Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 86/2004

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 r.

 

 

 

Na podstawie art. 126, ust.1 pkt 1 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1988 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XI/74/04 z dnia 26 lutego 2004 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 392.464 zł

 

 

 1.  

  Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

 

prawa oraz sądownictwa 3.600 zł

 

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.600 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.600 zł

 

 

 1.  

  Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.875 zł

 

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 1.875 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.875 zł

 

 

 1.  

  Dział 852 Pomoc społeczna 386.989 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 312.505 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 309.305 zł

 

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami 3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 64.839 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.200 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40.639 zł

 

 

 

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.650 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.650 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85295 - Pozostała działalność 7.995 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 7.995 zł

 

 

 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 84.800 zł

 

 

 

1. Dział 852 Pomoc społeczna 84.800 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 81.403 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81.403 zł

 

 

 

rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.397 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.397 zł

 

 

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 395.664 zł

 

 

 

1. Dział 750 Administracja publiczna 1.700 zł

 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.700 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700 zł

 

 

 

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

 

prawa oraz sądownictwa 3.600 zł

 

rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.600 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.960 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.106 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 353 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 181 zł

 

 

 1.  

  Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.875 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.875 zł

 

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.875 zł

 

 

 

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500 zł

 

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

 

§ 4220 Zakup środków żywności 500 zł

 

 

 1.  

  Dział 852 Pomoc społeczna 386.989 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 312.505

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 309.305 zł

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 64.839 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 64.839 zł

 

 

 

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.650 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.650 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność 7.995 zł

 

§ 4220 zakup środków żywności 7.995 zł

 

 

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 88.000 zł

 

 

 1.  

  Dział 750 - Administracja publiczna 1.700 zł

 

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.700 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.700 zł

 

 

 1.  

  Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500 zł

 

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500 zł

 

 

 1.  

  Dział 852 Pomoc społeczna 84.800 zł

 

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 81.403 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 81.403 zł

 

 

 

rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.397 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 3.397 zł

 

 

 

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:48