Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

UCHWAŁA Nr XIX/113/04

 

Rady Gminy Bielice

 

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 rok

 

 

 

N podstawie art.18 ust.2 kpt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 

(tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

 

 

 

 

§ 1.

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

 

 

1.Dział 801 Oświata i wychowanie

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy

 

(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów

 

województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

 

38.919,23 zł

 

 

 

38.919,23 zł

 

38.919,23 zł

 

 

 

 

 

38.919,23 zł

 

§ 2.

 

Zwiększyć wydatki budżetu Gminy o kwotę

 

 

 

1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.Dział 757 Obsługa długu publicznego

 

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

 

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

 

wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

 

 

3.Dział 801 Oświata i wychowanie

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

- sala gimnastyczna

 

 

 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

48.169,23 zł

 

 

 

3.200 zł

 

3.200 zł

 

3.200 zł

 

 

 

50 zł

 

 

 

50 zł

 

 

 

50 zł

 

 

 

44.919,23 zł

 

38.919,23 zł

 

38.919,23 zł

 

38.919,23 zł

 

 

 

6.000 zł

 

6.000 zł

 

§ 3.

 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

1.Dział 750 Administracja publiczna

 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

9.250 zł

 

 

 

9.250 zł

 

9.250 zł

 

2.250 zł

 

7.000 zł

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały

 

Rady Gminy Bielice Nr XIX/113/04

 

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia budżetu gminy dokonano na podstawie:

 

 

  1.  

    Przekazania dotacji zgodnie z umową nr 4/02/543 na dofinansowanie przedsięwzięcia

 

inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na kwotę 38.919,23 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:56:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:56:40