Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2020 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sparwach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. 2020-01-07 14:27:10
dokument W.0050.2.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych, dla kierowców jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Bielice. 2020-01-07 14:29:41
dokument W0050.3.2020 Zarządzenie Nr 3 /2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020r. 2020-01-21 11:37:44
dokument W.0050.4.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Bielice dla samorządowej instytucji kultury. 2020-02-11 09:52:14
dokument W.0050.5.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cey wydruku arkusza noramtywnego lub innego aktu prawnego. 2020-01-28 10:51:33
dokument W.0050.6.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2020-02-05 09:22:39
dokument W.0050.7.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2020-02-05 09:24:37
dokument W.0050.8.2020 Zarządzenie nr 8/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2020 rok. 2020-03-12 11:25:26
dokument W.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2020 w sprawie ogłoeszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-03-16 09:48:47
dokument W.0050.10.2020 Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy bielice z dnia 16 marca 2020 r. w sparwie skróconego czasu pracy 2020-03-16 11:50:06
dokument W.0050.11.20 Zarządzenie nr 11/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy bielice 2020-03-25 12:19:04
dokument W.0050.12.2020 zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie wyznaczenia miejsc na bezłpatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych. 2020-04-01 11:32:48
dokument W.0050.13.2020 Zarządzenie ne 13/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2020-04-01 11:35:14
dokument W.0050.14.2020 Zarządzenie nr 14/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 kwietnia.2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urządu Gminy Bielice. 2020-04-23 12:17:23
dokument W.0050.15.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 2020-06-22 14:25:34
dokument W.0050.16.2020 Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-06-22 14:52:43
dokument W.0050.17.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach. 2020-07-01 12:45:39
dokument W.0050.18.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-15 08:51:43
dokument W.0050.19.2020 Zarządzenie nr 19/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Bielice w okresie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. 2020-07-31 11:05:19
dokument W.0050.20.2020 Zarządzenie nr 20/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.08.2020 w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami 2020-08-13 13:01:21
dokument W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-08-19 09:38:30
dokument W.0050.22.2020 Zarządzenie nr 22/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 21.08.2020 w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami 2020-08-21 10:11:02
dokument W.0050.23.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2020-08-31 11:43:40
dokument W.0050.24.2020 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport. 2020-09-03 09:08:46
dokument W.0050.25.2020 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2020 r.w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Bielice. 2020-09-11 09:56:42
dokument W.0050.26.2020 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Bielice. 2020-10-14 14:53:57
dokument W.0050.27.2020 Zarządzenie nr 27/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2020-11-04 13:33:41
dokument W.0050.28.2020 Zarządzenie nr 28/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-11-04 13:35:45
dokument W.0050.29.2020 Zarządzenie nr 29/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej " Wpieraj Seniora " i ustalenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów. 2020-11-10 13:24:46