Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Parsowie.


ZARZĄDZENIE NR 30/2006

W Ó J T A G M I N YB I E L I C E

Z dnia 23 sierpnia 2006 roku

W sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Będgoszczy i Parsowie.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr VII/47/03 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznacza się do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Termin przetargu ustalony został na dzień 22 września 2006 roku od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach (pokój nr 5).

  3. Przetarg przeprowadzi komisja w składzie:

  • Halina Rabenda przewodniczący

  • Beata Cechol członek

  • Zdzisław Badora członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 30/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

O g ł o s z e n i e

W dniu 22 września 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach (pokój nr 5) przeprowadzone zostaną przetargi ustne nieograniczone (cyklicznie co 15 minut) na wydzierżawienie następujących nieruchomości.

Godz. 900 działka nr 366 o pow. 0,11ha (RIVa, PsIII) położona w Parsowie,

KW 55998. W planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31.12.2002r. przeznaczona pod zabudowę, do dzierżawy jako rolna.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy na rok 18,12 zł (osiemnaście złotych 12/100), płatny raz w roku do 15 marca.

Wadium wynosi 4 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 10 zł.

Godz. 915 działka nr 98/1 o pow. 0,4276 ha (BzŁIV) położona w Będgoszczy, KW 80190.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 55,76 zł (pięćdziesiąt pięć złotych 76/100), płatny raz w roku do 15 marca.

Wadium wynosi 10 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 930 działka nr 97/9 o pow. 0,4226 ha (ŁIII, ŁIV,ŁV) położona w Będgoszczy,

KW 14443.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 50,74 zł (pięćdziesiąt złotych 74/100), płatny raz w roku do 15 marca.

Wadium wynosi 10 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 945 działka nr 163/2 o pow. 1,13 ha (ŁIV,ŁV,N) położona w Będgoszczy,

KW 56000.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 118,21 zł (sto osiemnaście złotych 21/100), płatny raz w roku do 15 marca.

Wadium wynosi 20 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1000 działka nr 151 o pow. 0,70 ha (ŁIII,ŁIV,ŁV) położona w Będgoszczy,

KW 58812.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 103,71 zł (sto trzy złote 71/100), płatny jak podatek rolny.

Wadium wynosi 20 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1015 działka nr 147 o pow. 0,67 ha (ŁIII,ŁIV) położona w Będgoszczy, KW 77083.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 106,50 zł (sto sześć złotych 50/100), płatny jak podatek rolny.

Wadium wynosi 20 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1030 działka nr 153 o pow. 0,76 ha (ŁIV) położona w Będgoszczy, KW 77083.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 99,25 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100), płatny jak podatek rolny.

Wadium wynosi 20 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1045 działka nr 214 o pow. 0,58 ha (ŁIII,ŁIV) położona w Będgoszczy, KW 77083.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 93,12 zł (dziewięćdziesiąt trzy złote 12/100), płatny jak podatek rolny.

Wadium wynosi 20 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 20 zł.

Godz. 1100 działka nr 161/2 o pow. 13,94 ha (ŁIV,N) położona w Będgoszczy, KW 70500.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego na rok wynosi 581,86 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden 86/100), płatny jak podatek rolny.

Wadium wynosi 100 zł.

Jedno postąpienie przy przetargu nie może być niższe niż 50 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice Nr VIII/58/03 z dnia 6 listopada 2003r. nieruchomości rolne przeznaczone pod rekreację, turystykę, łąki, pastwiska, do dzierżawy rolne.

W/w nieruchomościami rolnymi należy gospodarować zgodnie z zasadami kultury rolnej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ustalona została w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku podawana przez Prezesa GUS do ustalenia podatku rolnego.

Czynsz dzierżawy ustalany jest raz w roku w oparciu o średnią cenę skupu żyta podawaną przez Prezesa GUS i płatny w terminach przewidzianych dla podatku rolnego

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 1 roku do 2 lat.

Roczny czynsz z tytułu dzierżawy ustalony zostanie w drodze przetargu ustnego.

Osoba, która wygra przetarg będzie miała zaliczone wpłacone wadium w poczet ceny dzierżawy, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia

przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i w wyznaczonym terminie uchyli się od podpisania umowy dzierżawy traci wpłacone wadium, a nieruchomość ponownie przeznaczona zostanie do dzierżawy.

Wadia należy wpłacić na trzy dniprzed przetargiem tj. do dnia 19 września 2006 rokuw kasie urzędu lub na konto: Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070..

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091564-42-35 w. 23,091 579-21-72 lub „wwwbielice.com.pl ”

Bielice, dnia 23 sierpnia 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 28-08-2006 12:17:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 28-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 28-08-2006 12:17:21