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2018-10-10 09:17:48
Formularz konsultacji 2018-10-10 09:17:24
Program współpracy 2018-10-10 09:16:58
Konsultacje społeczne na rok 2019 2018-10-10 09:16:09
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku 2018-10-10 07:58:58
Zawiadomienie o terminie pierwszego posiedzenia komisji obwodowych 2018-10-08 08:36:57
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Bielice 2018-10-05 15:20:19
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bielice 2018-10-04 13:29:30
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pyrzycach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego 2018-10-04 13:22:32
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bielice 2018-10-04 13:18:47
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-28 13:23:59
Informacja 2018-09-25 14:12:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice 2018-09-21 11:05:22
Komunikat z dnia 17.09.2018 r. 2018-09-18 08:32:31
Sesja Nr XXXI 2018-09-17 12:54:04
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych 2018-09-14 08:28:38
Komunikat w sprawie zmiany miejsca dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 14 września 2018 roku 2018-09-14 08:03:08
Informacja dotycząca oświadczenia lustracyjnego 2018-09-13 12:24:00
Sesja Nr XXXI 2018-09-13 11:55:27
Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice. 2018-09-13 11:48:53
Sesja Nr XXXI 2018-09-13 11:47:19
Informacja o składzie osobowym, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach 2018-09-13 11:07:43
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-07 16:50:19
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych 2018-09-07 12:26:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2018-08-27 14:08:31
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego 2018-08-27 14:04:01
Obwieszczenie Marszałka o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-23 13:17:39
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejminków województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-22 13:25:50
Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 2018-08-22 13:21:23
Zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2018-08-22 13:00:11
Uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-22 12:47:19
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie podziału gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-08-22 12:46:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Bielice 2018-08-01 12:17:38
Informacja dot. zebrań wiejskich 2018-07-25 13:11:17
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji doraźnej 2018-07-24 14:59:39
Sesja Nr XXX 2018-06-20 14:43:14
Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2018-06-14 10:51:58
Zawiadomienie 2018-06-13 14:18:39
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-06-07 09:03:55
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-06-07 08:57:51
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-06-07 08:55:17
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2018-06-07 08:46:05
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/5 o pow. 2,3231 ha położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz, gmina Bielice 2018-06-07 08:32:28
Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-06-07 08:29:47
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice 2018-06-07 08:28:17
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej 2018-06-07 08:27:20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice 2018-06-07 08:25:03
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. 2018-06-07 08:24:01
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 2018-06-07 08:23:12
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 r. 2018-06-07 08:18:18
Sesja Nr XXX 2018-06-07 08:17:07
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-06-07 08:16:20
Sesja Nr XXX 2018-06-07 08:14:11
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-06-05 09:12:50
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:05:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-05-22 13:01:39
Zawiadomienie o wyborze oferty 2018-05-17 09:59:07
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-05-07 08:13:34
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-05-02 14:22:23
Protokół kontroli nr HK-156/18 2018-04-26 08:44:55
Otwarty konkurs ofert na: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży 2018-04-24 10:16:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-04-24 10:14:16
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za 2017 rok 2018-04-17 13:55:59
Akty prawa miejscowego 2018 r. 2018-04-05 08:59:42
Protokół Nr XXVIII/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. 2018-04-04 14:38:25
Protokół Nr XXVII/2018 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 roku 2018-04-04 14:36:48
Sesja Nr XXIX 2018-04-04 14:14:24
Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:46:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-04-03 12:43:31
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2017. 2018-03-22 12:48:45
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2018 2018-03-22 12:47:59
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 2018-03-22 12:46:46
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2018-03-22 12:41:09
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/3 o pow. 5,0623 ha położonej w obrębie geodezyjnym  Będgoszcz, gmina Bielice. 2018-03-21 14:09:38
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2018-03-21 14:08:16
Sesja Nr XXIX 2018-03-21 14:07:02
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2018-03-21 14:06:07
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2018-03-21 13:59:29
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2018-03-21 13:57:55
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-03-21 13:56:09
Sesja Nr XXIX 2018-03-21 13:54:57
Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest w 2018 roku 2018-03-07 11:45:50
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2018 2018-03-07 11:38:49
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:31:47
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bielice 2018-03-06 11:30:38
Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2018 roku 2018-02-28 14:40:27
2018 rok 2018-02-28 14:38:26
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w celu przeprowadzenia kontroli 2018-02-22 11:10:28
Uchwała Nr XXVIII/145/18 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-16 11:15:28
Sesja Nr XXVIII 2018-02-16 11:15:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2018-02-13 11:09:17
Sesja Nr XXVIII 2018-02-13 11:07:12
Zawiadomienie o terminie sesji 2018-02-13 11:06:42
Sesja Nr XXVIII 2018-02-13 11:04:49
Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-02-12 12:43:31
Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-02-07 09:36:17
Uchwała Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-02-07 09:34:27
Uchwała Nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-02-07 09:31:43
Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-02-07 09:25:55
Uchwała Nr XXVII/140/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-02-06 12:39:54
Sesja Nr XXVII 2018-02-06 12:34:26
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2018 r. 2018-02-06 12:34:05
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 2018-01-24 12:20:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień występujących w Gminie Bielice na 2018 rok 2018-01-24 11:20:07
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 2018-01-24 11:14:28
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-01-24 11:12:28
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2018-01-24 10:59:14
Sesja Nr XXVII 2018-01-24 10:57:29
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:54:25
Sesja Nr XXVII 2018-01-24 10:48:20
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:46:44
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:44:15
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2018-01-24 10:40:56
Uchwały podatkowe 2018 2018-01-16 10:38:37
Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 roku 2018-01-11 12:56:46
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2017 roku 2018-01-11 12:30:04
Protokół Nr XXV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 listopada 2017 roku 2018-01-11 12:23:56
W.0050.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2018-01-09 11:39:40
W.120.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2018-01-09 11:39:19
Sesja Nr XXVI 2018-01-03 09:40:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2018 2017-12-14 14:21:16
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 2017-12-14 14:19:54
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice 2017-12-14 12:19:39
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-12-14 12:18:19
Sesja Nr XXVI 2017-12-14 12:17:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2018. 2017-12-14 12:16:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018. 2017-12-14 12:16:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018 - 2025 2017-12-13 14:24:47
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023 2017-12-13 14:07:18
Sesja Nr XXVI 2017-12-13 14:05:34
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. 2017-12-11 11:46:48
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 22 listopada 2017 r. 2017-12-11 10:56:15
Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków 2017-12-11 10:04:04
Kluby Radnych 2017-12-04 11:44:45
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych - Uchwały Rady Gminy 2017-12-04 10:57:52
Archiwum zakładowe 2017-12-04 09:42:03
Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2016 roku 2017-12-01 13:21:05
Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2016 roku 2017-12-01 13:14:39
Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku 2017-12-01 13:10:49
Protokół Nr 2/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 13 maja 2016 roku 2017-12-01 13:05:17
Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 roku 2017-12-01 12:56:57
Protokół Nr 5/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 20 września 2016 roku 2017-12-01 12:39:16
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 12 września 2017 roku 2017-12-01 12:24:13
Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 13 września 2017 roku 2017-12-01 12:20:12
2017 rok 2017-12-01 10:37:31
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku 2017-12-01 10:37:13
2017 rok 2017-12-01 10:34:24
Protokół Nr 2/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2017 roku 2017-12-01 10:26:17
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2017 roku 2017-12-01 10:18:51
2017 rok 2017-12-01 10:17:03
Protokół Nr 1/2017 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2017 roku 2017-12-01 10:14:27
2017 rok 2017-12-01 10:11:00
Protokół Nr XXIV/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 roku 2017-11-22 15:09:23
Sesja Nr XXV 2017-11-22 14:28:47
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-11-22 14:23:06
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-11-22 14:19:22
Podatek rolny i podatek leśny na 2018 rok 2017-11-13 14:51:35
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2017-11-13 14:45:30
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-11-13 14:41:17
Sesja Nr XXV 2017-11-13 14:40:34
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r.w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej. 2017-11-13 14:39:54
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2017-11-13 14:38:16
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 2017-11-13 14:36:48
Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice. 2017-11-13 14:32:11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.". 2017-11-13 14:29:39
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach 2017-11-13 14:27:14
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok 2017-11-13 14:23:24
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2018 2017-11-13 14:21:54
Sesja Nr XXV 2017-11-13 14:19:55
Informacja z przebiegu konsultacji 2017-10-09 08:28:11
Protokół kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-10-06 14:40:19
Protokół Nr XXIII/2017 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. 2017-09-27 14:52:31
Sesja Nr XXIV 2017-09-27 14:27:02
Formularz konsultacji 2017-09-14 14:14:18
Roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 2017-09-14 14:13:15
Zarządzenie Wójta Gminy Bielice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 2017-09-14 14:10:29
Konsultacje społeczne na rok 2018 2017-09-14 14:07:48
Informacja 2017-09-14 10:53:25
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-09-07 13:06:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-09-07 12:00:33
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 2017-09-07 11:59:14
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice 2017-09-07 11:57:44
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie 2017-09-07 11:55:37
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 2017-09-07 11:53:08
Projekt uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-09-07 11:51:37
Sesja Nr XXIV 2017-09-07 11:49:22
Zawiadomienie o terminie sesji 2017-09-07 11:48:29
Sesja Nr XXIV 2017-09-07 11:47:23
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2017-09-07 11:46:30
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2017-09-07 11:44:53
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-09-07 11:43:39
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r. 2017-09-01 13:35:29
Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:49:59
Woronowicz Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2017-07-17 14:48:27
Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2017-07-17 14:46:33
Wilczyńska Kamela - Sekretarz Gminy Bielice 2017-07-17 14:45:14
Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:43:48
Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2017-07-17 14:42:20
Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:40:59
Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:37:45
Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:36:17
Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:34:35
Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:33:04
Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2017-07-17 14:31:30
Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:28:41
Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:26:43
Kreft Elżbieta - Kierownik Gminnej Biblioteki 2017-07-17 14:20:23
Kopacka Anna Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2017-07-17 14:16:10
Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:14:12
Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:12:18
Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:11:07
Butkowska Halina - Skarbnik Gminy 2017-07-17 14:07:35
Adamski Jan - Radny Gminy Bielice 2017-07-17 14:05:45
2017 rok 2017-07-17 14:03:50
70 lecie OSP Babin i OSP Parsów 2017-07-05 08:16:04
Protokół Nr XXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 kwietnia 2017 roku 2017-07-04 10:26:06
Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-07-04 10:13:56
Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-07-04 10:12:22
Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-07-04 10:10:09
Uchwała Nr XXIII/112/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2017-07-04 10:08:28
Uchwała Nr XXIII/111/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-07-04 10:05:50
Uchwała Nr XXIII/110/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 2017-07-04 10:02:03
Uchwała Nr XXIII/109/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-07-04 10:00:50
Uchwała Nr XXIII/108/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 2017-07-04 09:59:34
Uchwała Nr XXIII/107/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. 2017-07-04 09:58:28
Sesja Nr XXIII 2017-07-04 09:55:59
Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2017-06-27 14:46:11
2017 r. 2017-06-26 13:51:40
Rejestr petycji 2017 r. 2017-06-26 12:46:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. 2017-06-14 14:26:52
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-06-14 14:24:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-06-14 13:21:37
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2017-06-12 15:19:19
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 2017-06-12 15:18:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2017-06-12 15:17:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 2017-06-12 15:16:11
Sesja Nr XXIII 2017-06-12 15:15:05
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2017-06-12 15:10:13
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Bielice 2017-06-12 15:08:15
Sesja Nr XXIII 2017-06-12 15:05:27
Protokół kontroli Nr HD-30/17 2017-06-02 09:31:30
Protokół kontroli Nr HK-124/17 2017-05-29 13:38:29
Protokół kontroli Nr HK-125/17 2017-05-29 13:37:44
Spotkanie Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" 2017-05-15 11:52:57
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2017-05-15 11:11:29
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bielicach w zakresie organizowania, kontrolowania dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2017-05-11 14:36:00
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-05-11 09:16:34
Informacja Wójta Gminy Bielice o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 2017-04-28 12:15:39
Sesja Nr XXII 2017-04-20 14:24:00
Sesja Nr XXII 2017-04-11 11:13:42
Zawiadomienie 2017-04-11 11:00:41
Sesja Nr XXII 2017-04-11 10:58:20
Uchwała Nr XXI/103/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2017-04-10 14:02:14
Uchwała Nr XXI/102/2017 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-04-10 14:00:08
Uchwała Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-10 13:54:32
Uchwała Nr XXI/100/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-04-10 13:52:18
Uchwała Nr XXI/99/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-04-10 13:50:54
Sesja Nr XXI 2017-04-10 13:49:27
Akty prawa miejscowego 2017 r. 2017-04-06 11:24:43
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 2017-04-05 14:55:40
Stowarzyszenie Koła Emerytów i Rencistów Ziemi Bielickiej 2017-04-05 14:49:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2017-04-05 14:14:06
Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 2017-04-05 13:57:37
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach 2017-04-05 13:56:59
Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie 2017-04-05 13:56:00
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie 2017-04-05 13:55:24
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach 2017-04-05 13:54:56
Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" 2017-04-05 13:53:58
Stowarzyszenie zwykłe - "Środowisko i Zdrowie" 2017-04-05 13:51:26
Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach 2017-04-05 13:51:06
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabowie 2017-04-05 13:50:53
Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie 2017-04-05 13:50:41
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Liniach 2017-04-05 13:50:28
Ochotnicza Straż Pożarna w Parsowie 2017-04-05 13:50:15
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2017-03-31 08:47:55
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 2017-03-27 08:23:50
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 2017-03-27 08:22:40
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016.  2017-03-22 13:12:06
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 2017-03-22 13:10:42
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-22 13:09:29
Sesja Nr XXI 2017-03-22 13:08:35
Zawiadomienie o o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-03-22 13:07:24
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2017-03-22 13:06:13
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rewizyjnej 2017-03-22 13:05:09
Zawiadomienie 2017-03-22 12:55:19
Sesja Nr XXI 2017-03-22 12:54:29
Uchwała Nr XX/98/17 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-03-01 12:53:23
Sesja Nr XX 2017-03-01 12:50:32
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2017 r. 2017-03-01 12:50:01
W.0050.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2017-03-01 12:46:08
W.120.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2017-03-01 12:45:43
Interpretacja indywidualna prawa podatkowego 2017-02-28 15:15:19
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2017-02-27 10:45:11
Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 roku 2017-02-24 10:48:27
Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 roku 2017-02-24 10:46:16
Protokół Nr XXIV/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 maja 2013 roku 2017-02-24 10:43:31
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-02-20 14:13:42
Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice 2017-02-20 14:10:20
Sesja Nr XX 2017-02-20 14:08:12
Sesja Nr XX 2017-02-20 14:07:20
Protokół kontroli Nr HD-05/17 2017-01-30 09:40:11
Protokół kontroli Nr HD-04/17 2017-01-30 09:39:20
Uchwała Nr XXXIV.90.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bielice 2017-01-23 14:37:12
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2017 2017-01-23 11:46:00
Budżet Gminy 2017 2017-01-20 09:02:31
Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.50.2016.PZ 2017-01-19 13:45:02
Wystąpienie pokontrolne K-2.431.1.49.2016.PZ 2017-01-19 13:44:15
Obwieszczenie 2017-01-19 13:32:17
Sesja Nr XIX 2017-01-12 11:52:39
Uchwały podatkowe 2017 2017-01-10 14:32:51
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-01-10 09:49:14
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016r. do dnia 15 grudnia 2016 r. 2017-01-10 08:42:55
Podatek od środków transportowych 2017-01-05 08:19:55
Podatek od środków transportowych 2017-01-05 08:18:42
Podatek od nieruchomości 2017-01-05 08:16:30
Podatek rolny 2017-01-05 08:15:46
Podatek leśny 2017-01-05 08:15:00
Podatek od nieruchomości 2017-01-05 08:09:08
Podatek rolny 2017-01-05 08:08:49
Podatek leśny 2017-01-05 08:08:39
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz załączniki do informacji 2017-01-05 08:06:35
Osoby prawne 2017-01-05 08:02:36
Osoby fizyczne 2017-01-05 08:02:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2017 2016-12-15 14:21:41
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032. 2016-12-15 14:19:38
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016. 2016-12-15 10:20:48
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-12-15 10:20:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-15 10:19:10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2016-2020 2016-12-15 10:18:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2016-2018 2016-12-15 10:16:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2017. 2016-12-15 10:12:32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2017 2016-12-15 10:10:50
Sesja Nr XIX 2016-12-15 10:09:49
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2016-12-15 10:08:17
Zawiadomienie 2016-12-15 10:06:30
Sesja Nr XIX 2016-12-15 10:05:33
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2032. 2016-11-24 12:58:49
Sesja Nr XVIII 2016-11-24 12:57:53
Zawiadomienie 2016-11-24 12:55:08
Sesja Nr XVIII 2016-11-24 12:53:46
Sesja Nr XVII 2016-11-18 08:51:17
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-11-16 14:45:58
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-10-27 15:26:20
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok 2016-10-27 10:57:38
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2016-10-27 10:56:34
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017 2016-10-27 10:49:40
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 2016-10-27 10:48:02
Sesja Nr XVII 2016-10-27 10:45:43
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2016-10-27 10:37:55
Zawiadomienie o sesji Nr XVII 2016-10-27 10:35:00
Sesja Nr XVII 2016-10-27 10:33:57
Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-10-24 11:41:12
Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 07 lipca 2016 r. 2016-10-18 10:10:07
Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 20 maja 2016 r. 2016-10-18 10:08:58
Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice z dnia 03 marca 2016 r. 2016-10-18 10:07:16
Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 08 lipca 2016 r. 2016-10-18 10:05:34
Protokół Nr 2/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 19 maja 2016 r. 2016-10-18 10:03:48
Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice z dnia 16 marca 2016r. 2016-10-18 10:00:38
2016 rok 2016-10-18 09:56:23
2016 rok 2016-10-18 09:56:12
2016 rok 2016-10-18 09:56:02
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-10-07 09:19:44
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2016-10-07 09:16:38
Program współpracy 2016-10-05 12:56:12
Formularz konsultacji 2016-10-05 12:55:55
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2016-10-05 12:55:31
Konsultacje społeczne na rok 2017 2016-10-05 12:54:45
Protokół Nr 6/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 16 grudnia 2013 r. 2016-10-04 08:28:35
Protokół Nr 5/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 października 2013 r. 2016-10-04 08:27:14
Protokół Nr 4/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 07 października 2013 r. 2016-10-04 08:25:59
Protokół Nr 3/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2013 r. 2016-10-04 08:24:20
Protokół Nr 2/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 21 maja 2013 r. 2016-10-04 08:22:57
Protokół Nr 1/2013 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2013 r. 2016-10-04 08:21:11
Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-26 11:35:54
Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Bielice z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-26 11:29:52
Sesja Nr XVI 2016-09-26 11:27:33
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-09-26 11:20:14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-15 09:16:24
Protokół kontroli Nr HK-187/16 2016-09-14 08:17:12
Protokół kontroli Nr HK-186/16 2016-09-14 08:16:22
Protokół kontroli Nr HK-185/16 2016-09-14 08:15:35
Protokół kontroli Nr HK-184/16 2016-09-14 08:14:47
Protokół kontroli Nr HK-183/16 2016-09-14 08:13:38
Protokół kontroli Nr HK-182/16 2016-09-14 08:04:21
Protokół kontroli Nr HK-181/16 2016-09-14 08:02:01
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-09-13 11:12:28
Sesja Nr XVI 2016-09-13 11:11:12
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. 2016-09-13 11:01:47
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Bielice 2016-09-08 14:06:47
Zawiadomienie o Sesji Nr XVI 2016-09-08 14:04:50
Sesja Nr XVI 2016-09-08 14:03:26
Protokół kontroli Nr HK-153/16 2016-08-09 09:49:24
Protokół kontroli Nr HK-152/16 2016-08-09 09:48:38
Protokół kontroli Nr HK-151/16 2016-08-09 09:46:39
Protokół kontroli Nr HK-150/16 2016-08-09 09:45:30
Protokół kontroli Nr HK-149/16 2016-08-09 09:44:39
Protokół kontroli Nr HK-148/16 2016-08-09 09:43:06
Protokół kontroli Nr HK-147/16 2016-08-09 09:42:09
Protokół kontroli Nr HK-146/16 2016-08-09 09:41:16
Protokół kontroli Nr HK-145/16 2016-08-09 09:39:15
Protokół kontroli Nr HK-144/16 2016-08-09 09:38:19
Protokół kontroli Nr HK-143/16 2016-08-09 09:37:26
Zdzisław Lech Twardowski - Wójt Gminy Bielice 2016-07-28 12:18:00
Teresa Kwiatkowska - Radna Gminy Bielice 2016-07-28 12:15:29
Tadeusz Stempień - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:13:50
Stanisław Kulig - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:10:52
Sławomir Jędrzejczyk - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:09:15
Ryszard Kulig - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:07:36
Radosław Pluta - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:03:45
Piotr Wilczyński - Przewodniczący Rady Gminy Bielice 2016-07-28 12:02:13
Marcin Zięcina - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 12:00:46
Marcin Ossowicz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:59:16
Małgorzata Woronowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 2016-07-28 11:56:22
Krzysztof Mordal - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:54:16
Kamela Wilczyńska - Sekretarz Gminy Bielice 2016-07-28 11:52:37
Jan Stefan Adamski - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:48:38
Halina Butkowska - Skarbnik Gminy Bielice 2016-07-28 11:43:28
Elżbieta Kreft- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 2016-07-28 11:41:04
Dariusz Chytryj - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:37:59
Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:36:01
Bogdan Wdówka - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:33:13
Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-07-28 11:30:57
Andrzej Kołobycz - Radny Gminy Bielice 2016-07-28 11:28:59
2016 rok 2016-07-28 11:19:29
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice - referent ds. księgowości budżetowej 2016-07-26 08:59:37
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2016-07-06 08:56:26
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2016-07-06 08:55:40
Uchwała Nr XV/76/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy Bielice za 2015 r. 2016-06-28 08:56:45
Uchwała Nr XV/77/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy Bielice  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-28 08:54:33
Uchwała Nr XV/78/16 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-06-28 08:53:33
Sesja Nr XV 2016-06-28 08:52:19
Projekt Uchwały Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-06-08 12:50:18
Zawiadomienie o XV Sesji Rady Gminy Bielice 2016-06-08 12:05:36
Sesja Nr XV 2016-06-08 12:04:25
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy Bielice na dzień 22 czerwca 2016 r. 2016-06-08 12:03:11
Projekt Uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-08 12:00:22
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2015 r. 2016-06-08 11:59:16
Sesja nr XV 2016-06-08 11:56:24
Sesja nr XIV 2016-06-07 13:37:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice 2016-05-17 14:17:13
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 2016-05-17 14:15:40
Sesja Nr IV 2016-05-17 14:13:52
Zawiadomienie o terminie sesji 2016-05-16 09:58:34
Sesja Nr XIV 2016-05-16 09:56:59
Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Bielice 2016-05-16 09:55:24
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2015 2016-05-10 10:53:16
Informacja Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 r. 2016-05-10 10:49:18
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-05-02 13:40:23
Przyjmowanie i załatwianie petycji 2016-05-02 12:06:10
2016 r. 2016-05-02 10:53:27
Petycja Nr 152.1 2016-05-02 10:46:05
2016 r. 2016-05-02 10:37:10
2015 r. 2016-05-02 10:37:04
Rejestr petycji 2016 r. 2016-05-02 10:29:45
Rejestr petycji 2015 r. 2016-05-02 10:28:35
Protokół kontroli Nr HD-26/16 2016-04-29 08:58:57
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2016 2016-04-21 08:59:22
Ocena jakości wody na terenie gminy Bielice 2014 2016-04-21 08:58:57
Protokół kontroli problemowej gospodarki finansowej Gminy Bielice w zakresie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku 2016-04-19 14:27:37
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli 2016-04-19 14:19:58
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Bielice za lata 2011-2014 oraz wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej gminy za okres sprzed 2011 roku i występujących w 2015 r. 2016-04-19 09:13:23
Uchwała Nr XIII/73/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2016-03-31 12:16:03
Uchwała Nr XIII/72/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok 2016-03-31 12:14:56
Uchwała Nr XIII/71/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2016-03-31 12:11:56
Uchwała Nr XIII/70/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice 2016-03-31 12:09:15
Uchwała Nr XIII/69/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice 2016-03-31 12:01:31
Uchwała Nr XIII/68/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2016-03-31 12:00:06
Uchwała Nr XIII/67/16 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 2016-03-31 11:57:14
Sesja Nr XIII 2016-03-31 11:55:14
Uchwała Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-03-30 09:02:01
Sesja Nr XII 2016-03-30 08:59:47
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2016 r. 2016-03-30 08:59:30
Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie organizowania, kontrolowania i dokumentowania przebiegu kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej 2016-03-29 10:11:31
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2016-03-17 14:59:09
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok. 2016-03-17 14:44:50
Sprawozdanie z działalności ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2015 r. 2016-03-17 14:44:15
Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim. 2016-03-17 14:29:12
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok. 2016-03-17 14:28:13
Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Bielice. 2016-03-17 14:27:31
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2016-03-17 14:25:51
Projekt uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice. 2016-03-17 14:24:38
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 2016-03-17 14:21:12
Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:19:43
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice 2016-03-17 14:19:01
Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:15:50
Sesja Nr XIII 2016-03-17 14:15:11
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2016-03-09 14:45:59
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2016-03-09 14:45:20
Budżet Gminy 2016 2016-03-04 14:18:45
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2016-02-26 08:50:27
Protokół Nr HK-33/16 2016-02-24 13:46:47
Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok 2016-02-15 08:12:12
Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016. 2016-02-15 08:11:13
Protokół HD-14/16 2016-02-09 10:01:37
Protokół HD-13/16 2016-02-09 10:00:52
Protokół HD-14/16 2016-02-09 09:53:16
Protokół HD-13/16 2016-02-09 09:52:28
Akty prawa miejscowego 2016 r. 2016-01-26 13:40:08
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 2016-01-21 12:49:08
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 19.01.2015 do dnia 30.12.2015 2016-01-18 14:45:05
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 12.01.2015 do dnia 31.12.2015 2016-01-18 14:43:05
Wzory deklaracji 2016-01-18 08:30:50
W.0050.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2016-01-15 09:26:14
W.120.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2016-01-15 09:25:34
Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Bielice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2016-01-07 11:26:05
Sesja Nr XII 2016-01-07 11:24:21
Sesja Nr XI 2016-01-07 09:59:59
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2015-12-31 09:28:43
Sesja Nr XII 2015-12-31 08:50:08
Zawiadomienie 2015-12-31 08:45:29
Sesja Nr XII 2015-12-31 08:43:42
Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i rolnictwa 2015-12-30 12:01:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 14:36:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035 2015-12-18 14:35:08
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2015-12-18 14:33:26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2015-12-18 13:25:45
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 13:04:16
Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-12-18 13:01:05
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa 2015-12-18 12:58:52
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2016 2015-12-18 12:34:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2015-12-18 12:33:24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych 2015-12-18 12:31:59
Sesja Nr XI 2015-12-18 12:29:08
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-12-18 12:28:32
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-12-18 12:27:12
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-12-18 12:25:55
Zawiadomienie sesja 2015-12-18 12:24:12
Sesja Nr XI 2015-12-18 12:17:58
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. inwestycji i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa 1/2 etatu 2015-12-15 11:28:41
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2015-12-11 07:45:41
Sesja Nr X 2015-11-30 07:51:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok. 2015-11-12 14:15:04
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016. 2015-11-12 14:13:03
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok 2015-11-12 14:12:25
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2015-11-12 14:11:33
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-11-12 14:10:49
Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2015-11-12 14:09:50
Sesja Nr X 2015-11-12 14:09:00
Zawiadomienie o terminie sesji 2015-11-12 14:08:36
Sesja Nr X 2015-11-12 14:07:52
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-11-12 14:07:22
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-11-12 14:06:26
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-11-12 14:05:04
Sesja Nr IX 2015-11-02 11:14:22
Projekt uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice 2015-10-23 15:00:39
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:59:35
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:58:46
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-10-23 14:58:04
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-10-23 14:40:19
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika 2015-10-23 14:38:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice. 2015-10-23 14:37:49
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice. 2015-10-23 14:37:08
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy 2015-10-23 14:36:29
Sesja Nr IX 2015-10-23 14:36:10
Zawiadomienie 2015-10-23 14:34:14
Sesja Nr IX 2015-10-23 14:33:28
Program współpracy 2015-10-21 14:28:35
Formularz konsultacji 2015-10-21 14:28:09
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2015-10-21 14:27:36
Konsultacje społeczne na rok 2016 2015-10-21 14:26:22
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-10-06 11:39:31
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-10-06 11:38:27
Sesja nr VIII 2015-09-15 15:17:45
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 2015-09-14 14:19:58
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2027. 2015-09-10 10:01:11
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-09-10 09:55:35
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice 2015-09-08 12:29:40
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-09-04 14:25:11
Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy 2015-09-04 14:23:24
Sesja Nr VIII 2015-09-04 14:22:46
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej 2015-09-04 14:21:02
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika 2015-09-04 14:20:14
Projekt uchwały w sprawie nabycia działki Nr 135/7 w obrębie Chabowo wydzielonej na poszerzenie pasa drogi gminnej działka Nr 176 2015-09-04 14:19:32
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2015-09-04 14:18:49
Sesja Nr VIII 2015-09-04 14:18:00
Nabór na wolne stanowisko pracy młodszy referent ds. rozliczeń finansowych, ZFŚS, księgowości 2015-08-21 08:53:12
Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2015-08-17 10:47:51
Budżet Gminy 2015 2015-07-21 12:56:43
Akty prawa miejscowego 2015 r. 2015-07-13 13:55:44
Akty prawa miejscowego 2014 r. 2015-07-13 13:00:49
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-07-03 09:14:15
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. kancelarii urzędu, promocji gminy, kadr 2015-06-30 10:43:33
Podatek od środków transportowych - oświadczenie 2015-06-24 11:12:16
Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2015-06-18 15:30:05
Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-18 15:28:06
Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2015-06-18 15:27:16
Uchwała Nr VII/30/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 r. 2015-06-18 15:25:55
Uchwała Nr VII/29/15 Rady Gminy Bielice z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2014 r. 2015-06-18 15:24:43
Sesja Nr VII 2015-06-18 15:19:55
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-06-18 14:20:21
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek organizacyjnych 2015-06-15 15:35:41
Zawiadomienie 2015-06-10 09:19:28
Sesja Nr VII 2015-06-10 09:18:44
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2015-06-10 09:17:54
Sesja Nr VI 2015-06-09 09:37:47
Wybory ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-08 11:06:46
Wybory ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-08 11:03:50
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 2015-06-08 11:03:12
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych 2015-06-08 11:01:47
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej 2015-06-08 11:00:44
Zawiadomienie o terminie sesji 2015-05-22 15:11:34
Sesja Nr VI 2015-05-22 15:10:43
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji 2015-05-22 15:09:25
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 2015-05-22 13:11:08
Kadencja VII 2015-05-22 13:08:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2015-05-22 13:06:53
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-22 13:05:31
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2015-05-22 13:03:28
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Obszarów Wiejskich 2015-05-22 12:59:31
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice 2015-05-22 12:57:18
Projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 2015-05-22 12:55:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej SIL 24 przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. z Oświęcimia 2015-05-22 12:53:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-22 12:51:10
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice 2015-05-22 12:49:53
Sesja Nr VI 2015-05-22 12:46:38
Podatek od środków transportowych - oświadczenie rolnika dot. posiadania przyczep/naczep 2015-05-12 10:31:44
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2015-04-29 10:51:33
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-04-21 08:08:49
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 31.12.2014 2015-04-16 09:49:47
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 02.01.2014 do dnia 04.09.2014 2015-04-16 09:48:26
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 12.02.2014 do 14.11.2014 2015-04-16 09:46:57
Uchwała Nr V/18/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok. 2015-04-07 18:23:24
Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2015-04-07 18:22:30
Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia Delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-07 18:21:07
Sesja Nr V 2015-04-07 18:20:23
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-19 14:12:20
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok 2015-03-19 14:10:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2015-03-19 14:01:02
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice. 2015-03-19 13:59:16
Sesja Nr V 2015-03-19 13:58:21
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-03-19 13:57:44
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-03-19 13:56:28
Zawiadomienie 2015-03-19 13:54:10
Sesja Nr V 2015-03-19 13:53:37
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-19 13:53:04
Podatki - postępowanie - wniosek o wydanie zaświadczenia dla spadkobiercy o wysokości zobowiązań podatkowych 2015-03-16 14:41:53
Podatki postępowanie - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:39:31
Podatki - postępowanie - dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy 2015-03-16 14:38:03
Podatki - nadpłata - wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 2015-03-16 14:36:04
Podatki - nadpłata - wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku 2015-03-16 14:34:48
Podatek rolny i leśny - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:33:05
Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 2015-03-16 14:24:28
Podatek od środków transportowych - wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-03-16 14:22:29
Podatek od środków transportowych - wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego 2015-03-16 14:19:07
Podatek od środków transportowych - wnioski w sprawie ulg podatkowych: odroczenia, raty, umorzenia 2015-03-16 14:12:44
Podatek od środków transportowych - deklaracja podatkowa 2015-03-16 14:10:11
WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW - KADENCJA VII 2015-03-12 08:02:19
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-10 12:52:41
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-03-05 11:02:03
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-03-05 10:46:13
Sesja Nr IV 2015-03-03 12:45:56
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2015 r. 2015-03-03 12:45:45
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2015-02-18 15:05:29
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-02-18 12:07:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2015-02-18 12:07:21
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-02-18 12:06:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2015. 2015-02-18 12:06:26
Sesja Nr IV 2015-02-18 12:05:54
Zawiadomienie o terminie sesji 2015-02-18 12:02:24
Sesja Nr IV 2015-02-18 12:00:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2015-02-18 12:00:28
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2015-02-18 11:59:38
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2015-02-18 11:58:11
W.0050.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2015-01-23 13:31:18
W.120.2015 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2015-01-23 13:31:13
Skład Komisji Rewizyjnej 2015-01-23 13:28:03
Skład Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2015-01-23 13:25:09
Twardowski Zdzisław Lech - Wójt Gminy Bielice 2015-01-23 08:11:59
Wilczyński Piotr - Przewodniczący Rady 2015-01-23 08:08:26
Adamski Jan Stefan - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 08:01:31
Chytryj Dariusz - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:57:21
Jędrzejczyk Sławomir - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:53:26
Kołobycz Andrzej - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:48:02
Kulig Ryszard - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:44:04
Kulig Stanisław - Radny Gminy Bielice 2015-01-23 07:36:01
Kwiatkowska Teresa - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Bielice 2015-01-22 15:28:10
Mordal Krzysztof - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:23:36
Ossowicz Marcin - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:20:18
Pluta Radosław - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:15:57
Stempień Tadeusz - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:11:29
Tumasz Cezary - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:07:32
Wdówka Bogdan - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 15:00:29
Zięcina Marcin - Radny Gminy Bielice 2015-01-22 14:54:35
2015 rok 2015-01-22 14:48:33
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2015-01-08 10:53:25
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości 2015-01-08 10:48:24
Zwrot opłaty skarbowej 2015-01-08 10:43:54
Sesja Nr III 2015-01-07 13:31:11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2029 2014-12-24 10:33:29
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015 2014-12-24 10:31:33
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gmina na 2014 r. 2014-12-24 10:30:12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2014-12-24 10:29:20
Zawiadomienie 2014-12-24 08:50:18
Sesja Nr III 2014-12-24 08:49:45
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-12-24 08:49:14
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-12-24 08:48:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2014-12-24 08:45:52
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-12-24 08:45:22
Sesja Nr III 2014-12-24 08:44:45
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy 2014-12-24 07:40:23
Uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania. 2014-12-19 15:13:20
Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-19 14:46:29
Uchwała Nr II/4/14 Rady Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-19 13:39:30
Sesja Nr II 2014-12-19 13:38:03
Kadencja VII 2014-12-19 13:36:10
Uchwała Nr CCXL.553.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2014 r. 2014-12-18 11:59:59
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-11 13:41:22
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-11 13:39:47
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji ds Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania 2014-12-11 13:38:25
Projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice 2014-12-11 13:35:54
Sesja Nr II 2014-12-11 13:34:33
Kadencja VII 2014-12-11 13:34:24
Sesja Nr II 2014-12-11 13:30:23
Sesja Nr II 2014-12-11 13:29:17
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2014 2014-12-09 13:44:52
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2013 2014-12-09 13:44:36
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2012 2014-12-09 13:44:23
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2011 2014-12-09 13:44:06
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2010 2014-12-09 13:43:52
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2009 2014-12-09 13:43:38
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2008 2014-12-09 13:43:24
Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty 2007 2014-12-09 13:43:07
Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób 2014-12-09 10:47:37
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych w których zamieszkuje więcej niż 5 osób 2014-12-09 10:41:54
2. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-09 10:39:47
1. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-12-09 10:38:24
Deklaracja 2014-12-09 10:37:16
Wyjaśnienie do deklaracji zawierającej zmianę danych 2014-12-09 10:33:27
Wniosek w sprawie nadpłaty 2014-12-09 10:32:13
Instrukcja wypełniania przelewu 2014-12-09 10:31:42
Jak wypełniać deklarację 2014-12-09 10:30:13
Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 2014-12-05 11:56:23
Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku. 2014-12-05 11:55:34
UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-12-05 11:52:42
UCHWAŁA Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-12-05 11:51:34
DEKLARACJA 2014-12-05 11:50:28
Podatek od środków transportowych 2014-12-05 11:50:01
Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-12-05 11:49:19
Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-12-05 11:49:02
Podatek od nieruchomości 2014-12-05 11:48:32
Podatek rolny 2014-12-05 11:48:09
Podatek od nieruchomości 2014-12-05 11:47:22
Podatek rolny 2014-12-05 11:47:14
Podatek leśny 2014-12-05 11:46:53
Podatek leśny 2014-12-05 11:46:25
Wzory deklaracji dla osób prawnych 2014-12-05 11:46:15
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-12-05 11:27:53
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-12-05 11:27:31
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2014-12-05 11:27:06
Kadencja VII 2014-12-05 10:57:31
Skład Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2014-12-05 10:00:09
Kadencja VII 2014-12-05 09:59:14
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy 2014-12-05 09:32:57
Program współpracy 2014-12-05 09:32:35
Fromularz konsultacji 2014-12-05 09:32:17
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-12-05 09:31:59
Program współpracy 2014-12-05 09:31:19
Formularz konsultacji 2014-12-05 09:30:48
Konsultacje społeczne na rok 2013 2014-12-05 09:29:36
Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2014-12-05 09:28:45
Konsultacje społeczne na rok 2015 2014-12-05 09:27:41
Konsultacje społeczne na rok 2014 2014-12-05 09:27:34
Konsultacje społeczne na rok 2013 2014-12-05 09:27:31
Konsultacje społeczne na rok 2012 2014-12-05 09:27:26
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 2014-12-05 09:26:37
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2014-12-05 09:26:26
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2014-12-05 09:25:50
Związek Emerytów i Rencistów Rolniczych Rzeczposoplitej Polskiej 2014-12-05 09:22:04
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo 2014-12-05 09:21:50
Zadania publiczne 2014-12-05 09:19:10
Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2014-12-05 09:17:00
Regulamin korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością gminy Bielice 2014-12-05 09:15:34
Strategia Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 - 2020 2014-12-05 09:03:10
Herb i flaga 2014-12-05 08:16:42
Status Gminy 2014-12-05 08:10:58
Kontrole zewnętrzne 2014-12-04 14:03:37
Protokół Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 roku 2014-12-03 11:50:03
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice 2014-12-03 09:05:00
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2014-12-03 09:03:46
Sesja Nr I 2014-12-03 08:59:59
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r. 2014-12-03 08:58:06
Skład Rady Gminy Bielice 2014-12-03 08:56:57
Kadencja VII 2014-12-03 08:45:27
Zawiadomienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bielice 2014-11-28 08:27:40
Sesja Nr I 2014-11-28 08:26:27
VII Kadencja 2014-11-28 08:25:36
Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku. 2014-11-18 14:19:48
Uchwała Nr XXXIX/177/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. 2014-11-18 14:18:52
Uchwała Nr XXXIX/180/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków . 2014-11-18 14:12:55
UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-11-18 14:11:51
UCHWAŁA Nr XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok. 2014-11-18 14:09:36
Sesja Nr XXXIX 2014-11-18 14:08:43
Protokół Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 roku 2014-11-12 15:41:38
Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gminie Bielice 2014-11-07 15:03:43
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok 2014-11-07 14:59:23
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok 2014-11-07 14:57:22
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 r. 2014-11-07 14:55:58
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-11-07 14:50:33
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-11-07 14:50:03
Sesja Nr XXXIX 2014-11-07 14:49:22
Zawiadomienie 2014-11-07 14:47:14
Sesja Nr XXXIX 2014-11-07 14:46:48
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2014-11-07 14:45:16
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-10-15 07:44:36
Konsultacje społeczne na rok 2015 2014-10-13 10:52:29
Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. 2014-10-07 09:57:42
Uchwała Nr XXXVIII/173/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-10-07 09:01:55
Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego 2014-10-07 08:55:57
Uchwała Nr XXXVIII/174/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-10-07 08:52:48
Sesja Nr XXXVIII 2014-10-07 08:50:59
Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2014-09-30 14:14:28
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-09-26 10:18:11
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2014-09-26 10:17:02
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjna 2014-09-26 10:15:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2014-09-26 10:14:53
Zawiadomienie 2014-09-26 10:12:55
Sesja Nr XXXVIII 2014-09-26 10:12:03
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 r. 2014-09-25 15:28:09
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-09-25 15:24:41
Sesja Nr XXXVIII 2014-09-25 15:23:40
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-09-22 09:57:08
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2014-09-08 08:01:54
Protokół kontroli nr HK-128/14 2014-08-11 13:48:25
Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. 2014-08-07 13:09:37
Protokół Nr XXXVI/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r. 2014-08-07 13:08:09
Protokół kontroli Nr HK-115/14 2014-08-01 12:49:11
Protokół kontroli Nr HK-114/14 2014-08-01 12:48:48
Protokół kontroli Nr HK-113/14 2014-08-01 12:48:21
Protokół kontroli Nr HK-112/14 2014-08-01 12:47:54
Protokół kontroli Nr HK-111/14 2014-08-01 12:47:28
Protokół kontroli Nr HK-110/14 2014-08-01 12:47:04
Protokół kontroli Nr HK-109/14 2014-08-01 12:46:43
Protokół kontroli Nr HK-108/14 2014-08-01 12:46:00
Protokół kontroli Nr HK-107/14 2014-08-01 12:45:30
Protokół kontroli Nr HK-106/14 2014-08-01 12:45:06
Uchwała Nr XXXVII/172/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-07-31 10:44:19
Uchwała Nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-31 10:42:11
Sesja Nr XXXVII 2014-07-31 10:39:47
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 2014-07-22 13:15:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-22 13:15:35
Sesja Nr XXXVII 2014-07-22 13:14:31
Zaproszenie na posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy 2014-07-22 13:14:04
Zawiadomienie 2014-07-22 13:13:10
Sesja Nr XXXVII 2014-07-22 13:12:20
Uchwała Nr XXXVI/170/14 Rady Gminy Bielice z dnia 15 lipca 2014 r. 2014-07-15 15:02:43
Sesja Nr XXXVI 2014-07-15 15:01:57
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/169/14 2014-07-11 14:56:19
Sesja Nr XXXVI 2014-07-11 14:55:19
Zawiadomienie 2014-07-11 14:55:04
Sesja Nr XXXVI 2014-07-11 14:54:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. 2014-07-08 15:16:58
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r. 2014-07-08 15:16:28
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2011 r. 2014-07-08 15:14:51
Budżet Gminy 2014 2014-07-08 15:10:24
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-07-08 10:21:20
Protokół Nr XXXIV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. 2014-07-04 14:41:07
Uchwała Nr XXXv/169/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-07-04 13:48:31
Uchwała Nr XXXV/168/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-07-04 13:47:11
Uchwała Nr XXXV/167/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-07-04 13:46:12
Uchwała Nr XXXV/166/14 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice z a 2013 r. 2014-07-04 13:45:06
Sesja Nr XXXV 2014-07-04 13:42:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia 2014-06-26 12:05:06
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. 2014-06-26 12:03:36
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-06-26 12:02:09
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. 2014-06-26 12:01:00
Sesja Nr XXXV 2014-06-26 11:58:56
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-06-18 12:54:20
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-06-18 12:53:16
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy 2014-06-18 12:51:38
Zawiadomienie 2014-06-18 12:50:48
Sesja Nr XXXV 2014-06-18 12:50:22
Protokół Nr XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. 2014-06-17 14:41:25
Protokół Nr XXXII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r. 2014-06-17 14:38:39
Uchwała Nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 2014-06-06 12:39:36
Uchwała Nr XXXIV/164/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-06-06 12:35:07
Uchwała Nr XXXIV/165/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze. 2014-06-06 12:33:21
Sesja Nr XXXIV 2014-06-06 12:32:01
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-05-29 11:28:09
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-05-23 08:32:24
Sesja Nr XXXIV 2014-05-23 08:31:48
Zawiadomienie 2014-05-21 13:23:25
Sesja Nr XXXIV 2014-05-21 13:21:26
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy 2014-05-21 13:20:43
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-05-13 12:12:23
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-05-09 13:54:17
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-05-09 13:53:18
Uchwała Nr XXXIII/162/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2014-04-30 10:15:49
Uchawała Nr XXXIII/161/14 Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-30 08:31:22
Sesja Nr XXXIII 2014-04-30 08:30:09
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-04-30 08:28:25
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2014-04-09 08:40:13
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. 2014-04-09 08:24:24
Sesja Nr XXXIII 2014-04-09 08:23:24
Zawidomienie 2014-04-08 11:55:51
Sesja Nr XXXIII 2014-04-08 11:55:00
Sesja Nr XXXII 2014-04-08 09:45:43
Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:44:40
Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:44:23
Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:44:05
Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:43:43
Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:43:03
Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:42:34
Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:41:58
Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:41:02
Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:40:44
Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-04-08 09:39:43
Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:39:12
Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-04-08 09:38:36
Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-04-08 09:38:10
Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-04-08 09:37:43
Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-04-08 09:37:14
Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:36:43
Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:36:03
Uchwała Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-04-08 09:35:39
Uchwała Nr XXX/145/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:33:06
Uchwała Nr XXX/143/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2014-04-08 09:32:36
Uchwała Nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-04-08 09:31:07
Uchwała Nr XXX/141/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2014-04-08 09:30:28
Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2014-04-08 09:30:01
Sesja Nr XXXI 2014-04-08 09:29:19
Uchwała Nr XXX/145/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow. 0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow. 0,1100 ha, 2/25 o pow. 0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-04-08 09:27:34
Uchwała Nr XXX/143/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 2014-04-08 09:27:05
Uchwała Nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-04-08 09:26:40
Uchwała Nr XXX/141/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2014-04-08 09:25:58
Uchwała Nr XXX/140/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2014-04-08 09:19:37
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2014 r. 2014-04-08 09:17:46
Protokół Nr XXXI/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 roku 2014-03-31 15:18:32
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisj Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-03-31 14:12:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych 2014-03-20 09:48:42
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2014-03-20 09:48:05
Sesja Nr XXXII 2014-03-20 09:47:24
Zawiadomienie 2014-03-20 09:35:04
Sesja Nr XXXII 2014-03-20 09:34:29
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji przed XXXII sesją Rady Gminy Bielice 2014-03-20 09:33:44
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2014-03-07 07:45:18
Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 roku 2014-03-06 08:52:45
Uchwąła Nr XXXI/155/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-03-06 08:48:52
Uchwała Nr XXXI/154/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-03-06 08:48:08
Uchwała Nr XXXI/153/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-03-06 08:47:19
Uchwała Nr XXXI/152/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-03-06 08:46:17
Uchwała Nr XXXI/151/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-03-06 08:45:10
Uchwała Nr XXXI/150/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-06 08:43:15
Uchwała Nr XXXI/149/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-06 08:40:12
Uchwała Nr XXXI/148/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-06 08:38:04
Uchwała Nr XXXI/147/14 Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-03-06 08:37:00
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2014-03-06 08:17:21
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2014-02-26 12:39:52
W.120.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2014-02-14 10:01:13
W.0050.2014 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2014-02-14 10:00:57
Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2013 r. 2014-02-04 13:50:27
Protokół Nr XXVIII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. 2014-02-04 13:49:41
Protokół Nr XXVII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 25 września 2013 r. 2014-02-04 13:48:27
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2014-02-04 13:08:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-02-04 10:30:57
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-02-04 10:30:12
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 2014-02-04 10:29:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2014-02-04 10:28:18
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2014. 2014-02-04 10:27:10
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-04 10:25:53
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 2014-02-04 10:19:19
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r. poz. 984). 2014-02-04 10:18:22
Sesja Nr XXXI 2014-02-04 10:10:08
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy Bielice 2014-02-04 10:09:34
Zawiadomienie 2014-02-04 10:07:14
Sesja Nr XXXI 2014-02-04 10:05:10
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 20 grudnia 2012r. do 31 grudnia 2013r. 2014-01-29 12:21:44
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 07 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:42:18
Akty prawa miejscowego 2013 r. 2014-01-16 11:39:26
DEKLARACJA 2014-01-15 14:21:01
DEKLARACJA 2014-01-15 14:20:27
DEKLARACJA 2014-01-15 14:19:37
Podatek leśny 2014-01-15 14:19:03
Podatek rolny 2014-01-15 14:18:55
Podatek od nieruchomości 2014-01-15 14:18:42
INFORMACJA 2014-01-15 14:18:05
Wzory deklaracji dla osób prawnych 2014-01-15 14:15:47
Wzór informacji podatkowych dla osób fizycznych 2014-01-15 14:15:19
Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2014-01-15 14:14:47
Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku 2014-01-15 14:13:42
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2014-01-15 14:00:14
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2014-01-15 13:59:36
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2014-01-15 13:59:04
Uchwała Nr XXVIII/134/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku 2014-01-15 13:58:30
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2014-01-15 13:55:40
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2014-01-15 13:55:12
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2014-01-15 13:54:31
Uchwała Nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok 2014-01-15 13:53:49
Uchwała Nr XXVIII/135/13 Rady Gminy Bielice w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok 2014-01-15 13:46:19
DEKLARACJA 2014-01-15 13:38:38
Podatek od środków transportowych 2014-01-15 13:37:16
Sesja Nr XXX 2014-01-15 09:32:07
Informacja o wynikach naboru 2013-12-30 14:51:50
Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013-12-23 12:51:28
Projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2013-12-23 12:50:06
Projekt uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-12-23 12:38:54
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow. 0,0810 ha, 2/20 o pow. 0,0971 ha, 2/21 o pow. 0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow. 0,0872 ha, 2/24 o pow.0,1100 ha,2,25 o pow.0,1100 ha, 2,26 o pow.0,1100 ha, 2/27 o pow. 0,1252 ha, 2/28 o pow. 0,970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-12-23 12:23:21
Sesja Nr XXIX 2013-12-20 13:52:55
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-12-20 10:22:33
Sesja Nr XXX 2013-12-20 09:46:39
Zawiadomienie 2013-12-20 09:45:40
Sesja Nr XXX 2013-12-20 09:42:25
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2013-12-20 09:40:35
Sesja Nr XXVIII 2013-12-20 09:29:10
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2013-12-18 08:26:30
Zawiadomienieo termienie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-12-10 08:12:23
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-12-10 08:11:30
Budżet Gminy 2013 2013-12-09 14:11:24
Budżet Gminy 2012 2013-12-09 14:10:17
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-12-05 08:32:45
Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-12-04 15:06:38
Zawiadomienie o termienie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-12-02 14:00:24
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji wspólnej Rady Gminy Bielice 2013-12-02 08:35:28
Zawiadomienie 2013-12-02 08:32:35
Sesja Nr XXIX 2013-12-02 08:30:41
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Rady Gminy 2013-11-20 10:01:12
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2014 roku. 2013-11-20 09:56:15
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2014 rok. 2013-11-20 09:55:10
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok. 2013-11-20 09:54:26
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-11-20 09:52:05
Sesja Nr XXVIII 2013-11-20 09:50:38
Zawiadomienie 2013-11-20 09:48:02
Sesja Nr XXVIII 2013-11-20 09:45:48
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-11-06 14:23:10
Sesja Nr XXVII 2013-11-04 11:26:35
Formularz konsultacji 2013-10-28 13:30:54
Program współpracy 2013-10-28 13:29:41
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-28 13:29:11
Konsultacje społeczne na rok 2014 2013-10-28 13:22:37
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2013-10-23 09:54:07
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU 2013-10-23 09:53:44
INFORMACJA 2013-10-23 09:53:06
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-10-21 08:46:04
Protokół Nr XXVI/ 2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 roku 2013-10-16 21:07:35
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-10-16 21:00:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-10-02 13:06:33
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-10-02 13:05:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2013-09-19 12:18:47
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnego boiska sportowego w Swochowie. 2013-09-19 12:16:57
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia Komisji 2013-09-19 12:13:13
Sesja Nr XXVII 2013-09-19 12:10:28
Zawiadomienie 2013-09-19 12:10:00
Sesja Nr XXVII 2013-09-19 12:08:33
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-09-18 08:42:12
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-09-10 14:08:25
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-07-15 14:15:14
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-07-11 13:25:28
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-07-09 11:53:03
Protokół Nr XXV/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 roku 2013-07-09 10:34:07
Sesja Nr XXVI 2013-07-03 09:01:42
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-07-01 12:52:32
Projekt uchwały w spawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną. 2013-06-21 13:06:01
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice. 2013-06-21 13:05:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 2013-06-21 08:44:57
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-06-21 08:43:15
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2013-06-21 08:42:26
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow. 1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów, gm. Bielice 2013-06-19 14:20:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wiecyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice 2013-06-19 14:14:05
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanejoznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow. 0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin, gm. Bielice 2013-06-19 14:07:30
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-06-19 14:04:07
Uchwała Nr XXV/117/13 Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2013-06-18 13:02:53
Sesja Nr XXV 2013-06-18 13:01:52
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice 2013-06-14 09:04:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2013 r. 2013-06-14 08:59:05
Zawiadomienie 2013-06-14 08:52:15
Sesja Nr XXVI 2013-06-14 08:45:18
Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice 2013-06-14 08:37:39
Sesja Nr XXVI 2013-06-14 08:32:50
Sesja Nr XXV 2013-06-14 08:31:43
Sesja Nr XXIV 2013-06-14 08:31:30
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2013-06-14 08:30:15
Zawiadomienie 2013-06-06 11:43:32
Sesja Nr XXV 2013-06-06 11:42:58
Protokół kontroli Nr HK-111/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Chabówku 2013-05-29 11:29:05
Protokół kontroli Nr HK-110/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Będgoszczy 2013-05-29 11:27:51
Protokół kontroli Nr HK-109/13 z dnia 15.05.2013r.- piaskownica w Chabowie 2013-05-29 11:26:30
Protokół kontroli Nr HK-108/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Babinie 2013-05-29 11:24:39
Protokół kontroli Nr HK-107/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Babinku 2013-05-29 11:23:23
Protokół kontroli Nr HK-106/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Parsowie 2013-05-29 11:21:47
Protokół kontroli Nr HK-105/13 z dn8ia 15.05.2013r. - piaskownica w Swochowie 2013-05-29 11:20:28
Protokół kontroli Nr HK-104/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Liniach 2013-05-29 11:18:54
Protokół kontroli Nr HK-103/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Nowym Chrapowie 2013-05-29 11:17:07
Protokół kontroli Nr HK-102/13 z dnia 15.05.2013r. - piaskownica w Starym Chrapowie 2013-05-29 11:15:18
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżet, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-05-28 14:15:21
Protokół kontroli Nr HK-101/13 z dnia 15.05.2013 r. - piaskownica w Nowych Liniach 2013-05-28 09:17:21
Protokół Nr XXIII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 roku 2013-05-21 08:37:27
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-05-20 15:04:35
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-05-16 09:01:36
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2013-05-13 14:46:30
Zawiadomienie 2013-05-09 12:26:52
Sesja Nr XXIV 2013-05-09 12:25:39
Protokół Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 lutego 2013 roku 2013-05-02 12:28:25
Ogłoszenie Nr 4/2013 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-04-22 08:22:01
Protokół kontroli Nr HD-22/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Starym Chrapowie 2013-04-17 13:29:35
Protokół kontroli Nr HD-21/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Chabowie 2013-04-17 13:28:19
Protokół kontroli Nr HD-20/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Parsowie 2013-04-17 13:26:58
Protokół kontroli Nr HD-19/13 z dnia 05.04.2013 r. - świetlica środowiskowa w Bielicach 2013-04-17 13:25:02
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną 2013-04-16 08:07:26
Zawidomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-04-10 15:12:26
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-04-09 10:31:12
Uchwała Nr XXIII/116/13 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok 2013-04-09 10:24:36
Uchwała Nr XXIII/115/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-04-09 09:49:57
Sesja Nr XXIII 2013-04-09 09:46:44
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-04-09 09:46:21
Ogłoszenie Nr 3/2013 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-04-09 08:49:29
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok 2013-03-25 09:02:06
Ocena zasobów pomocy społecznej 2013-03-23 18:55:32
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice 2013-03-20 12:18:10
Sesja Nr XXIII 2013-03-20 12:17:25
Zawiadomienie 2013-03-20 12:15:36
Sesja Nr XXIII 2013-03-20 12:13:55
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2013-03-20 12:13:14
Informacja dotycząca oznakowania nieruchomości 2013-03-11 11:31:42
Informacja o wyniku rokowań - działka nr 247 obręb Bielice 2013-03-11 11:28:26
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego - działka nr 162/1 obręb Swochowo 2013-03-11 11:25:49
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2013-03-04 12:16:52
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2013-03-04 10:07:09
Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 roku 2013-02-28 12:33:30
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 lutego 2012 r. do 20 grudnia 2012 r. 2013-02-28 10:26:53
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2013-02-28 10:22:41
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 16 stycznia 2012 r. do 23 października 2012 r. 2013-02-28 10:07:55
Sesja Nr XXII 2013-02-22 09:31:28
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2013 r. 2013-02-22 09:30:48
Informacja o wynikach rokowań - działka nr 325/4 obręb Bielice 2013-02-21 13:43:22
Informacja o wynikach rokowań - działka nr 2/15 obręb Linie 2013-02-21 13:42:02
Informacja o wyniku rokowań - działka nr 60/2 obręb Będgoszcz 2013-02-21 13:40:40
Informacja o wyniku rokowań - działka nr 200/2 obręb Parsów 2013-02-21 13:39:20
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 2013-02-13 14:41:27
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 2013-02-13 14:16:57
Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2013-02-13 14:12:54
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/1 o pow. 0,24 ha położonej w obrębie geodezyjnym Bielice 2013-02-13 14:06:33
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2013-02-13 13:56:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice 2013-02-12 10:58:55
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Gminy Bielice w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice". 2013-02-12 10:53:41
Sesja Nr XXII 2013-02-12 10:51:54
Zawiadomienie 2013-02-12 10:47:57
Sesja Nr XXII 2013-02-12 10:47:40
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2013-02-12 10:43:51
Informacja o wynikach naboru 2013-02-08 15:30:40
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 2013-02-06 10:18:27
Informacja- Wypowiedz umowę z firmą odbierającą odpady 2013-01-29 08:20:28
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-01-25 09:31:13
Informacja o wynikach naboru 2013-01-22 11:00:56
Protokół Nr 5/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 05 grudnia 2012 r. 2013-01-18 11:53:51
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielice 2013-01-18 10:15:42
Ogłoszenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-09 14:52:22
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2013-01-08 14:57:38
W.0050.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2013-01-08 14:48:52
W.120.2013 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2013-01-08 14:48:34
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2013-01-08 10:36:45
Uchwała Nr 35/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Dolnej Odry na lata 2013-2016 2013-01-04 13:31:54
Uchwała Nr 34/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2013 2013-01-04 13:30:21
Uchwała Nr 33/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2012 rok 2013-01-04 13:29:09
Uchwała Nr 32/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 2013-01-04 13:26:57
Uchwała Nr 31/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2013-01-04 13:24:46
Uchwała Nr 30/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 13:22:31
Uchwała Nr 29/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-04 13:18:38
Uchwała Nr 28/2012 ZZGDO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-01-04 13:13:43
Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 roku 2013-01-03 10:03:53
Ogłoszenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-02 13:50:52
Sesja Nr XXI 2012-12-28 13:03:41
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Jana Pawła II 34, w dniach 13-15 listopada 2012 r. 2012-12-28 08:49:24
Protokół Nr XVIII/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 roku 2012-12-19 14:43:33
Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 roku 2012-12-19 14:41:47
Uchwała Nr XX/97/12 Rady Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-19 14:36:40
Sesja Nr XX 2012-12-19 14:34:47
Protokół Nr 4/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 września 2012 r. 2012-12-19 14:33:48
Protokół Nr 3/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 19 lipca 2012 r. 2012-12-19 14:32:37
Wzór deklaracji 2012-12-17 13:09:17
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-12-14 09:49:37
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-12-14 09:47:43
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-12-14 09:45:59
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2012-12-13 12:30:45
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-12-13 12:29:45
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. 2012-12-13 11:09:41
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice. 2012-12-13 11:07:55
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 2012-12-13 11:05:42
Sesja Nr XXI 2012-12-13 11:03:35
Zawiadomienie 2012-12-13 11:03:17
Sesja Nr XXI 2012-12-13 11:01:50
Uchwała Nr XIX/93/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-12-07 09:29:02
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2012-12-07 09:25:49
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:25:22
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2012-12-07 09:22:02
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:21:29
Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-12-07 09:20:15
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2012-12-07 09:18:23
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 09:17:09
Uchwała Nr XIX/92/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku. 2012-12-07 09:15:56
Podatek od środków transportowych 2012-12-07 09:06:37
Podatek leśny 2012-12-07 09:05:59
Podatek rolny 2012-12-07 09:04:44
Podatek od nieruchomości 2012-12-07 09:04:34
Uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-07 09:02:32
Uchwała Nr XIX/94/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny. 2012-12-07 08:55:59
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-12-07 08:50:25
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2012-12-07 08:47:32
Sesja Nr XX 2012-12-07 08:46:57
Zawiadomienie- sesja nadzwyczajna 2012-12-05 12:06:48
Sesja Nr XX 2012-12-05 12:05:46
Zawiadomienie o terminie powiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-11-29 13:58:06
Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok 2012-11-27 12:06:30
Uchwała Nr XIX/92/12Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku 2012-11-27 12:04:24
Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-27 12:02:53
Sesja Nr XIX 2012-11-27 12:00:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-11-26 10:43:07
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-11-26 10:42:00
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa 2012-11-20 10:54:28
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego w roku 2013 2012-11-19 13:45:11
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-11-19 13:34:31
Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 2012-11-19 13:32:30
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku. 2012-11-19 13:30:34
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. 2012-11-19 13:29:09
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok. 2012-11-16 12:40:12
Sesja Nr XIX 2012-11-16 12:38:01
Zawiadomienie 2012-11-16 12:37:10
Sesja Nr XIX 2012-11-16 12:36:51
Zawiadomienie o terminie posiedzenia współnego komisji Rady Gminy 2012-11-16 12:31:32
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa 2012-11-09 13:03:50
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-10-31 14:25:10
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2012-10-23 13:55:22
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12 ? 21 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Bielicach, 74-202 Bielice ul. Niepokalanej 34, oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach ul. Jana Pawła II 34 2012-10-22 13:46:01
Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2012-10-19 11:43:27
UCHWAŁA NR XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-19 11:41:15
Sesja Nr XVIII 2012-10-19 11:39:49
Konsultacje na 2013 r. 2012-10-18 13:05:09
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-10-15 08:38:16
Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2012-10-04 08:51:16
Protokół Nr XVI/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2012 r. 2012-10-03 13:04:30
Protokół Nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. 2012-10-03 13:00:40
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiranych w każdym okręgu 2012-10-03 08:45:31
Sesja Nr XVII 2012-10-02 11:22:03
Sesja Nr XVIII 2012-10-01 14:42:47
2012-10-01 14:41:49
Sesja Nr XVIII 2012-10-01 14:41:16
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Doraźnej 2012-09-25 11:00:03
Termin posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-09-21 13:11:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-09-21 07:58:49
Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012-09-20 14:52:19
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 2012-09-20 14:51:09
Sesja Nr VII 2012-09-20 14:50:05
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewidencyjnym Linie 2012-09-20 12:08:15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-09-20 11:47:41
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo 2012-09-20 11:43:49
Sesja Nr XVII 2012-09-20 11:42:19
Sesja Nr XVI 2012-09-20 11:42:06
Terminy posiedzeń komisji przed XVII sesją Rady Gminy Bielice w dniu 24 września 2012 r. 2012-09-20 11:38:41
2012-09-20 11:37:09
Sesja Nr XVII 2012-09-20 11:35:38
Program wsparcia organizacji pozarządowych 2012-09-19 10:28:54
Uchwała Nr XVI/84/12 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 2012-09-17 13:02:10
Sesja Nr XVI 2012-09-17 13:01:05
Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2012-09-17 12:02:47
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Doraźnej 2012-09-17 11:34:40
Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy Bielice 2012-09-17 10:58:22
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2012-09-17 10:56:04
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 2012-09-17 10:21:47
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2012-09-17 10:21:06
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) 2012-09-17 10:19:54
Wzór sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego 2012-09-17 10:14:29
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 2012-09-17 10:12:46
Wzór sprawozdanie (częściowe/końcowe) 2012-09-17 10:08:47
Wzór oferta realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:07:54
Wzór oferta realizacji zadania publicznego- w formie powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:07:06
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 2012-09-17 10:04:03
2012-09-12 08:10:27
Sesja Nr XVI 2012-09-12 08:09:53
Protokół Nr 2/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 23 maja 2012 roku 2012-09-07 09:49:28
Protokół Nr 1/2012 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 kwietnia 2012 roku 2012-09-07 09:48:40
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-09-04 14:44:55
Ogłoszenie naboru na stanowisko KIEROWNIKA BIURA ZWIĄZKU 2012-08-03 09:07:46
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-07-13 10:58:41
Protokół Nr XIV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. 2012-07-12 15:03:05
Protokół Nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. 2012-07-12 14:59:15
Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2012-07-12 10:57:25
Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice 2012-07-12 10:55:08
Uchwała Nr XV/81/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-07-12 10:49:21
Uchwała Nr XV/80/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. 2012-07-12 10:45:22
Uchwała Nr XV/79/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 2012-07-12 10:41:47
Sesja Nr XV 2012-07-12 10:37:55
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-06-29 08:31:12
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Babinie 2012-06-27 15:02:08
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Liniach 2012-06-27 15:00:01
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych- świetlica wiejska w Bielicach 2012-06-27 14:58:30
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznwczych- świetlica wiejska w Chabowie 2012-06-27 14:56:52
Protokół kontroli Nr HK-79/12 z kontroli piaskownicy w Chabówku 2012-06-27 14:10:40
Protokół kontroli Nr HK-78/12 z kontroli piaskownicy w Będgoszczy 2012-06-27 14:08:51
Protokół kontroli Nr HK-77/12 z kontroli piaskownicy w Chabowie 2012-06-27 14:06:48
Protokół kontroli Nr HK-76/12 z kontroli piaskownicy w Babinie 2012-06-27 14:03:48
Protokół kontroli Nr HK-75/12 z kontroli piaskownicy w Babinku 2012-06-27 13:58:40
Protokół kontroli Nr HK-74/12 z kontroli piaskownicy w Parsowie 2012-06-27 13:56:45
Protokół kontroli Nr HK-73/12 z kontroli przystanku PKS w Bielicach 2012-06-27 13:54:40
Protokół kontroli Nr HK-72/12 z kontroli piaskownicy w Bielicach 2012-06-27 13:52:34
Protokół kontroli Nr HK-71/12 z kontroli piaskownicy w Swochowie 2012-06-27 13:35:51
Protokół kontroli Nr HK-70/12 z kontroli piaskownicy w Liniach 2012-06-27 13:33:54
Protokół kontroli Nr HK-69/12 z kontroli piaskownicy w Nowych Liniach 2012-06-27 13:29:21
Protokół kontroli Nr HK-68/12 z kontroli piaskownicy w Starym Chrapowie 2012-06-27 13:23:09
Protokół kontroli Nr HK-67/12 z kontroli piaskownicy w Nowym Chrapowie 2012-06-27 13:17:56
Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-06-25 12:47:50
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-06-20 12:38:02
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice 2012-06-15 11:46:15
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 2012-06-15 11:44:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za rok 2011 2012-06-15 11:34:24
Sesja Nr XV 2012-06-15 11:33:22
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-06-15 07:49:26
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2011 r. 2012-06-15 07:47:13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-06-14 14:35:07
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice 2012-06-14 14:06:54
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice 2012-06-14 14:03:09
Sesja Nr XV 2012-06-14 13:53:07
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji 2012-06-14 08:00:39
2012-06-14 07:58:25
Sesja Nr XV 2012-06-14 07:57:27
Ogłoszenia o naborze na stanowiska: REFERENT PRAWNO-ADMINISTRACYJNY, GŁÓWNY KSIĘGOWY BIURA ZWIĄZKU, GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 2012-05-31 12:27:41
Uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2012-05-29 13:26:11
Uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2012-05-29 13:23:59
Sesja Nr XIV 2012-05-29 13:21:07
2012-05-25 11:32:16
2012-05-25 11:20:31
2012-05-25 11:15:24
2012-05-25 10:23:57
Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2012-05-24 13:13:29
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. 2012-05-24 13:11:58
Sesja Nr XIV 2012-05-24 13:11:02
2012-05-24 12:31:51
Sesja Nr XIV 2012-05-24 12:31:09
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2012-05-17 11:02:53
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-05-16 14:11:40
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-05-11 08:39:07
Zarządzenie Nr 2/2012 2012-05-09 13:40:59
Zarządzenie Nr 1/2012 2012-05-09 13:40:32
Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2012-04-12 14:54:04
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Społecznej 2012-04-12 14:53:10
Zawiodomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-04-12 14:52:02
Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przatrgu ustnego nieograniczonego. 2012-04-10 14:42:50
Uchwała Nr XIII/75/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 2012-04-10 14:40:21
Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 2012-04-10 14:25:02
Sesja Nr XIII 2012-04-10 14:23:04
Protokół Nr XII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r. 2012-04-10 14:22:37
Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-04-10 13:11:56
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 2012-03-27 11:11:59
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1, położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-03-27 09:00:35
Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego zer środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2012-03-27 08:58:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. 2012-03-22 14:15:25
Sesja Nr XIII 2012-03-22 14:14:46
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2012-03-22 14:14:21
2012-03-22 14:12:59
Sesja Nr XIII 2012-03-22 14:11:15
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2012-03-13 14:29:19
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2012-03-13 13:49:45
Uchwała Nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry 2012-03-02 10:31:36
Sesja Nr XII 2012-03-02 10:11:38
Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r. 2012-03-02 08:51:42
2012-03-01 13:41:56
2012-02-27 14:44:16
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok 2012-02-23 11:07:37
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012 2012-02-22 13:06:21
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2012 rok 2012-02-22 10:57:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-02-22 10:55:46
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry 2012-02-22 10:54:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice 2012-02-22 10:52:43
Sesja Nr XII 2012-02-22 10:51:18
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice 2012-02-22 10:49:50
2012-02-22 10:43:53
Sesja Nr XII 2012-02-22 10:41:33
2012-02-22 09:49:28
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2012-02-20 12:12:51
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-20 12:12:23
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-02-20 12:11:41
Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-02-16 11:00:19
Wykaz aktów prawa miejscowego 2012-02-16 10:33:23
Protokół kontroli Nr HK-20/12 z kontroli cmentarza w Babinie 2012-02-09 15:16:32
Protokół kontroli Nr HK-19/12 z kontroli cmentarza w Chabowie 2012-02-09 15:11:33
Protokół kontroli Nr HK-18/12 z kontroli cmentarza w Swochowie 2012-02-09 15:08:40
Protokół kontroli Nr HK-17/12 z kontroli cmentarza w Bielicach 2012-02-09 15:06:18
Protokół kontroli Nr HK-16/12 z kontroli cmentarza w Starym Chrapowie 2012-02-09 15:03:53
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2012-02-06 10:43:12
Zwrot podatku akcyzowego 2012-02-06 10:41:51
Protokół Nr 7/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2011 r. 2012-01-30 08:37:14
Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2012-01-18 14:45:01
Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2012-01-18 14:41:55
Protokół kontroli Nr HD-02/12 z kontroli Świetlicy środowiskowej w Starym Chrapowie 2012-01-18 08:29:43
Protokół kontroli Nr HD-01/12 z kontroli Świetlicy wiejskiej w Nowym Chrapowie 2012-01-18 08:26:28
Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2012-01-13 12:59:05
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2012 r. 2012-01-09 12:32:11
Sesja Nr XI 2012-01-09 09:03:05
2012-01-05 13:48:46
2012-01-05 13:47:33
2012-01-05 13:46:08
2012-01-05 13:43:46
Podatek od środków transportowych 2012-01-05 13:42:41
Podatek leśny 2012-01-05 13:38:01
Podatek rolny 2012-01-05 13:37:51
Podatek od nieruchomości 2012-01-05 13:37:29
Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. 2012-01-04 08:52:50
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-12-22 12:29:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice 2011-12-20 11:18:47
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bielice na rok 2012 2011-12-20 11:16:12
Zawiadomienie 2011-12-20 11:13:50
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 . 2011-12-20 08:52:37
Projekt uchwały zmianiający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. 2011-12-20 08:50:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i nnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-12-20 08:49:42
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51, położonej w obrębie Będgoszcz 2011-12-20 08:48:16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2012-2020 2011-12-20 08:46:42
Sesja Nr XI 2011-12-20 08:44:47
Sesja Nr XI 2011-12-20 08:42:28
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólne Komisji Rady Gminy Bielice 2011-12-20 08:39:42
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-12-13 12:15:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2012. 2011-12-12 12:55:07
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 23 lutego do 17 listopada 2011 r. 2011-12-08 13:29:22
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 04 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. 2011-12-08 13:28:04
Protokół Nr 6/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. 2011-12-08 12:58:22
Protokół Nr 5/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 22 września 2011 r. 2011-12-08 12:56:43
Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-12-07 12:09:31
Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r. 2011-11-30 11:52:31
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-11-24 07:46:05
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-11-24 07:44:45
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-11-24 07:42:08
Sesja Nr X 2011-11-21 12:19:13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej 2011-11-10 14:32:31
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku. 2011-11-10 14:31:38
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. 2011-11-10 14:30:54
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok 2011-11-10 14:26:56
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice 2011-11-10 14:24:40
Zawiadomienie o terminie posiedzenia wspólnego komisji 2011-11-10 13:14:56
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11 2011-11-10 13:13:51
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11. 2011-11-10 13:13:02
Sesja Nr X 2011-11-10 13:12:08
2011-11-10 13:11:45
Sesja Nr X 2011-11-10 13:10:50
Zarzadzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uruchomienia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 2011-10-31 09:25:06
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI POMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2012 2011-10-31 09:23:31
Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-10-21 14:51:00
Termin posiedzenia komisji doraźnej 2011-10-18 14:47:05
Termin posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-10-17 14:18:00
Sesja Nr IX 2011-10-05 09:07:41
Sesja Nr VIII 2011-10-05 09:07:26
Termin posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-10-05 09:06:42
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów Gminy Bielice w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-09-27 09:04:38
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo 2011-09-27 08:44:35
2011-09-26 11:47:55
Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. 2011-09-26 11:47:12
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-09-26 11:38:36
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 2011-09-26 11:37:22
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów 2011-09-26 11:35:37
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych 2011-09-26 11:33:12
Sesja Nr IX 2011-09-26 11:32:12
Terminy posiedzeń Komisji 2011-09-26 10:35:17
2011-09-26 10:32:56
Sesja Nr IX 2011-09-26 10:31:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej 2011-09-19 09:52:56
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-09-19 09:30:07
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych 2011-09-19 09:28:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-09-19 09:28:02
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2011-08-31 10:06:07
Protokół Nr 4/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2011 roku 2011-08-30 10:55:10
Protokół Nr 3/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 24 maja 2011 roku 2011-08-30 10:53:28
Protokół Nr 2/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2011 roku 2011-08-30 10:51:33
Protokół Nr 1/2011 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z dnia 18 marca 2011 roku 2011-08-30 10:50:22
ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2011-08-29 12:54:06
Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 roku 2011-08-24 15:10:10
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji doraźnej Rady Gminy Bielice 2011-08-19 12:28:14
2011-07-11 15:10:35
Sesja Nr VIII 2011-07-11 15:09:56
2011-07-11 13:10:15
Sesja Nr VIII 2011-07-11 13:09:11
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2011-07-11 09:58:25
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2011-07-07 14:01:42
Sesja Nr VII 2011-07-07 10:16:51
Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. 2011-07-07 10:14:07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2011 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-06-24 13:55:12
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 2011-06-22 08:08:17
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2011-06-22 07:59:30
2011-06-22 07:58:24
Sesja Nr VII 2011-06-22 07:56:52
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011-2020 2011-06-22 07:51:48
Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-06-22 07:48:35
Sesja Nr VII 2011-06-22 07:43:19
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-06-17 15:06:12
Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-06-16 11:58:47
Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Bielice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-06-16 11:57:08
Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Bielice z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji doraźnej. 2011-06-16 11:54:43
Sesja Nr VI 2011-06-16 11:52:53
ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia i stosowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach instrukcji kancelaryjnej i instrukcji archiwalnej. 2011-06-16 11:50:29
ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 14 czerwca 2011r. W sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej 2011-06-16 11:49:28
ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Kierownika Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia i wdrożenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. 2011-06-16 11:46:54
Protokół Nr V/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. 2011-06-14 10:25:25
Protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2011 r. 2011-06-14 10:23:52
2011-06-10 09:12:15
Informacja o wyniku przetargu 2011-06-09 14:07:02
Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2011-06-07 08:39:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/11 Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-06-06 10:25:55
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 83, położonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-06-06 10:12:08
Sesja Nr VI 2011-06-06 10:02:01
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-06-03 14:21:51
2011-06-03 08:25:44
Sesja Nr VI 2011-06-03 08:24:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Rady Gminy Bielice 2011-06-03 08:23:09
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2011-05-20 13:52:11
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-05-16 13:31:00
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych 2011-05-16 13:29:57
Uchwała Nr V/30/11 Rady gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice, Chabowo, Linie i Swochowo 2011-05-12 11:53:17
Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Bielice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2011-05-12 11:45:32
Sesja Nr V 2011-05-12 11:43:42
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Chabówku 2011-05-10 11:17:08
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Będgoszczy 2011-05-10 11:07:36
Protokół kontroli piaskownicy pry placu zabaw w Chabowie 2011-05-10 11:05:19
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Babinie 2011-05-10 11:03:20
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Babinku 2011-05-10 11:01:27
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Parsowie 2011-05-10 10:59:20
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Swochowie 2011-05-10 10:57:24
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Liniach 2011-05-10 10:54:12
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Nowych Liniach 2011-05-10 10:52:07
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Starym Chrapowie 2011-05-10 10:49:44
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Nowym Chrapowie 2011-05-10 10:46:35
Protokół kontroli przystanku PKS w Bielicach 2011-05-10 10:44:33
Protokół kontroli piaskownicy przy placu zabaw w Bielicach 2011-05-10 10:42:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Bielice, Chabowo, Linie i Swochowo 2011-05-09 13:48:38
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2011-05-09 13:42:15
Sesja Nr V 2011-05-09 10:34:27
2011-05-09 10:33:58
Sesja Nr V 2011-05-09 10:33:02
Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-04-21 10:42:06
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:25:52
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:24:05
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2011-04-20 09:23:00
Protokół Nr III/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2011 r. 2011-04-07 13:28:29
2011-04-07 13:07:57
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia Regulaminu Przetargu 2011-04-07 12:47:36
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia terminu rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielicach oraz przyjęcia Regulaminu i warunków Rokowań 2011-04-07 12:43:23
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2/15, położonej w miejscowości Linie i przyjęcia Regulaminu Rokowań 2011-04-07 12:40:19
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działaki 91/4, położonej w obrębie Stare Chrapowo w drodze bezprzetargowej 2011-04-07 12:36:01
Zarzadzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Parsów będących własnością Gminy Bielice 2011-04-07 12:34:28
2011-04-07 12:20:33
Zawiadomienie o terminie kontroli Komisji Rewizyjnej 2011-04-07 10:32:28
Sesja Nr IV 2011-04-04 14:38:47
Kadencja VI 2011-04-04 14:33:20
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2010 2011-03-18 13:53:09
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-03-18 13:49:36
Sprawozdanie z działalności Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach 2011-03-18 13:48:06
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-03-18 13:42:34
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2012 rok 2011-03-18 13:38:18
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 152, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-18 13:37:10
Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 256/1, położonej w obrębie Swochowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-03-18 13:34:54
Sesja Nr IV 2011-03-18 13:31:45
2011-03-18 12:14:09
Sesja Nr IV 2011-03-18 12:09:32
Zawiadomienie o terminie wspólnego posiedzenia komisji 2011-03-18 12:08:02
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2011-03-16 13:03:48
Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2011 rok 2011-03-14 12:33:44
Uchwała Nr XXXVI/126/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki zaciąganych przez Gminę Bielice 2011-03-14 12:31:38
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 22 października 2010 roku do 31 grudnia 2010r. 2011-03-14 12:14:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 2011-03-11 15:01:59
Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji ds. Społecznych 2011-03-11 13:22:11
2011-03-11 09:50:11
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bielice 2011-03-10 11:20:18
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2011-03-08 11:56:36
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 1 grudnia do 29 grudnia 2010 r. 2011-03-07 10:11:39
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 22 czerwca do 9 listopada 2010 r. 2011-03-07 10:10:12
Protokół Nr II/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 roku 2011-03-04 09:54:58
Sesja Nr III 2011-03-04 09:00:31
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2011 r. 2011-03-04 08:59:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-02-17 11:27:16
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2011-02-17 11:22:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 2011-02-17 11:19:41
Projekt uchwaly w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011-2018 2011-02-17 11:14:43
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-02-17 11:11:26
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 2011-02-17 11:09:46
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2011 rok. 2011-02-17 11:07:51
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-02-17 10:46:30
Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2011-02-17 10:43:51
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na realizację zdania "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa praz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów" 2011-02-17 10:42:38
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 194 położonej w obrębie Swochowo 2011-02-17 10:38:55
Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2011-02-17 10:36:43
Sesja Nr III 2011-02-17 10:33:06
Terminy posiedzeń komisji przed III sesją Rady Gminy Bielice 2011-02-17 07:45:38
Zawiadomienie 2011-02-17 07:42:59
Sesja Nr III 2011-02-17 07:41:57
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia 2011-02-02 11:27:54
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2011-01-27 12:21:34
2011-01-25 10:39:53
2011-01-25 10:25:30
2011-01-25 10:25:10
2011-01-25 10:24:38
Podatek od środków transportowych 2011-01-25 10:19:32
Podatek leśny 2011-01-25 10:19:12
Podatek rolny 2011-01-25 10:18:57
Podatek od nieruchomości 2011-01-25 10:18:44
Cezary Tumasz - Radny Gminy Bielice 2011-01-14 13:51:02
Zbigniew Kołodziej - Radny Gminy Bielice 2011-01-14 13:49:12
Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych 2011-01-14 10:22:47
Program współpracy 2011-01-14 10:19:35
Zarządzenia Kierownika OPS 2011-01-12 11:30:59
Ogłoszenie naboru 2011-01-04 11:44:12
Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. 2010-12-31 09:32:24
Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2011- 2018. 2010-12-31 09:15:00
Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2011. 2010-12-31 09:13:38
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2010-12-31 09:11:39
Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-12-31 09:10:31
Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-12-31 09:09:34
Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-31 09:08:06
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu ich działania. 2010-12-31 09:06:04
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice. 2010-12-31 09:05:07
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2010-12-31 09:04:12
Sesja Nr II 2010-12-31 09:02:48
Sesja Nr I 2010-12-31 09:02:40
Uchwały Rady Gminy Bielice za 2010 r. 2010-12-31 09:01:59
2010-12-20 14:33:34
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-17 12:43:33
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok. 2010-12-17 12:33:02
Kadencja VI 2010-12-17 12:29:47
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2010-12-17 12:28:54
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych. 2010-12-17 12:28:08
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. 2010-12-17 12:27:15
Sesja Nr II 2010-12-17 12:26:40
Sesja Nr I 2010-12-17 12:26:30
Kadencja VI 2010-12-17 12:26:01
Terminy posiedzeń Komisji przed II sesją Rady Gminy Bielice 2010-12-17 12:24:30
2010-12-17 12:22:05
Sesja Nr II 2010-12-17 12:21:42
2010-12-17 12:21:26
Sesja Nr I 2010-12-17 12:21:02
Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 09 listopada 2010 r. 2010-12-14 08:46:32
Protokół Nr XXXIX/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. 2010-12-14 08:41:57
Protokół Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010 r. 2010-12-14 08:39:47
Protokół Nr XXXVII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. 2010-12-14 08:36:33
Protokół kontroli projektu "Świetlica miejscem integracji gminy Bielice" 2010-12-14 08:05:51
Uchwała Nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 200, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-12-13 13:34:59
Uchwała Nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji. 2010-12-13 13:25:54
Uchwała Nr XXXIX/214/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010-2020" 2010-12-13 13:23:50
Uchwała Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa 2010-12-13 13:13:47
Uchwała Nr XXXVIII/212/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 2010-12-13 13:12:38
Uchwała Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy Bielice z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-12-13 13:09:36
Protokół z kontroli - Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania "Odnowa i Rozwój Wsi" w okresie 01.01.2007 - 31.08.2010r. 2010-12-07 12:09:58
2010-12-01 11:57:25
Kadencja VI 2010-12-01 11:56:54
VI Kadencja 2010-11-30 09:04:51
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-11-08 18:28:42
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok 2010-11-08 18:27:46
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2011r. 2010-11-08 18:26:42
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok 2010-11-08 18:25:50
Sesja XL 2010-11-08 18:25:09
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2010-11-08 07:59:28
2010-11-08 07:58:39
Sesja Nr XL 2010-11-08 07:57:32
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 15 czerwca 2010r. do 18 października 2010r. 2010-10-21 14:33:37
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2010-10-13 10:56:54
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2010 - 2020 2010-10-13 10:54:16
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 200, położonej w obrębie Parsów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2010-10-13 10:53:05
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach objętych działalnością statutową tych organizacji. 2010-10-13 10:51:13
Sesja XXXIX 2010-10-13 10:49:05
2010-10-13 10:48:01
Sesja Nr XXXIX 2010-10-13 10:46:45
Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy Bielice, którą przeprowadzi Komisja Rewizyjna 2010-09-27 13:15:05
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2010-09-24 11:32:15
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2010-09-24 11:31:08
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i spraw Gospodarczych 2010-09-23 08:27:45
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2010-09-08 08:29:56
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2010-09-08 08:25:23
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. 2010-09-08 08:22:25
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Szczurowa 2010-09-08 08:21:18
Sesja XXXVIII 2010-09-08 08:17:00
2010-09-08 08:16:34
Sesja Nr XXXVIII 2010-09-08 08:15:29
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Bielicach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:40:39
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Nowych Liniach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:37:15
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Starym Chrapowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:34:41
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Nowym Chrapowie w dniu 19.08.2010 r. 2010-09-06 14:32:18
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Liniach w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:29:52
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Swochowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:26:53
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Parsowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:24:33
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Babinku w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:22:39
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Babinie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:20:32
Protokół kontroli przeprowadzonej na placu zabaw w Chabowie w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:18:15
Protokół kontorli przeprowadzonej na placu zabaw w Będgoszczy w dniu 19.08.2010r. 2010-09-06 14:14:42
Protokół kontorli przeprowadzonej na placu zabaw w Chabówku dnia 19.08.2010r. 2010-09-06 14:12:30
Protokół Nr XXXVI/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. 2010-07-20 11:43:17
Protokół Nr XXXV/2010 z uroczystej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 maja 2010r. 2010-07-20 11:02:35
2010-07-19 08:19:45
2010-07-19 08:03:14
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-07-05 14:48:45
Uchwała Nr XXXVII/209/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-07-02 12:28:54
Uchwała Nr XXXVII/210/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego 2010-07-02 12:27:36
Uchwała Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości 2010-07-02 12:25:33
Uchwała Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2010-07-02 12:23:49
Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. 2010-06-28 08:40:46
Termin kontroli 2010-06-25 15:05:54
Termin posiedzenia komisji ds. Społecznych 2010-06-24 08:29:08
2010-06-16 11:20:12
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 04 stycznia 2010r. do 08 czerwca 2010r. 2010-06-16 10:45:40
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 30 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. 2010-06-16 10:41:00
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 29 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r. 2010-06-16 10:39:37
Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26 listopada 2009r. do 30 grudnia 2009r. 2010-06-16 10:38:26
ZAWIADOMIENIE 2010-06-16 10:34:03
Sesja Nr XXXVII 2010-06-16 10:32:49
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2010-06-16 10:32:30
Sesja XXXVII 2010-06-16 10:31:40
Terminy posiedzeń komisji 2010-06-16 10:30:24
Protkół Nr XXXIV/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2010r. 2010-06-16 10:28:11
Uchwała Nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2010-06-15 13:07:38
Uchwała Nr XIV/26/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 marca 2010r. 2010-06-15 13:06:28
Sprawozdania 2010-06-15 13:04:32
Sprawozdania 2010-06-15 13:00:36
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010-06-15 11:22:43
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2010-06-15 11:20:44
Zawiadomienie oterminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2010-06-11 14:17:48
Uchwała Nr XXXVI/205/10 Rady Gminy Bielice z dnia 31 maja 2010 r. w sprawiebudowy masztów telefonii komórkowej na terenie Gminy Bielice 2010-06-07 14:32:18
2010-05-25 19:34:28
Sesja Nr XXXVI 2010-05-25 19:16:38
Protokół Nr XXXIII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2010 r. 2010-05-14 08:11:02
2010-05-14 08:08:13
Sesja Nr XXXV 2010-05-14 08:07:54
Protokół Nr XXXII/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. 2010-05-06 08:00:27
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-05-06 07:58:59
Uchwała Nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planów Odnowy Miejscowości Chabowo i Linie 2010-05-06 07:54:31
Uchwała Nr XXX/184/09 Rada Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2010 2010-05-05 13:45:10
Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009. 2010-05-05 13:39:43
Informacja o zmianie terminu kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2010-04-28 11:39:00
Zawiadomienie o terminie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-04-23 07:48:28
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielice 2010-04-21 13:22:05
Projekt uchwały w sprawieopinii o lokalizacji kasyna gry w Będgoszczy pod Nr 18 - Stacja paliw 2010-04-21 13:20:50
Zawiadomienie o kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2010-04-21 13:17:27
Zawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji 2010-04-21 10:25:19
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice 2010-04-21 10:24:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Bielice 2010-04-21 10:23:14
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2010-04-21 10:22:13
Sesja XXXIV 2010-04-21 10:21:19
Zawiadomienie 2010-04-21 10:18:06
Sesja Nr XXXIV 2010-04-21 10:17:27
Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Babinie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:56:11
Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Swochowie w dniu 16.04.2010r. 2010-04-19 08:52:33
Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Bielicach w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:49:23
Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Starym Chrapowie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:42:30
Protokół kontroli przeprowadzonej na cmentarzu w Chabowie w dniu 16.04.2010 r. 2010-04-19 08:36:07
2010-04-09 13:09:29
Protokół Nr XXXI/2010 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2010 roku 2010-04-09 11:06:27
Sesja Nr XXXIII 2010-04-09 11:05:02
Projekt uchwały 2010-04-09 11:01:24
Sesja XXXIII 2010-04-09 11:00:56
Plan Odnowy Miejscowości Bielice 2010-04-01 08:52:48
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w okresie od 9 do 16 lutego 2010-03-25 15:09:10
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH ZA ROK 2009 2010-03-25 13:16:11
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2009. 2010-03-25 13:15:27
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej 2010-03-23 14:18:04
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011rok. 2010-03-23 14:11:59
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2010-03-23 14:10:56
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. 2010-03-23 14:09:21
Zawiadomienie o terminach posiedzeń komisji 2010-03-23 14:07:15
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Linie 2010-03-23 11:51:20
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo 2010-03-23 11:45:42
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 139/13 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo oraz działek nr 517/14 i 517/18 położonych w obrębie geodezyjnym Babin 2010-03-23 08:03:33
Sesja XXXII 2010-03-23 08:01:25
Zawiadomienie 2010-03-23 07:45:40
Sesja Nr XXXII 2010-03-23 07:44:01
Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w dniu 4 marca 2010r. 2010-03-18 13:57:56
Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bielice w dniu 17.02.2010r. 2010-03-16 12:14:54
Zawiadomienie o teminie posiedzenia komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-03-12 14:52:29
2010-02-22 14:39:05
Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy 2010-02-17 14:19:29
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2010-02-17 14:18:43
PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/2 ETATU W ramach realizacji projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-02-17 12:20:05
Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 roku 2010-02-09 10:23:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I 1/2ETATU W ramach realizacji projektu "Zielone Przedszkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-02-04 11:39:17
PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/1 ETATU 2010-02-03 09:33:36
PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO KUCHARZ W WYMIARZE1/2 ETATU 2010-02-03 09:32:00
PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I 1/2 ETATU 2010-02-03 09:30:22
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 luty 2010 r. w sprawie naboru pracowników do projektu "Zielone Przedszkole" oraz powołania komisji rekrutacyjnej 2010-02-03 09:27:57
2010-01-25 08:43:44
2010-01-25 08:42:10
2010-01-25 08:41:34
Zawiadomienie na XXXI Sesję Rady Gminy Bielice 2010-01-25 08:34:10
Sesja Nr XXXI 2010-01-25 08:33:00
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Chabowo 2010-01-22 14:25:24
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 517/2, położonej w miejscowość Babinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2010-01-22 14:24:53
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad przyznawania dofinansowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice 2010-01-22 14:24:01
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 2010-01-22 14:22:25
Sesja XXXI 2010-01-22 14:21:44
Terminy posiedzeń komisji Rady gminy Bielice 2010-01-22 14:21:15
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2010-01-22 14:20:06
Uchwała Nr CXXXII/361/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-14 08:32:33
Uchwała Nr CXXXVIII/413/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 rok 2010-01-14 08:28:36
Uchwała Nr CXXXVIII/414/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-14 08:24:14
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-14 08:16:59
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2010-01-14 08:14:17
Uchwały Rady Gminy za 2010 r. 2010-01-14 07:51:43
2010-01-14 07:49:38
Uchwała Nr CXXXII/361/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2010-01-12 11:29:18
Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009 r. 2010-01-11 12:24:10
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice 2010-01-11 12:21:59
Sesja Rady XXX 2010-01-11 11:35:42
Uchwała Nr CXXXVIII/414/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 r. 2009-12-29 13:43:14
Uchwała Nr CXXXVIII/413/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2010 rok 2009-12-29 13:19:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Linie, Nowe Chrapowo - gmina Bielice 2009-12-23 12:22:26
Projekt uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji 2009-12-23 12:06:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem 211 położonej w Parsowie 2009-12-23 11:53:37
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 231/1 położonej w obrębie Nowe Chrapowo 2009-12-23 11:50:22
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 232/6,238/2,238/5 położonych w obrębie Swochowo 2009-12-23 11:45:12
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Babin i Parsów 2009-12-23 11:41:18
Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2010 rok 2009-12-23 11:34:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Świetlica miejscem integracji mieszkańców gminy Bielice" o numerze 1/7.3/09 w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej, działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-12-23 11:31:13
Protokół Nr 5/2009 z dnia 28 października 2009 roku 2009-12-23 11:26:25
Zawiadomienie o terminie kontroli w Urzędzie Gminy 2009-12-23 07:50:27
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 2009-12-23 07:48:51
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy 2009-12-23 07:47:56
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy 2009-12-23 07:47:00
2009-12-23 07:44:46
Sesja Nr XXX 2009-12-23 07:44:22
Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozawiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przecwidziałania Narkomanii na rok 2009 2009-12-23 07:42:42
Projekt uchwały w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etetu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy 2009-12-23 07:39:54
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2009-12-23 07:37:51
Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2009-12-23 07:34:11
Sesja XXX 2009-12-23 07:32:43
Protokół Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 września 2009 r. 2009-12-03 13:23:19
Sesja Rady XXIX 2009-12-03 11:29:06
2009-11-19 13:11:03
Zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji Rady Gminy Bielice 2009-11-18 11:40:53
2009-11-18 11:38:48
Sesja Nr XXIX 2009-11-18 11:38:05
Sesja XXIX 2009-11-18 11:34:52
2009-10-29 09:47:05
Rejestr Zarządzeń Wójta od 23 lipca 2009 roku do 13 października 2009r. 2009-10-28 14:14:04
Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-10-27 15:08:01
Zawiadomienie o kontroli w Urzędzie Gminy w Bielicach 2009-10-21 09:38:11
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 28 maja 2009 roku do 16 września 2009 roku 2009-10-09 11:21:32
Protokół Nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku 2009-10-07 14:24:44
Protokół Nr 3/2009 z dnia 9 czerwca 2009 roku 2009-10-07 14:22:51
Protokół Nr 2/2009 z dnia 8 maja 2009 roku 2009-10-07 14:20:00
Protokół Nr 1/2009 z dnia 20 marca 2009 roku 2009-10-07 14:16:25
Protokół Nr 3/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku 2009-10-07 14:13:03
Protokół Nr 2/2008 z dnia 15 października 2008 roku 2009-10-07 14:09:49
Protokół Nr 1/2008 z dnia 27 maja 2008 roku 2009-10-07 14:06:37
Protokół Nr 2/2007 z dnia 30 października 2007 roku 2009-10-07 14:03:52
Protokół Nr 1/2007 z dnia 31 maja 2007 roku 2009-10-07 14:02:41
2009-09-22 15:04:31
Oferta sprzedaży nieruchomości gminnych 2009-09-22 13:43:23
Zadania i kompetencje stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia 2009-09-22 13:27:54
Protokół z kontroli w zakresie stanu sanitarnego na cmentarzu w m. Stare Chrapowo, Bielice, Swochowo, Babin, Chabowo, przeprowadzony w dniu 15 września 2009roku 2009-09-22 09:22:43
Uchwała Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok 2009-09-22 09:21:29
Protokół Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2009 roku 2009-09-21 13:55:21
Sesja Rady XXVIII 2009-09-21 13:12:18
Zarządzenie Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 10 września w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt 2009-09-11 12:36:26
Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2009-09-11 11:03:36
Informacje z wykonania budżetu 2009-09-08 11:25:30
Projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2009-09-08 11:21:20
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2009-09-08 11:02:44
Sesja XXVIII 2009-09-08 11:01:31
2009-09-08 10:58:30
Sesja Nr XXVIII 2009-09-08 10:58:14
Terminy posiedzeń komisji przed XXVIII sesją 2009-09-08 10:48:49
Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach regulaminu okresowej oceny pracowników 2009-08-19 12:32:07
Zarządzenie Nr 4/2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 30 października 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-08-19 12:22:00
Rejestr Zarządzeń Wójta od 27 kwietnia 2009 roku do 1 lipca 2009 roku 2009-07-21 11:01:55
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- 17 lipca 2009r. 2009-07-09 14:55:32
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Swochowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 13:17:29
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Babinie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 13:13:31
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Nowym Chrapowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:58:31
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Starym Chrapowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:54:20
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Nowych Liniach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:50:36
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Liniach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 12:42:08
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Babinku, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:52:45
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Parsowie, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:44:58
Protokół z kontroli w zakresie utrzymania piaskownicy na placu zabaw przeprowadzonej w Bielicach, w dniu 8 lipca 2009 roku 2009-07-09 10:35:51
Protokół z kontroli przystanku PKS w Bielicach przeprowadzonej, w dniu 8 lipca 2009r. 2009-07-09 09:06:37
Protokół Nr XXVI/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku 2009-07-03 11:04:44
Plan Odnowy Miejscowości Swochowo 2009-07-03 08:44:06
Sesja Rady XXVII 2009-06-30 14:50:52
Zarządzenie Nr 4/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach. 2009-06-29 09:44:00
Zarządzenie Nr 3/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2009-06-29 09:32:44
Plan Odnowy Miejscowości Nowe Chrapowo 2009-06-25 15:22:47
Regulamin Urzędu Gminy Bielice 2009-06-25 12:54:25
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem i udziałem w działce zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego 2009-06-23 10:27:01
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 146/2 położonej w miejscowości Babin w drodze bezprzetargowej 2009-06-23 10:24:29
Sesja XXVII 2009-06-23 10:05:16
2009-06-23 10:01:45
Sesja Nr XXVII 2009-06-23 10:01:06
Terminy posiedzeń komisji przed XXVII Sesją 2009-06-23 09:55:49
Posiedzenie Komisji ds. Społecznych- 24 czerwca 2009r. 2009-06-18 14:22:16
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 8 czerwca 2009 roku 2009-06-04 13:39:01
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w Urzędzie Gminy w Bielicach - 9 czerwca 2009 roku 2009-06-04 13:36:50
Protokół Nr XXV/2009 z Sesji Rady Gminy Gminy z dnia 23 kwietnia 2009 roku 2009-06-04 09:00:35
Uchwała Nr XXVI/150/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice 2009-06-01 13:13:14
Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postepowania z nimi 2009-06-01 13:11:55
Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową 2009-06-01 13:07:49
Uchwała NR XXVI/146/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przystapienia Gminy Bielice do projektu "Moje gimnazjum-moja szansa" 2009-06-01 13:04:08
Plan Odnowy Miejscowości Chabowo 2009-06-01 11:46:23
Plan Odnowy Miejscowości Linie 2009-06-01 11:43:01
Sesja Rady XXVI 2009-05-29 12:08:41
Zawiadomienie 2009-05-21 14:47:24
Sesja Nr XXVI 2009-05-21 14:47:00
Posiedzenia Komisji przed XXVI Sesją 2009-05-21 13:54:23
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok 2009-05-21 13:51:02
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości 2009-05-21 13:48:12
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/8/02 Rady Gminy Bielice 2009-05-21 13:42:37
Projekt uchwały w sprawie obciążenia działki nr 35/3 obręb Swochowo służebnością gruntową 2009-05-21 13:41:09
Projekt uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi 2009-05-21 13:33:36
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do projektu "Moje gimnazjum-moja szansa" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2009-05-21 13:31:07
Sesja XXVI 2009-05-21 13:10:56
Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w Urzędzie Gminy w Bielicach - 8 maja 2009 roku 2009-05-06 13:56:58
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 14 maja 2009 roku 2009-05-06 13:52:23
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 30 stycznia 2009 roku do 23 kwietnia 2009 roku 2009-05-04 15:26:03
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 26 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 2009-05-04 12:57:20
Rejestr Zarządzeń Wójta od 6 marca 2009 roku do 16 kwietnia 2009 roku 2009-04-30 09:19:48
Rejestr Zarządzeń Wójta od 2 lutego 2009 roku do 4 marca 2009 roku 2009-04-30 09:18:42
Protokół Nr XXIV/2009 z Sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 roku 2009-04-27 11:44:01
Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2009-04-27 11:40:10
Uchwała Nr XXV/143/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie dopłaty do wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2009-04-27 11:35:36
Uchwała Nr XXV/142/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032" 2009-04-27 11:31:14
Uchwała Nr XXV/141/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-04-27 11:16:50
Uchwała Nr XXV/140/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II nr 34 a 2009-04-27 11:13:17
Uchwała Nr XXV/139/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nr 325/4 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2009-04-27 11:10:54
Uchwała Nr XXV/138/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo 2009-04-27 11:02:25
Uchwała Nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2009-04-27 10:57:38
Uchwała Nr XXV/136/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2009-04-27 10:52:22
Sesja Rady XXV 2009-04-27 10:05:32
Rejestr Zarządzeń Wójta od 12 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 2009-04-22 13:34:25
Zawiadomienie na XXV Sesję 2009-04-10 07:55:02
Terminy posiedzeń komisji przed XXV Sesją 2009-04-10 07:51:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice na lata 2009-2032" 2009-04-09 13:17:01
Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielicę 2009-04-09 13:08:01
Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie jednego pomieszczenia piwnicznego w budynku ośrodka zdrowia w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34a 2009-04-09 13:05:33
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 284 położonej w miejscowości Chabowo 2009-04-09 13:04:00
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2009-04-09 12:52:27
Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2009-04-09 12:49:23
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2009-04-09 12:47:02
Sesja XXV 2009-04-09 12:45:45
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r. 2009-04-09 12:41:23
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2009-04-09 12:39:30
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2008 rok 2009-04-09 12:36:24
Sesja Nr XXV 2009-04-09 11:46:13
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, w dniu 26 lutego 2009 roku 2009-04-08 08:18:25
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2009-03-30 09:02:17
Podatek rolny 2009-03-30 08:56:16
Podatek leśny 2009-03-30 08:54:29
Podatek od nieruchomości 2009-03-30 08:52:39
Podatek od środków transportowych 2009-03-30 08:50:39
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20 marca 2009 roku 2009-03-17 12:58:20
Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 27 marca 2009 roku oraz 31 marca 2009 roku 2009-03-17 12:57:36
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 25 marca 2009 rok 2009-03-17 12:56:29
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - 31 marca 2009 rok 2009-03-17 12:55:09
Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1, "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej", Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" 2009-03-02 14:01:12
Uchwała Nr XXIV/134/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Zielone Przedszkole" o numerze 1/1.9.1/09 w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-03-02 13:53:24
Uchwała Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu gminy Bielice 2009-03-02 13:48:52
Sesja Rady XXIV 2009-03-02 13:47:39
Protokół Nr XXIII/2009 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku 2009-03-02 13:46:12
Protokół z kontroli problemowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 23 lutego 2009 r. w Urzędzie Gminy Bielice 2009-03-02 09:34:22
Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 2009-02-26 13:31:35
2009-02-25 08:39:32
Sesja Nr XXIV 2009-02-25 08:39:12
Wspólne posiedzenie Komisji przed XXIV sesją, która odbędzie się 27 lutego 2009 roku 2009-02-25 08:37:13
Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie". 2009-02-25 08:30:33
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Zielone Przedszkole" o numerze 1/9.1.1/09 w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-02-25 08:09:25
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice 2009-02-25 08:04:34
Sesja XXIV 2009-02-25 07:58:51
Sesja Rady XXIII 2009-02-10 11:10:45
Uchwały Rady Gminy za 2009 r. 2009-02-10 10:59:03
Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku 2009-02-10 10:42:00
Uchwała Nr XXIII/132/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 rok w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2009-02-10 10:39:32
Uchwała Nr XXIII/131/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2009-02-10 10:30:32
Uchwała Nr XXIII/130/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2009-02-10 10:24:04
Uchwała Nr XXIII/129/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku zmieniająca Uchwałę XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku 2009-02-10 08:55:00
Uchwała Nr XXIII/128/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 stycznia 2009 roku zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2009-02-10 08:34:03
2009-01-29 14:30:57
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2009-01-27 09:44:40
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2009-01-27 09:42:56
zmieniająca Uchwałę XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006 roku 2009-01-27 09:31:49
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2009-01-27 09:25:02
w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok 2009-01-27 09:23:55
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2009-01-27 09:21:32
Sesja Nr XXIII 2009-01-27 09:04:50
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 3 lutego 2009 roku 2009-01-27 08:56:18
Komisje przed XXIII Sesją Rady Gminy Bielice 27 stycznia 2009 rok 2009-01-27 08:54:45
Sesja XXIII 2009-01-27 08:30:44
2009-01-12 14:04:42
2009-01-12 13:48:29
2009-01-12 13:42:15
2009-01-08 12:53:28
Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt 2009-01-07 14:56:40
Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008 roku 2009-01-07 08:42:46
Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2009 rok 2009-01-06 14:18:42
Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-01-06 14:10:44
Uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów gminy w nieruchomości nr 247 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2009-01-06 13:56:39
Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ul. Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem 2009-01-06 13:51:29
Uchwała Nr XXII/122/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice 2009-01-06 13:47:52
Uchwała Nr XXII/120/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie określania wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 2009-01-06 13:28:21
Uchwała Nr XXII/119/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2009-01-06 13:20:19
Uchwała Nr XXII/118/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 2009-01-06 13:15:44
Uchwała Nr XXII/117/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 2009-01-06 13:09:45
Uchwała Nr XXII/116/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 roku zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-01-06 13:05:03
Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009 2009-01-06 12:29:50
Sesja Rady Nr XXII 2009-01-06 12:25:09
w sprawie przystąpienia gminy do stowarzyszenia Dolnooddrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2008-12-24 09:37:31
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009 2008-12-19 15:27:08
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2008-12-19 15:09:07
w sprawie określenia wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 2008-12-19 15:02:59
2008-12-19 13:38:38
Sesja Nr XXII 2008-12-19 13:37:54
Komisje 29 grudnia 2008 r. 2008-12-19 13:37:19
zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2008-12-19 13:35:43
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 2008-12-19 13:33:39
w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gminę Bielice 2008-12-19 12:49:30
w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Bielice 2008-12-19 12:46:50
w sprawie wydzierżawienia budynku nr 34a, położonego przy ul. Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem stanowiącym własność Gminy Bielice 2008-12-19 12:35:11
Sesja XXII 2008-12-19 12:32:11
Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej z dnia 23 września 2008 r. przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną 2008-12-19 11:34:48
Protokół z Kontroli Archiwum Zakładowego z dnia 12 września 2008 roku przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim 2008-12-19 11:30:36
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 8 sierpnia z zakresu sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz prowadzenia zbiorów przepisów gminnych 2008-12-12 14:55:02
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 2008 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie prawidłowości przyjmowania skarg i wniosków 2008-12-12 14:37:32
Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice Kadencja V od 29 stycznia 2008 r. do 30 października 2008 r. 2008-12-12 12:24:31
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie z zakresu zarządzania kryzysowego z dnia 29 kwietnia 2008 r. 2008-12-12 08:35:33
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie wykorzystywania dotacji celowych na zadania własne z dnia 14 kwietnia 2008 r. 2008-12-12 08:32:41
Protokół z czynności nadzorczych przeprowadzonych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w zakresie prawidłowości zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Bielice w okresie 1 stycznia 2007r. - 27 września 2007 r. 2008-12-12 08:04:18
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych 2008-12-05 14:46:37
Protokół z sesji XX/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 roku 2008-12-02 14:15:23
Sesja Rady Nr XXI 2008-12-02 11:01:34
w sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 2008-11-20 15:11:03
Rejestr Zarządzeń Wójta od 30 kwietnia 2008 roku do 29 października 2008 roku 2008-11-20 15:04:04
w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-20 14:48:51
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 2008-11-20 14:42:51
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 214/18 położonej w Bielicach w drodze przetargu nieograniczonego 2008-11-20 13:07:35
2008-11-19 14:45:31
Sesja Nr XXI 2008-11-19 14:37:58
Posiedzenie komisji przed XXI sesją 2008-11-19 14:37:21
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości nr 230 położonej w Nowym Chrapowie w drodze przetargu nieograniczonego 2008-11-19 14:21:59
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2008-11-19 14:19:41
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok 2008-11-19 14:11:25
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-11-19 14:09:15
w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2009 rok 2008-11-19 14:04:25
Sesja XXI 2008-11-19 14:02:44
Protokół z sesji XIX/2008 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku 2008-11-06 08:38:52
Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andżeliki Ignasiak i Iwony Świst 2008-11-06 08:34:53
Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realzacji zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Babinie" 2008-11-06 08:28:38
Sesja Rady Nr XX 2008-11-06 08:25:54
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Bielice oraz Pyrzyce, Lipiany, Kozielice, Przelewice, Warnice o utworzeniu Straży Międzygminnej 2008-10-21 13:21:39
Sesja XX 2008-10-21 13:19:19
29 października 2008 r. 2008-10-21 13:18:12
Sesja Nr XX 2008-10-21 13:16:38
Posiedzenie komsji przed XX sesją 2008-10-21 13:10:26
Zarządzenie Nr 3/2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-09-29 08:22:03
posiedzenie Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice 2008-09-26 13:00:54
Dodatkowe posiedzenie komisji 24 września 2008 roku 2008-09-18 13:25:45
Protokół Nr XVIII/2008 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku 2008-09-18 13:09:59
Sesja Rady Nr XIX 2008-09-18 10:52:39
Sesja XIX 2008-09-04 13:50:56
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-09-04 13:40:03
w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice" 2008-09-04 13:27:03
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2008-09-04 13:19:08
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową części nieruchomości oznaczonej numerem 91/2 położonej w Starym Chrapowie 2008-09-04 13:15:17
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej nr 211 położonej w Parsowie 2008-09-04 13:03:33
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 2/15 położonej w miejscowości Linie 2008-09-04 12:54:21
2008-09-04 11:51:47
2008-09-04 11:50:40
10 września 2008 roku 2008-09-04 11:50:11
Sesja Nr XIX 2008-09-04 11:49:51
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-09-04 11:46:15
Sesja XIX 2008-09-04 11:18:38
Uchwała Nr XVIII/96/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2008-07-22 08:33:03
Uchwała Nr XVIII/95/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sparwie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu "Nowa szansa" 2008-07-22 08:30:07
Uchwała Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/83/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku 2008-07-22 08:27:39
Uchwała Nr XVIII/93/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-07-22 08:25:26
Uchwała Nr XVIII/92/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 2008-07-22 08:17:48
Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2008 roku w zmieniająca wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2008-07-08 10:02:25
Sesja Rady Nr XVIII 2008-07-08 09:58:38
Protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 14 maja 2008-07-08 09:56:57
Protokół z sesji Nr XVII 2008-07-08 09:39:11
Sesja Rady Nr XVII 2008-07-08 09:36:45
2008-06-25 12:01:05
Sesja Nr XVIII 2008-06-25 11:58:21
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 2008-06-25 11:55:22
w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do realizacji projektu systemowego Nowa Szansa 2008-06-25 11:53:56
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 2008-06-25 11:50:37
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-06-25 11:47:56
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku 2008-06-25 11:46:36
zmieniający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2008-06-25 11:44:45
Sesja XVIII 2008-06-25 11:34:09
Protokół z Sesji Nr XVI Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku 2008-05-15 12:32:25
14 maja 2008 roku 2008-05-09 09:17:20
14 maja 2008 roku 2008-05-09 09:15:59
Uchwała Nr XVI/82/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo 2008-05-08 15:46:29
Uchwała Nr XVI/83/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-05-08 15:46:08
Uchwała Nr XVI/84/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-05-08 15:45:49
Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-05-08 15:45:30
Uchwała Nr XVI/86/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:45:06
Uchwała Nr XVI/87/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:44:34
Uchwała Nr XVI/88/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:44:17
Uchwała Nr XVI/89/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie dopłat do wody i ścieków dla godpodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2008-05-08 15:43:37
Sesja Nr XVII 2008-05-07 15:18:46
Uchwała Nr XVI/90/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2008-05-07 14:43:38
Sesja Rady Nr XVI 2008-05-07 14:38:24
Protokół z Sesji Nr XV Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku 2008-05-07 14:29:03
Rejstr Zarządzeń Wójta od 3 stycznia 2008 do 18 kwietnia 2008 2008-04-22 13:05:36
w sprawie dopłat do wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:54:38
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice 2008-04-15 14:51:12
w sprawie ustalenia opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:48:57
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:47:42
w sprawie wprowadzenia regulamniu korzystania z placów zabaw na terenie gminy Bielice 2008-04-15 14:46:48
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2008-04-15 14:46:02
zmieniający statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-04-15 14:45:04
zmieniąjcy statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach 2008-04-15 14:44:05
w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w rejonie wsi Linie i Nowe Chrapowo 2008-04-15 14:42:06
Sesja XVI 2008-04-15 14:40:37
Porządek XVI Sesji - 29 kwietnia 2008 rok 2008-04-15 14:40:19
Sesja Nr XVI 2008-04-15 14:39:28
Zarządzenie Nr 2/2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-04-11 11:09:44
Protokół Nr XIV/2008 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 roku 2008-04-04 13:36:21
Uchwała Nr XV/80/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2008-04-04 08:30:37
Uchwała Nr XV/81/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw 2008-04-04 08:28:20
Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo 2008-04-04 08:23:47
Uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy Bielica z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-04-04 08:20:15
Uchwała Nr XV/77/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 2008-04-04 08:18:15
Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Bielice z dnia 20 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2008-04-04 08:15:22
Sesja Rady Nr XV 2008-04-04 08:10:32
2008-03-18 09:49:17
Podatek od środków transportowych 2008-03-14 13:02:54
Podatek rolny 2008-03-14 12:37:08
Podatek leśny 2008-03-14 12:32:04
Podatek od posiadania psów 2008-03-14 12:21:07
Opłata miejscowa 2008-03-14 12:19:07
Opłata targowa 2008-03-14 12:16:34
Opłata administracyjna 2008-03-14 12:14:32
Porządek XV sesji 2008-03-12 15:00:14
Sesja Nr XV 2008-03-12 14:54:00
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat 2008-03-12 14:32:26
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2008-03-12 14:27:21
w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu 2008-03-12 14:19:40
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Linie i Nowe Chrapowo 2008-03-12 14:07:02
w sprawie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Będgoszczy 18 w lokalu zlokalizowanym na stacji paliw 2008-03-12 13:52:06
w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bielice 2008-03-12 13:47:56
w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów 2008-03-12 13:41:10
Sesja XV 2008-03-12 13:32:55
Zarządzenie Nr 1/2008 Kierownika OPS w Bielicach z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach 2008-03-10 12:56:08
Zarządzenia Kierownika OPS 2008-03-10 12:53:16
Opłata administracyjna 2008-03-06 14:20:04
Opłata targowa 2008-03-06 14:15:31
Opłata miejscowa 2008-03-06 14:15:09
Podatek od posiadania psów 2008-03-06 14:14:54
Podatek od środków transportowych 2008-03-06 14:14:10
Podatek leśny 2008-03-06 14:09:47
Podatek od nieruchomości 2008-03-06 14:03:21
Podatek rolny 2008-03-06 14:02:58
Rejestr Zarządzeń Wójta od 2 lipca do 31 grudnia 2007 roku 2008-02-21 14:55:19
Zarządzenie nr 88/07 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2008-02-21 11:37:40
Zarządzenie nr 75/07 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2008-02-21 11:37:13
Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmiany regulamonu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach. 2008-02-21 10:30:26
Rejestr Uchwał Rady Gminy w Bielicach Kadencja V od 26 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. 2008-02-20 12:56:14
SAMOCHÓD DOSTAWCZY DO URZĘDU 2008-02-20 11:57:17
Uchwała Nr XIV/75/08 w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice. 2008-02-01 11:34:33
Uchwała Nr XIV/74/08 w sprawie uchwalenia Prpgramu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008. 2008-02-01 11:34:05
Uchwała Nr XIV/73/08 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015 2008-02-01 11:33:40
Uchwała Nr XIV/72/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 2008-02-01 11:33:20
Uchwała Nr XIV/71/08 w spawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2008-02-01 11:33:04
Uchwała Nr XIV/70/08 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 2008-02-01 11:32:16
Uchwała Nr XIV/69/08 w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok 2008-02-01 11:03:40
Sesja Rady Nr XIV 2008-02-01 11:02:54
Uchwały Rady Gminy za 2008r. 2008-02-01 11:02:19
Uchwały Rady Gminy za 2008r. 2008-02-01 11:00:37
Protokół Nr XIII/2007 z Sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008-02-01 10:32:09
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 2008-01-25 10:00:16
Porządek XIV sesji Rady Gminy Bielice 2008-01-23 21:13:21
Sesja Nr XIV 2008-01-23 21:12:58
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2008-01-23 21:10:14
sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bielice na lata 2008-2015. 2008-01-23 21:09:44
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 2008-01-23 21:09:13
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2008-01-23 21:08:23
w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice. 2008-01-23 21:07:30
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 2008-01-23 21:04:53
Sesja XIV 2008-01-23 21:03:54
Uchwała Nr XII /59/ 07 2008-01-15 09:11:12
Budżet gminy Bielice na rok 2008 2008-01-14 14:27:11
Uchwała Nr XIII/64/07 2008-01-14 14:23:25
Uchwała Nr XIII/63/07 2008-01-14 14:22:55
Uchwała Nr XIII/68/07 2008-01-11 10:30:02
Uchwała Nr XIII/67/07 2008-01-11 10:29:44
Uchwała Nr XIII/66/07 2008-01-11 10:29:19
Uchwała Nr XIII/65/07 2008-01-11 10:29:03
Uchwała Nr XIII/62/07 2008-01-11 10:28:44
Uchwała Nr XIII/61/07 2008-01-11 10:28:27
Uchwała Nr XIII/60/07 2008-01-11 10:28:05
Sesja Rady Nr XIII 2008-01-11 10:26:35
Uchwała Nr XII / 58 /07 2008-01-11 10:25:41
Uchwała Nr XII / 57 /07 2008-01-11 10:25:25
Porządek XIII sesji Rady Gminy Bielice 2008-01-11 10:22:00
Sesja Nr XIII 2008-01-11 10:21:50
Protokół Nr XII /2007 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 grudnia 2007 roku 2008-01-11 10:19:16
Sesja Rady Nr XII 2008-01-11 10:13:07
Zarządzenia Wójta Gminy Bielice 2008-01-08 10:25:23
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007 2007-12-20 16:24:42
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008 rok. 2007-12-20 16:24:18
Zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice. 2007-12-20 16:23:49
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. 2007-12-20 16:23:16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2007-12-20 16:22:56
w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2007-12-20 16:22:34
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok 2007-12-20 16:22:19
Zarządzenie Nr 93/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2007roku w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej. 2007-12-20 10:24:00
w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-12-12 14:05:10
porządek sesji 2007-12-12 14:04:05
Sesja XII 2007-12-12 14:03:47
Zarzadzenie Nr 92/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu, BIP, wniosków pomocowych i promocji gminy 2007-12-11 10:28:15
Zarządzenie Nr 91/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zmian składu osobowego komisji przetargowej 2007-12-05 13:24:30
Zarzadzenie Nr 90/2007Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2007-12-03 14:06:48
Zarzadzenie Nr 89/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród 2007-12-03 14:06:28
Zarzadzenie Nr 88/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 grudnia 2007r. w sprawie zmiany regulaminy organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach. 2007-12-03 14:06:14
Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2007-11-30 15:51:50
Uchwała Nr XI/ 55/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2007-11-30 15:51:35
Uchwała Nr XI/54/07 rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od srodków transportowych na 2008 rok. 2007-11-30 15:51:14
Uchwała Nr XI/53/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie okreslenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych a 2008 rok. 2007-11-30 15:36:12
Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. 2007-11-30 15:35:56
Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprzwie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 35/2 położonej w Swochowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2007-11-30 15:35:44
Uchwała Nr XI/ 50/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr366 położonej w Parsowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2007-11-30 15:35:33
Uchwała Nr XI/49/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości. 2007-11-30 13:57:55
Uchwała Nr XI/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bielice 2007-11-30 13:57:34
Uchwała Nr XI/47/07 rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Bielice. 2007-11-30 13:56:48
Uchwała Nr XI/46/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-11-30 13:56:23
Uchwała Nr XI/45/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie herbu i flagi gminy Bielice 2007-11-30 13:56:22
Sesja Rady Nr XI 2007-11-30 13:55:26
Zarządzenie Nr 87/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2007roku w sprawie powołania zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bielice na lata 2007-2013. 2007-11-30 10:45:50
Zarządzenie Nr 86/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie wniesienia skargi. 2007-11-30 10:45:23
Zarządzenie Nr 85/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2007-11-30 10:44:51
Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007r. 2007-11-23 13:18:13
Zarządzenie Nr 84/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007r. 2007-11-23 13:17:52
Zarządzenie Nr 83/2007 Wójta Gminy Bielice w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożanych z terenu Gminy Bielice. 2007-11-19 16:10:32
w sprawie herbu i flagi gminy Bielice 2007-11-13 15:19:22
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 366 położonej w Parsowie w drodze przetargu nieograniczonego 2007-11-13 15:01:41
w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Bielice 2007-11-13 15:01:25
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2007-11-13 15:00:54
w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości na 2008 rok 2007-11-13 14:59:54
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 35/2 położonej w Swochowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2007-11-13 14:57:36
w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok 2007-11-13 14:56:39
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bielice. 2007-11-13 14:55:59
porządek sesji 2007-11-13 14:05:52
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Bielice oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-11-13 14:05:29
w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok 2007-11-13 14:05:03
w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości 2007-11-13 14:00:11
Sesja XI 2007-11-13 14:00:01
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy BIelice z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Parsowie i Bielicach. 2007-11-13 13:01:38
Zarządzenie Nr 81/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Liniu 2007-11-13 13:01:16
Zarządzenie Nr 80/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Starym Chrapowie 2007-11-06 15:48:07
Zarządzenie Nr 79/ 2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości połozonych w Będgoszczy i Swochowie 2007-11-06 15:47:07
Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Bielicez dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Bielicach. 2007-10-31 14:44:15
Zarzadzenie Nr 3 /2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach 2007-10-31 14:15:58
Zarządzenie Nr 77/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Gminnego Dnia Seniora połączonego z obchodami Święta Niepodległości. 2007-10-26 14:42:41
Zarządzenie Nr 76/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 2007-10-26 13:42:53
Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach. 2007-10-26 12:43:26
Zadania i kompetencje stanowiska ds. oświaty, kultury i sportu, turystyki i rekreacji i gospodarki komunalnej 2007-10-24 15:58:26
Zadania i kompetencje stanowiska ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami 2007-10-24 15:58:07
Zadania i kompetencje stanowiska ds. inwestycji, budownictwa i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa, zamówień publicznych 2007-10-24 15:57:44
Zadania i kompetencje stanowiska ds. informacji niejawnych, ABI i IBT, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, OSP, zaopatrzenia 2007-10-24 15:57:27
Zadania i kompetencje stanowiska ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych 2007-10-24 15:57:08
Zadania i kompetencje stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa, funduszy europejskich 2007-10-24 15:56:48
Zadania i kompetencje na stanowisku Sekretarki 2007-10-24 15:56:05
Zadania i kompetencje stanowiska ds. obsługi Biura Rady Gminy, działalności gospodarczej, archiwum 2007-10-24 15:55:44
Zarządzenie Nr 74/2007 Wójta GMiny Bielice z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielicach. 2007-10-24 15:16:57
Zarządzenie Nr 73/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 października 2007 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Parsowie. 2007-10-24 15:16:39
Zarządzenie Nr 72/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 października 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach. 2007-10-12 11:36:32
Zarządzenie Nr 71/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 października 2007 r. sprawie zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz środki utrzymania higieny osobistej 2007-10-12 11:36:09
Zarządzenie Nr 70/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nabycia okularów. 2007-10-05 13:32:59
Protokół z sesji Nr IX/2007 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007 roku. 2007-10-04 15:21:38
Protokół z sesji Nr VIII/2007 Rady Gminy Bielice z dnia 09 maja 2007 roku. 2007-10-04 15:21:13
Zarządzenia Wójta Gminy Bielice 2007-10-04 13:09:08
Zarządzenie Nr 2/2007 Kierownika OPS w Bielicach z dnia 04 października 2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach w trybie postępowania konkursowego. 2007-10-04 13:08:47
Zarządzenia Kierownika OPS 2007-10-04 13:08:28
Uchwała Nr X / 44 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyboru ławnika 2007-10-02 12:01:02
Uchwała Nr X / 43 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wsi Nowe Linie, w związku z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 2007-10-02 12:00:12
Uchwała Nr X / 42 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 112 położonej w Parsowie w drodze przetargu nieograniczonego. 2007-10-02 11:45:59
Uchwała Nr X / 41 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Swochowie wraz z przynależnym gruntem. 2007-10-02 11:45:42
Uchwała Nr X / 40 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Bielicach 2007-10-02 11:45:24
Uchwała Nr X / 39 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2007-10-02 11:44:23
Uchwała Nr X / 38 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007 r. Zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2007-10-02 11:44:05
Uchwała Nr X / 37 / 07 Rady Gminy Bielice z dnia 24 września 2007r. zmieniająca Palny Rozwoju Miejscowości. 2007-10-02 11:43:41
Uchwała Nr X / 36 /2007 Rady Gminy Bielice w sprawie zmian budżetu na 2007r. 2007-10-02 11:01:52
Uchwała Nr X / 35 / 2007 Rady Gminy Bielice w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika. 2007-10-02 11:01:32
Sesja Rady Nr X 2007-10-02 11:00:58
Zarzadzenie Nr 69/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego nr 241 położonej w Nowym Chrapowie 2007-09-28 11:04:56
Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007r. 2007-09-28 11:04:55
Zarzadzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych 2007-09-28 11:04:32
Zarzadzenie nr 66/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 września 2007r. w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Bielice do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku. 2007-09-26 13:28:32
Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 września 2007r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na rok 2008 r. 2007-09-26 13:28:08
porządek sesji 2007-09-18 14:54:43
Zarzadzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Swochowie. 2007-09-18 11:49:47
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 września 2007 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Starym Chrapowie. 2007-09-18 11:47:40
Zarządzenie nr 62/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-09-18 09:09:58
w sprawie wyboru ławnika 2007-09-17 12:25:18
zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bielice 2007-09-17 12:24:59
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. 2007-09-17 12:24:33
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w Swochowie wraz z przynależnym gruntem. 2007-09-17 12:23:37
w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wsi Nowe Linie ,w związku z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości 2007-09-17 12:23:14
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika 2007-09-17 12:22:32
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Bielicach 2007-09-17 12:22:14
Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2007 roku 2007-09-17 12:19:38
Sesja X 2007-09-17 12:13:29
Zarządzenie nr 61/2007 Wójta Gminy Bielice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości połozonej w Liniu 2007-09-04 15:41:11
Zarzadzenie nr 60/2007 Wójta Gminy Bielice zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 2007-09-03 14:10:11
Zarzadzenie nr 59/2007 Wójta Gminy Bielice w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2007-09-03 14:09:55
Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2007roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze ograniczonego przetargu ustnego nieruchomości położonych w Starym Chrapowie 2007-08-27 10:56:56
Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze nieograniczonego ustnego przetargu nieruchomości położonych w Swochowie i Będgoszczy 2007-08-27 10:53:41
Zarządzenie Nr 56/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007r. 2007-08-27 10:53:04
Zarzadzenie Nr 55/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 sierpnia 2007r. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu”. 2007-08-27 09:28:24
Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie powołania komisji w celu dokonania czynności kontrolnych 2007-08-20 13:26:37
Rejestr Uchwał Rady Gminy w Bielicach Kadencja V od 24 listopada 2006 roku do 26 czerwca 2007 roku. 2007-08-06 10:15:32
Uchwała Nr LIX/126/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bielice z wykonania budżetu za 2006 r. 2007-08-02 12:51:54
Rejestr Uchwał Rady Gminy w Bielicech Kadencja IV od 26 maja 2006 roku do 26 października 2006 roku. 2007-08-02 12:48:32
Uchwała Nr IX/34/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 2007-08-01 14:32:12
Uchwała Nr IX/33/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości. 2007-08-01 14:31:48
Uchwała Nr IX/32/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego nr 27/6 położonego w Bielicach 2007-08-01 14:31:26
Uchwała Nr IX/31/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bielice. 2007-08-01 14:29:53
Uchwała Nr IX/ 30/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-08-01 14:29:31
Uchwała Nr IX/29/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r. 2007-08-01 14:29:16
Sesja Rady Nr IX 2007-08-01 14:24:52
Sesja Rady Nr VIII 2007-08-01 14:24:21
Uchwała Nr VII/28/07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2006 rok. 2007-07-31 16:14:32
Uchwała Nr VII/ 27/ 07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu na 2007r 2007-07-31 16:14:19
Sesja Rady Nr VII 2007-07-31 16:14:02
Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Bielice oświadczenia dotyczęcego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2007-07-31 16:13:16
Uchwała Nr VI/25/07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice 2007-07-31 16:13:02
Uchwała Nr VI/24/07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice 2007-07-31 16:12:45
Uchwała Nr VI/23/07Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-07-31 16:12:29
Uchwała Nr VI/22/07 Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu dminy na 2007 r. 2007-07-31 16:12:10
Uchwała Nr V/21/06 Rady Gminy Bielice z dnia 05 lutego 2007r w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2007-07-31 14:18:26
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2007 2007-07-31 14:17:34
Uchwała Nr IV/13/ 06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2007 rok 2007-07-31 14:16:37
Uchwała Nr IV/12/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2007-07-31 14:03:11
Uchwała Nr IV/11/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia części działki nr 264 położonej w Bielicach i 238/1 położonej w Nowym Chrapowie 2007-07-31 14:01:58
Uchwała Nr IV/10/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 roku. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-07-31 14:01:37
Uchwała Nr IV/9/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2007-07-31 14:01:21
Uchwała Nr IV/8/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok 2007-07-31 14:00:51
Uchwała Nr IV/7/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 2007-07-31 14:00:25
Sesja Rady Nr IV 2007-07-31 13:59:27
Informacja z wykanania budżetu Gminy Bielice za II kwartał w 2007 roku 2007-07-31 13:58:31
Uchwała Nr II/3/06 Rady Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu ich działania. 2007-07-30 14:09:26
Sesja Rady Nr II 2007-07-30 14:09:02
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice 2007-07-30 14:08:32
Uchwała Nr I/1/ 06 Rady Gminy Bielice z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice 2007-07-30 14:08:16
Sesja Rady Nr I 2007-07-30 14:07:56
Protokół z sesji Nr VII/ 2007 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2007 roku 2007-07-30 14:01:10
Protokół z sesji Nr V/2007 Rady Gminy Bielice z dnia 05 luty 2007 roku 2007-07-30 13:32:11
Protokół z sesji Nr VI/ 2007 Rady Gminy Bielice z dnia 23 marca 2007 roku 2007-07-30 13:29:21
Zarzadzenie 53/2007 w sprawie przezaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Liniu 2007-07-10 08:50:57
Zarzadzenie nr 52/ 2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Będgoszczy 2007-07-10 08:49:51
Zarzadzenie nr 50/ 2007 w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorzadowych 2007-07-10 08:49:07
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 28 września 2006 roku do 25 czerwca 2007 roku. 2007-07-05 15:16:43
WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW 2007-07-04 16:25:12
Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za 2006 rok 2007-06-25 12:36:36
Informacja z wykonania budzetu gminy Bielice za I kwartał w 2007 roku 2007-06-25 12:36:04
Zarzadzenia nr 11/2007 z dnia 17 stycznia 2007 2007-06-25 12:32:51
Zarządzenie nr 49 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych 2007-06-25 10:24:04
Zarządzenie nr 48 w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej 2007-06-25 10:23:25
Sesja IX 2007-06-21 15:06:42
Zarządzenie nr 47 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach 2007-06-13 12:44:13
Zarzadzenie nr 45 w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska, wniosków pomocowych i należności podatkowych 2007-05-25 11:10:55
Zarządzenie nr 44 w sprawie ustalenia „Procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz Procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2007-05-25 11:10:23
Zarzadzenie nr 43 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przekazywanie i zamieszczanie informacji w BIP 2007-05-25 11:07:47
Zarzadzenie nr 42 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego alei owocowych 2007-05-25 11:07:15
Zarządzenie nr 41 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach 2007-05-25 11:06:47
Zarzadzenie nr 40/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruhomości połozonej w Liniu 2007-05-18 14:50:12
Zarządzenie nr 39/2007 w spawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Bielicach. 2007-05-18 14:49:51
Zarządzenie nr 38/2007 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy. 2007-05-18 14:49:33
Zarządzenie nr 37/2007 w sprawie uruchomienia funduszu nagród na "Dzień pracownika samorzadowego" 2007-05-18 14:49:12
Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania komisji ds. zorganizowania imprezy z okazji „Dnia Dziecka” 2007-05-10 16:00:17
Zarządzenie nr 35/2007 "w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowej" 2007-05-04 09:45:11
Zarządzenie nr 34/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości połozonej w Liniu. 2007-05-04 09:44:57
Zarzadzenie nr 33/2007 "w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Liniach" 2007-05-04 09:44:38
Zarzadzenie nr 32/2007 "w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek położonych w Będgoszczy:220/6 o pow. 0,1785 ha, 220/7 o pow. 0,1865 ha." wraz z załącznikiem (tj. wykazen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) 2007-05-04 09:44:18
Zarządzenie nr 31/2007 2007-04-23 14:37:02
Zarządzenie nr 30/2007 2007-04-23 14:36:46
Zarządzenie nr 29/2007 2007-04-05 16:05:49
Zarządzenie nr 27/2007 2007-03-27 11:36:40
Zarządzenie nr 26/2007 2007-03-26 11:08:58
Porządek VI sesji 2007-03-15 14:36:53
Sesja Nr VI 2007-03-15 14:36:24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bielice 2007-03-15 14:35:41
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bielice. 2007-03-15 14:34:01
Sesja Rady Nr VI 2007-03-15 12:22:57
Zarządzenie nr 25/2007 2007-03-15 12:19:05
ZARZĄDZENIE NR 24/2007 2007-03-14 10:05:05
ZARZĄDZENIE NR 23/2007 2007-03-14 10:04:48
ZARZĄDZENIE NR 22/2007 2007-03-01 16:03:58
ZARZĄDZENIE NR 20/2007 2007-02-27 13:11:56
ZARZĄDZENIE NR 19/2007 2007-02-27 13:11:31
PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT KONKURSOWYCH na wolne stanowisko mł. referenta ds. obsługi sekretariatu, BIP i promocji gminy 2007-02-26 10:05:32
Uchwała Nr V/15/07 2007-02-15 10:55:54
UCHWAŁA Nr V/16/07 2007-02-15 10:55:24
UCHWAŁA Nr V/20/07 2007-02-15 10:54:31
Uchwała Nr V/19 / 07 2007-02-15 10:54:03
Protokół z sesji Nr IV / 2006 2007-02-15 10:52:50
UCHWAŁA Nr V/17/07 2007-02-15 10:50:26
UCHWAŁA Nr V/18 /07 2007-02-15 10:50:02
Sesja Rady Nr V 2007-02-15 10:48:27
Uchwały Rady Gminy za 2007r. 2007-02-15 10:47:54
ZARZĄDZENIE NR 15/2007 sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach 2007-02-09 15:50:32
ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko mł.referenta 2007-02-08 14:45:41
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2007-02-01 12:48:26
Zarządzenie nr 1 /2007 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 31 stycznia 2007r. 2007-01-31 15:56:34
Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Bielicach 2007-01-31 11:09:46
Projekt Uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora i wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2007-01-31 11:05:25
Projekt Uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr 220 położonej w Liniu w drodze przetargu ograniczonego 2007-01-31 11:04:57
Projekt Uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o numerze geodezyjnym 195 położonej w miejscowości Nowe Linie 2007-01-31 11:04:24
Projekt Uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 2007-01-31 10:09:14
Projekt Uchwały w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok 2007-01-31 10:08:47
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok 2007-01-31 10:08:13
Sesja Nr V 2007-01-31 10:07:54
Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie likwidacji stanowiska 2007-01-31 09:58:33
Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Parsowie, Będgoszczy 2007-01-31 09:56:41
Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2007-01-31 09:56:15
Zarządzenie Nr 11/2007 z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr IV/14/06 Rady Gminy Bielice z dnia 29.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice 2007-01-31 09:55:47
Zarzadzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania czynności kontrolnych 2007-01-23 15:12:23
Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 stycznia 2007r.w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Bielice 2007-01-23 15:12:01
Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-01-23 15:11:29
Uchwała Nr VII/015/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Bielice na 2007r. 2007-01-23 15:11:05
Uchwała Nr VII/015/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do budżetu Gminy Bielice na 2007r. 2007-01-23 15:10:22
Wzór formularza deklaracji zmieniony uchwałą z 2005r. 2007-01-15 14:32:14
Wzór formularza deklaracji zmieniony uchwałą z 2005r. 2007-01-15 14:31:33
Opłata administracyjna 2007-01-15 12:12:08
Opłata administracyjna 2007-01-15 12:11:56
Opłata targowa 2007-01-15 12:11:32
Opłata targowa 2007-01-15 12:11:24
Opłata miejscowa 2007-01-15 12:11:05
Opłata miejscowa 2007-01-15 12:10:56
Podatek od posiadania psów 2007-01-15 12:10:34
Podatek od posiadania psów 2007-01-15 12:10:26
Wzór formularza załącznika do deklaracji na podatek od środków transportowych 2007-01-15 12:10:05
Wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych 2007-01-15 12:09:46
Podatek od środków transportowych 2007-01-15 12:09:12
Podatek od środków transportowych 2007-01-15 12:08:55
Wzór formularza informacji 2007-01-15 12:08:29
Wzór formularza załącznika - dane o nieruchomościach leśnych 2007-01-15 12:07:35
Uchwała Nr III/6/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice 2007-01-09 11:28:09
Uchwała Nr III /4/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok 2007-01-09 11:27:39
Uchwała Nr III/5/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Bielice 2007-01-09 11:27:03
Sesja Rady Nr III 2007-01-09 11:26:43
Uchwały Rady Gminy za 2006r. 2007-01-09 11:26:32
Protokół z sesji Nr III z dnia 14 grudnia 2006r. 2007-01-09 11:24:19
Protokół z sesji Nr II z dnia 4 grudnia 2006r. 2007-01-09 11:22:45
Protokół z sesji Nr I z dnia 24 listopada 2006r. 2007-01-09 10:48:06
Kadencja V 2007-01-09 10:47:18
Zarządzenie Nr 56/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice 2007-01-03 16:30:03
Wzór formularza informacji 2007-01-03 14:37:20
Wzór formularza deklaracji 2007-01-03 14:36:15
Wzór formularza załącznika - dane o nieruchomościach 2007-01-03 14:33:23
Wzór formularza deklaracji 2007-01-03 14:32:20
Wzór formularza załącznika - dane o nieruchomościach rolnych 2007-01-03 14:29:49
Wzór formularza informacji 2007-01-03 14:28:00
Wzór formularza deklaracji 2007-01-03 14:27:24
Podatek leśny 2007-01-03 14:26:31
Podatek leśny 2007-01-03 14:26:23
Podatek od nieruchomości 2007-01-03 14:25:43
Podatek od nieruchomości 2007-01-03 14:25:36
Podatek rolny - Uchwała Nr III/4/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok 2007-01-03 14:25:12
Podatek rolny 2007-01-03 14:24:47
Podatek rolny 2007-01-03 14:24:38
Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia dokumentów ze stanowiska zastępcy Wójta Gminy Bielice 2007-01-03 14:24:11
Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Wójta 2007-01-03 14:23:45
Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice 2007-01-03 14:23:25
Wójt Gminy Bielice 2006-12-19 16:23:23
Skład Komisji Rady Gminy Bielice 2006-12-19 16:22:36
Kadencja V 2006-12-19 16:22:17
Kadencja IV 2006-12-19 16:22:13
Skład Rady Gminy Bielice 2006-12-19 16:21:20
Kadencja V 2006-12-19 16:21:01
Kadencja IV 2006-12-19 16:20:57
Zarządzenie Nr 53/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nioeograniczonego nieruchomości położonych w Parsowie, Będgoszczy 2006-12-18 14:33:15
Zarządzenie Nr 52/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania wobec dłuzników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek 2006-12-14 14:45:10
Zarządzenie Nr 50/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych 2006-12-14 14:44:50
Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach 2006-12-14 14:44:30
Zarządzenie Nr 47/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do wydawania decyzji administracyjnych 2006-12-14 14:44:07
Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do wydawania decyzji administracyjnych 2006-12-14 14:43:23
Zawiadomienie o posiedzeniu sesji 2006-12-01 10:55:46
Sesja Nr II 2006-12-01 10:55:21
V Kadencja 2006-12-01 10:55:08
Protokół z sesji Nr XXXV Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2006 roku 2006-11-16 16:21:40
Zarządzenie Nr 2/2006 Kierownika OPS Bielice z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach 2006-11-16 15:53:59
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Bielicach 2006-11-16 15:40:18
Zarzadzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bielicach 2006-11-16 15:39:32
Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na "Wyposażenie placów zabaw" i nadania regulaminu jej pracy oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w zamówieniach publicznych 2006-11-08 14:09:56
Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2006-11-08 14:09:26
Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2006 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i w Parsowie 2006-11-08 14:09:02
Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 października 2006 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach, Będgoszczy, Swochowie i w Parsowie 2006-11-08 14:06:00
Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 października 2006 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumnetów do Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2006-10-26 12:01:14
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 października 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2006-10-26 11:53:14
Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 5 października 2006 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach, Będgoszczy, Swochowie i w Parsowie 2006-10-26 11:52:20
Uchwała Nr XXXIII/171/06 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie uchylenia uchwał 2006-10-04 15:38:47
Uchwała Nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży 2006-10-04 15:38:27
Uchwała Nr XXXIII/169/06 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 2006-10-04 15:38:01
Uchwała Nr XXXIII/168/06 Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze roku budżetowego 2006-10-04 15:37:36
Sesja Rady Nr XXXIII 2006-10-04 15:36:01
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Bielice od 26 maja 2006r. do 28 września 2006r. 2006-10-04 11:44:14
Protokoł z sesji Nr XXXIII Rady Gminy Bielice z dnia 28 czerwca 2006r. 2006-10-04 11:08:37
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 28 września 2006 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2006-09-29 15:15:14
Uchwała Rady Nr XXXIV/175/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia części działki nr 2/6 położonej w miejscowości Linie 2006-09-27 14:04:23
Uchwała Nr XXXIV/174/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2006-09-27 14:04:02
Uchwała Nr XXXIV/173/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 2006-09-27 14:03:31
Sesja Rady Nr XXXIV 2006-09-27 14:03:16
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice 2006-09-20 10:16:30
Zawiadomienie o sesji 2006-09-20 10:16:00
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 2/6 położonej w miejscowości Linie 2006-09-20 10:15:31
Projekt uchwały w zmieniajacej uchwałę a sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 2006-09-20 10:15:05
Sesja nr XXXIV 2006-09-20 10:14:41
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do podejmowania czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. 2006-08-30 11:53:54
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Parsowie. 2006-08-28 12:17:21
Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 206 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Starym Chrapowie 2006-08-28 12:16:58
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji przetargowych 2006-08-17 09:53:29
Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze nieograniczonego ustnego przetargu nieruchomości położonych w Będgoszczy, Starym Chrapowie i Parsowie 2006-08-17 09:49:20
Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2006-08-17 09:47:22
Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach 2006-08-17 09:46:49
Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2006-07-26 12:29:35
Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2006-07-25 14:50:46
Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok 2006-07-25 14:48:46
Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy 2006-07-19 11:00:38
Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok 2006-07-19 10:59:16
Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok 2006-07-19 10:58:08
Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bielicach 2006-07-19 10:56:24
Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i układzie wykonawczym na 2006 rok 2006-07-19 10:56:03
Zawiadomienie o wyborze oferty 2006-07-18 14:37:36
Przedmiar robót - załącznik do specyfikacji 2006-07-04 14:30:02
Załączniki do specyfikacji 2006-07-04 14:29:19
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2006-07-04 14:28:40
Ogłoszenie o przetargu 2006-07-04 14:28:07
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych" 2006-07-04 14:27:54
Protokół z sesji Nr XXXII z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006r. 2006-07-03 11:43:59
Protokół z sesji Nr XXXI Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2006r. 2006-06-29 16:40:29
Protokół Nr XXX z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 22 marca 2006 roku 2006-06-29 12:56:49
Protokół Nr XXIX z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006 roku 2006-06-29 12:56:24
Protokół z Nr XXVIII z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r. 2006-06-29 12:55:44
Protokół Nr XXII z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 28 kwietnia 2005r. 2006-06-29 12:50:08
Protokół Nr XX z sesji Rady gminy Bielice z dnia 22 lutego 2005r. 2006-06-29 12:49:06
Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia budżetu Gm 2006-06-29 12:48:02
Uchawała Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2006-06-29 12:47:35
Uchwała Nr XXIX/153/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy 2006-06-29 12:47:17
Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok 2006-06-29 12:46:05
Uchwała Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2006-06-29 12:44:43
Rejestr Zarządzeń od 1 stycznia 2006 roku do 26 maja 2006 roku 2006-06-29 12:42:41
Rejestr Zarządzeń od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. 2006-06-29 12:42:09
Rejestr Uchwał od 1 stycznia 2005r. do 26 maja 2006r. 2006-06-29 12:41:37
Zawiadomienie o wyborze oferty 2006-06-23 12:24:05
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy 2006-06-21 11:22:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cel 2006-06-21 11:21:46
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 2006-06-21 11:20:18
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielania bonifikaty przy ich sprzedaży 2006-06-21 11:19:54
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał 2006-06-21 11:19:16
Sesja nr XXXIII 2006-06-21 11:18:24
Przedmiar robót - załącznik do specyfikacji 2006-06-09 14:53:28
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2006-06-09 14:52:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2006-06-09 14:52:06
Ogłoszenie o przetargu 2006-06-09 14:51:16
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę chodnika w Babinie" 2006-06-09 14:51:04
Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 maja 2006 r w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2006-06-01 12:05:40
Zarzadzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy: ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów k 2006-06-01 12:04:56
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 stycznia 2006 r w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej. 2006-06-01 12:04:28
UCHWAŁA Nr XXX/162/06 Rady Gminy Bielice z dnia 22 marca 2006r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania 2006-06-01 12:03:21
Uchwała Nr XXXI/164/06 Rady Gminy Bielice z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice za 2005 rok 2006-06-01 12:02:50
Uchwała Nr XXIX/158/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2006-06-01 12:01:48
Uchwała Nr XXXII/167/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Bielicach . 2006-06-01 12:00:33
Uchwała Nr XXXII/166/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. 2006-06-01 11:58:43
Sesja Rady Nr XXXII 2006-06-01 11:57:44
Uchwała Nr XXIX/157/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-05-31 12:53:27
Uchwała Nr XXIX/154/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2006-05-31 12:53:06
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród na dzień pracownika samorządowego 2006-05-30 14:50:53
Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 maja 2006r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy 2006-05-30 14:50:18
Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 maja 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego niograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach 2006-05-30 14:49:25
Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego nr 241 położonej w Nowym Chrapowie 2006-05-30 14:47:13
ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 W Ó J T A G M I N Y B I E L I C E z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mie 2006-05-25 11:17:57
Przetarg na wyposażenie placów zabaw 2006-05-23 12:08:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, dla terenów położonych w części obrębu Będgoszcz 2006-05-18 10:02:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wynagrodzenia Wójta 2006-05-18 10:01:31
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Bielicach 2006-05-18 10:01:07
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy - Sesja Nr XXXII 2006-05-18 10:00:25
Sesja Nr XXXII 2006-05-18 10:00:07
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wyposażenie placów zabaw 2006-05-18 09:59:34
Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Starym Chrapowie 2006-05-04 15:32:39
Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Bielice z dnia w sprawie z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mieszkalneg 2006-04-25 12:35:13
Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbioru odpadów ko 2006-04-14 11:41:00
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Babin, Babinek, Linie, Nowe Chrapowo, Parsów, Stare Chrapowo 2006-04-11 11:43:25
Zawiadomienie o wyborze oferty na przetarg "Przygotowanie placów zabaw - roboty ziemne" 2006-04-10 14:17:21
Zawiadomienie o wyborze oferty na przetarg 'Budowa chodnika w Babinie" 2006-04-10 14:16:49
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy 2006-04-10 14:16:18
Sesja nr XXXI 2006-04-10 14:15:55
Uchwała Nr XXIX/156/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok 2006-04-03 13:28:21
Uchwała Nr XXIX/155/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok 2006-04-03 13:27:53
Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2006r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości polożonych w Będgoszczy 2006-04-03 13:26:56
Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 marca 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach 2006-04-03 13:26:22
Uchwała Nr XXIX/153/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2006-03-30 14:31:38
Uchwała Nr XXIX/159/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku mieszkalnego 2006-03-30 14:31:09
Uchwała Nr XXIX/160/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2006 rok 2006-03-30 14:30:25
Sesja Rady Nr XXIX 2006-03-30 14:29:53
Uchwała Nr XXX/163/06 Rady Gminy Bielice z dnia 22 marca 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych na 2006r. 2006-03-30 12:06:12
Uchwała Nr XXX/161/06 Rady Gminy Bielice z dnia 22 marca 2006r. 2006-03-30 12:05:42
Sesja Rady Nr XXXI 2006-03-30 12:02:53
Sesja Rady Nr XXX 2006-03-30 12:02:44
Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie placów zabaw - roboty ziemne 2006-03-22 15:46:55
Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 marca 2006r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród 2006-03-21 11:51:41
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania 2006-03-16 16:12:49
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy 2006-03-16 16:09:27
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy 2006-03-16 16:06:11
Sesja nr XXX 2006-03-16 16:05:49
Zarządzenie Nr 1/06 Kierownika OPS Bielice z dnia 13 marca 2006r.w sprawie przeprowadzania naboru na stanowisko urzędnicze: referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach w 2006-03-13 12:25:28
Ogłoszenie o przetargu - budowa chodnika z polbruku w Babinie o długości 0,28 km 2006-03-02 11:05:18
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzeniaGminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok 2006-02-20 11:33:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholoowych na 2006 rok 2006-02-20 11:32:51
Sesja nr XXIX 2006-02-20 11:32:35
Uchwała Nr XXVII/147/05Rady Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok 2006-01-31 09:52:57
Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006-01-31 09:51:31
Uchwała Rady Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok 2006-01-26 10:16:59
Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok 2006-01-26 10:16:20
Sesja Rady Nr XXVIII 2006-01-26 10:16:00
Zarzadzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2005r. w prawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2006-01-25 14:34:42
Zarzadzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005r., w sprawie uchwalenia budżetu 2006-01-25 14:33:05
Uchwała Nr XXVII/145/05 Rady Gminy Bielice z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 2006-01-25 14:31:38
Uchwała Nr XXVII/144/05 Rady Gminy Bielice z dnia 1 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 2006-01-25 14:30:51
Sesja Rady Nr XXVII 2006-01-25 14:30:08
Uchwała Nr XXVI/143/05 Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2005r. w sprawie przeniesienia praw majątkowych 2006-01-25 14:29:33
Uchwała Nr XXVI/142/05 Rady Gminy Bielice z dnia 26 października 2005r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2005 rok 2006-01-25 14:28:05
Sesja Rady Nr XXVI 2006-01-25 14:27:13
Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Bielicach 2006-01-23 12:27:20
Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej nr 241/28 budynkiem nr 34a położonym przy ulicy Jana Pawła 2006-01-23 12:24:14
Wzór formularza załącznika - dane o nieruchomościach 2006-01-10 15:04:05
Wzór formularza informacji 2006-01-10 15:03:10
Wzór formularza załącznika - dane o nieruchomościach leśnych 2006-01-10 15:02:05
Wzór formularza deklaracji 2006-01-10 15:00:03
Wzór formularza informacji 2006-01-10 14:57:14
Wzór formularza deklaracji 2006-01-10 14:55:42
Wzór formularza załącznika do deklaracji i informacji - dane o nieruchomościach 2006-01-10 14:54:08
Wzór formularza informacji 2006-01-10 14:52:06
Wzór formularza deklaracji 2006-01-10 14:48:23
Podatek leśny 2006-01-10 14:47:01
Podatek od nieruchomości 2006-01-10 14:45:10
Podatek rolny 2006-01-10 14:44:28
Podatek leśny 2006-01-10 13:42:49
Podatek od nieruchomości 2006-01-10 13:41:59
Podatek rolny 2006-01-10 13:41:50
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 2005-12-23 12:03:13
Projekt uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 2005-12-23 12:02:19
Sesja nr XXVIII 2005-12-23 12:02:10
Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 2005-12-21 09:44:01
Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy 2005-12-21 09:43:32
Zarządzenie Nr 43/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie uruchomienia funduszu nagród 2005-12-21 09:43:08
Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-12-21 09:42:43
Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2005r. 2005-12-21 09:41:09
Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Liniach, Swochowie, Nowym Chrapowie, 2005-12-13 09:02:14
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Liniu, Swochowie, Nowym Chrapowie, Bielicach, Będgoszczy i Parsowie 2005-12-13 09:01:52
Zawiadomienie o roztrzygnięcie przetargów na działki w Bielicach, Parsowie i Będgoszczy 2005-11-28 12:34:49
Zarządzenie Nr 41/05 Wójta Gminyn Bielice z dn. 25 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Biel 2005-11-28 12:33:51
Protokół Nr XXV z sesji Rady Gminy w Bielicach z dnia 28 września 2005r. 2005-11-22 15:04:25
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Gminy 2005-11-22 15:03:29
Projekt uchwały w sprawie okeslenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 2005-11-22 15:02:09
P