Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok


ZARZĄDZENIE Nr 8/2006

Wójta Gminy Bielice

z dnia 31 marca 2006 rok

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok

Na podstawie art. 186, ust.1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420) oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/152/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

183.875

1.

Dział 852 Pomoc społeczna

166.000

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

144.000 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

144.000 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z.zlec.ZUW)

1.000 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.000 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z.wł.ZUW)

2.000 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

2.000 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność

19.000 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

19.000 zł

2.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

17.875

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

17.875 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

17.875 zł

§2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę

17.000

1.

Dział 852 Pomoc społeczna

17.000

rozdział 85295 Pozostała działalność

17.000 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

17.000 zł

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

245.346

1.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

120

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

120 zł

2.

Dział 710 Działalność usługowa

1.000

rozdział 71035 Cmentarze

1.000 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

700 zł

3.

Dział 750 Administracja publiczna

2.581

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.581 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2.581 zł

4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

200 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

200 zł

5.

Dział 801 Oświata i wychowanie

69.710

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

67.300 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

300 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

65.000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

2.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

2.000 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

410 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

410 zł

6.

Dział 852 Pomoc społeczna

149.825

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

144.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne

141.900 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

2.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

100 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.500 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.zlecone)

1.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.ZUW)

2.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (z.wł.UG)

500 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

325 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wl.ZUW)

325 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2.000 zł

§ 4220 Zakup środków żywnościowych (z.wł.ZUW)

2.000 zł

7.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

17.875 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

17.875 zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

17.875 zł

8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

3.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

3.000 zł

9.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.035 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

700 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

500 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

335 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

335 zł

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

78.471

1.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

120

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

120 zł

2.

Dział 710 Działalność usługowa

1.000

Rozdział 71035 Cmentarze

1.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1.000 zł

3.

Dział 750 Administracja publiczna

2.581

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.581 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

581 zł

4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

200 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

200 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

200 zł

5.

Dział 801 Oświata i wychowanie

69.710 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

57.588 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

46.704 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.884 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2.000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

11.712 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.616 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.096 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2.000 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

410 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

410 zł

6.

Dział 852 Pomoc społeczna

825 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

500 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.UG)

500 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

325 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (zad.wł.ZUW)

325 zł

7.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

3.000 zł

8.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.035 zł

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

700 zł

§ 4260 Zakup energii

700 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

335 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

335 zł

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 25-07-2006 14:48:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 25-07-2006 14:48:46