Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w zmieniajacej uchwałę a sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok


Projekt

U C H W A Ł A Nr ………….

R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia ………….....................

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Na podstawie art.41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. W rozdziale IV załącznika do Uchwały Nr XXIX/155/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych:

1/ przy „ lp.6. Festiwal dzieci i młodzieży bawmy się bez alkoholu”

zmniejsza się wydatki z kwoty 500 zł do wysokości” 400 zł.”

2/ przy „lp. 8. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci , a w szczególności dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym „

zwiększa się wydatki z kwoty 3.000 zł do wysokości „ 9.600 zł”

3/ przy „lp. 14. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „ zwiększa się wydatki z kwoty 2.400 zł do wysokości „2.900 zł”

4/ przy „ lp. 15. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w miejscowości Linie - prace projektowe oraz przejęcie i adaptacja pomieszczeń po Spółdzielczym Zakładzie Rolno - Usługowym w Nowym Chrapowie na świetlicę opiekuńczo - wychowawczą” zmniejsza się wydatki z kwoty 10.150 zł do wysokości” 3.150 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 20-09-2006 10:15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 20-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 20-09-2006 10:15:05