Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 30 września 2004r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.126, ust.1 pkt 1 i art.128, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XI/74/04 z dnia 26 lutego 2004 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

§1.

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

62.379 zł

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

 

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

 

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

 

 

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

1.760 zł

 

2

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

57.276 zł

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

48.476 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

48.476 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

8.800 zł

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

 

8.800 zł

 

 

 

3

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.343 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

3.343 zł

 

 

 

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

3.343 zł

 

§ 2.

 

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę :

 

86.008 zł

 

1.

 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

1.468 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

292 zł

 

2.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3.229 zł

 

 

 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

3.229 zł

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

3.229 zł

 

3.

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

 

200 zł

 

 

 

§ 430 Różne opłaty i składki

 

200 zł

 

 

 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.000 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.000 zł

 

4.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

72.476 zł

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

51.676 zł

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

40.000 zł

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

8.476 zł

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

18.800 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

18.800 zł

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

2.000 zł

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

2.000 zł

 

5.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.343 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

 

3.343 zł

 

 

 

§ 4260 Zakup energii

 

2.000 zł

 

6.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4260 Zakup energii

 

1.000 zł

 

7.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

1.000 zł

 

§ 3.

 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :

 

23.629 zł

 

1.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3.229 zł

 

 

 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

3.229 zł

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.229 zł

 

2.

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.200 zł

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3.000 zł

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

200 zł

 

3.

 

Dział 582 Pomoc społeczna

 

15.200 zł

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

3.200 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

10.000 zł

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

 

10.000 zł

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

2.000 zł

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.000 zł

 

4.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000 zł

 

5.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

1.000 zł

 

§ 4.

 

Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:11